naše obec

menu

úvodní stránka
kontakty
povinné informace
statistické údaje
úřední hodiny
zastupitelstvo
historie
služby
územní plán obce
víceúčelové hřiště
fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek
úvodní stránka

úvodní slovo


Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách obce Račín.

aktuality

Údržba zelených ploch v obci
Obec Račín v rámci dotačního titulu zakoupí multifunkční malotraktor na sečení trávy. V letních měsících bude zajištěno sečení zelených ploch na obecních pozemcích. Na podzim se bude provádět sběr spadaného listí, tato technika bude sloužit k lepšímu životnímu prostředí v naší obci.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Tři králové
Jako každý rok i letos prošli naší obcí a zpěvem koled se ohlašovali téměř u každého stavení. Připravený košík se plnil různými sladkostmi a kasička penězi určenými pro potřebné, kteří čekají na jakoukoli pomoc. Letos se vybralo 5 860,- Kč. Děkuji všem, kteří přispěli do kasičky s dobrým úmyslem pomoci lidem v nouzi.

Mikulášská nadílka
Račínské děti čekaly s napětím na návštěvu Mikuláše s doprovodem. Obecní úřad zajistil dárkové balíčky pro malé občánky. Úsměvy na tvářích dětí byly odměnou pro organizátory této akce.

Péče o veřejnou zeleň
Obecní úřad Račín objednal u soudního znalce vypracování posudků na stromy, které by mohly znamenat nebezpečí pro své okolí. Na základě těchto posudků se provede zdravotní ošetření veřejné zeleně a v případě hrozícího nebezpečí se budou muset některé stromy pokácet a vysadit nové.

Z prosincového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo:
1. Ověřovatele zápisu Leoš Uhlíř, Jaroslav Kubíček st.
2. Rozpočet obce na rok 2018 a schvaluje střednědobý výhled na rok 2019-2020
3. Inventarizační komisi ve složení: předseda Ing. Ivana Königová, členové Luděk Mach, Miloš Bluma
4. Vyúčtování a výběr poplatků za rok 2017/2018 zajistí místostarosta Leoš Zich a člen finančního výboru Pavel Zelený
5. Zadat vytvoření návrhu znaku a vlajky obce dle zákona o obcích heraldikovi Mgr. Janu Tejkalovi
ZO zvolilo:
1. Od 1.1.2018 předsedu finančního výboru pana Martina Zicha
ZO vzalo na vědomí:
1. Rozpočtové opatření obce č. 5/2017
ZO revokovalo následující článek z usnesení č. 4/2017 ze dne 12.10.2017: 
S okamžitou platností nebude pronajímat část obecní parcely č. 186/1 v k.ú. Račín u Polničky u plastiky Raka za účelem konání svatebních obřadů. Z tohoto důvodu se v této lokalitě svatby nebudou konat, výjimkou budou občané mající trvalý pobyt na Račíně
ZO rozhodlo:
S platností od 14.12.2017 nebude pronajímat část ani celou obecní parcelu č. 186/1 v k.ú. Račín u Polničky k soukromým účelům

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Rozsvěcení vánočního stromu a lampiónový průvod
Poslední listopadovou neděli se na Račíně konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s lampiónovým průvodem. Po 16.00 hodině se od plastiky raka vydal průvod dětí a rodičů se svítícími lampióny. Po skončení průvodu se všichni shromáždili u vánočního stromu před obecním úřadem. Za hudebního doprovodu pana Miloše Blumy děti zazpívaly koledy, poté starosta obce Jiří Subý popřál všem přítomným krásné prožití svátků vánočních a nazdobený strom se slavnostně rozsvítil. Jako každý rok ozdoby na strom vytvořily Račínské děti za pomoci dospělých. 

Adventní zájezd do Olomouce
Druhého prosince se Račíňáci vydali poznávat krásy předvánoční Olomouce. Slušně naplněný autobus dorazil po 11.00 hodině do hanácké metropole. Přivítala je vánoční atmosféra v historickém centru města. Po krásně prožitém dni se večer unavení poutníci vydali na zpáteční cestu směrem k Račínu.


Zastupitelstvo obce Račín přeje všem občanům
krásně prožité svátky vánoční
a hodně zdraví a štěstí v roce 2018

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Z říjnového zasedání zastupitelstva obce:

ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Jaroslav Kubíček ml. a Jaromír Halouska
2. Vyřazení nevyhovujícího majetku obce dle přiloženého vyřazovacího protokolu
3. Uzavření smlouvy na údržbu místních komunikací v zimních měsících na rok 2017 a rok 2018 s firmou Jan Holcman, Vepřová

ZO vzalo na vědomí
1. Rozpočtové opatření obce č. 3/2017 a č. 4/2017

ZO pověřilo
1. Starostu, aby v rámci spolupráce s dotčenými orgány provedl opatření zajišťující nápravu ohledně nevhodného parkování na obecní parcele č. 41/1 v k.ú. Račín u Polničky 

ZO rozhodlo
1. S okamžitou platností nebude pronajímat část obecní parcely č. 186/1 v k.ú. Račín u Polničky u plastiky Raka za účelem konání svatebních obřadů. Z tohoto důvodu se v této lokalitě svatby nebudou konat, výjimkou budou občané mající trvalý pobyt na Račíně

Důchodcovská hostina
Tato originální akce se konala první sobotu v měsíci listopadu. Několik Račínských důchodců věnovalo ne skromnou finanční částku na pohoštění pro kamarády z Račína, kteří jsou výdělečně činní a tak přispívají na důchodcovskou populaci. Účast byla zajištěna formou pozvánek a tak byla Račínská hospůdka plná dospělých a dětí. Všichni si pochutnávali na zabijačkových specialitách, dále se podávaly řízky s bramborovým salátem a různé dobroty. Celé odpoledne a večer se účastníci vesele bavili při labužnickém hodování. Po skončení hostiny se všichni rozcházeli příjemně naladěni a těšili se na případné opakování v příštím roce. 
Motto akce bylo: Kdo nepracuje, ať nejí…

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Výlov rybníka Jordán
Druhou říjnovou sobotu se u Jordánu sešli místní rybáři a zahájili již tradiční každoroční výlov. Na hrázi postávalo četné obecenstvo včetně zvědavých dětí. Díky šikovnosti a zručnosti našich rybářů byly kádě za chvíli plné kaprů úctyhodných rozměrů. Vylovily se i štiky, které zpestřily bohatý úlovek. Budeme jen doufat, že i příští rok budou kádě plné ryb tak, jako letos. 

Zlatá svatba
Koncem měsíce září se v naší obci konala jubilejní první „Zlatá svatba“. Manželé Krškovi po společně prožitých 50. letech manželství oslavili zlatou svatbu a znovu si symbolicky řekli své vzájemné ANO. Obřadu se zúčastnili četní příbuzní a známí. Po skončení oficialit se všichni odebrali do útulného sálu Račínské hospůdky, kde čekalo bohaté občerstvení připravené mistrem kuchařem. Jídlo bylo opravdu vynikající, tak jako nálada svatebčanů. Manželům Krškovým přejeme ještě mnoho hezkých chvil strávených bok po boku.

Mše svatá
V sobotu 16.9.2017 se ve společenské místnosti obecního úřadu konala mše svatá za živé i zemřelé obyvatele Račína. Mši sloužil P. Daniel Kolář z Velké Losenice. Tato aktivita navázala na loňské žehnání upraveného kříže. Račín nemá jinou sakrální památku, ani se k obci neváže žádný svátek. Podle církevního kalendáře se 14. září připomíná svátek Povýšení sv. Kříže, proto byla zvolena první sobota po tomto svátku ke společnému setkání věřících. P. Kolář v promluvě zdůraznil význam společenství, které vyrůstá z rodiny a obce a teprve potom může růst dál.
Mše se zúčastnilo více než 30 lidí, z toho asi polovinu tvořili stálí i přechodní obyvatelé Račína. Hosté byli z Velké Losenice, Sázavy a ze Žďáru. 
Poděkování patří také starostovi a provozovatelům Račínské hospůdky za dobrou spolupráci. 
Doufáme, že se společenství za rok zase sejde. 
Pro Novinky Marie Macková

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Račínský nohejbalový turnaj
První zářijovou sobotu se konal tradiční nohejbalový turnaj „Bluma cup“. Celkem se přihlásilo 12 týmů. Přesto, že předpověď počasí nebyla optimistická, déšť průběh turnaje nenarušil. Bojovalo se urputně o každý bod a diváci viděli zajímavé momenty při sportovním klání. První místo v turnaji si vybojoval tým Vaňous, tak jako minulý rok. Můžeme konstatovat, že akce se podařila a všichni přítomní prožili den plný zážitků. Za zmínku ještě stojí připravený Račínský guláš, který excelentně uvařila paní Blumová, to byla třešnička na dortu tohoto příjemně prožitého dne. Za rok se všichni těšíme na nový ročník „Bluma cupu“.

Račínští vodáci
V srpnu se početná skupina dětí a dospělých vypravila na řeku Ohři. Někteří v kanoi, jiní v raftu strávili několik dní plavbou po této krásné řece. Pod vedením zkušeného vodáka Petra Vaňka prožili nezapomenutelné chvíle a hlavně vrátili se nám všichni v pořádku a spokojení.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Akce - Rozštípená skála
První víkend v srpnu se konala oblíbená tradiční akce pro děti a dospělé na Rozštípené skále. V pátek večer se připravil tábor pro ubytování dětských i dospělých účastníků. U ohně se opékaly párky a vesele se klábosilo o programu na následující den. V sobotu již děti za dozoru zkušených horolezců zvládly překonat různě obtížné lezecké cesty. Protože po takové fyzické námaze obvykle vyhládne, k obědu se podávaly křupavé řízečky. Odpoledne byla přes údolí natažena lanovka, která končila u sochy mamuta. Děti se nemohly nabažit jízdy z vrcholu skály dolů do údolí. Krásně prožitý den se zakončil opékáním buřtů a hodnocením podaných sportovních výkonů. V neděli se sbalil tábor, provedl se úklid a všichni se vydali směrem k Račínu. Doufejme, že příští rok se tato oblíbená akce bude opakovat a bude tak zdařilá, jako ta letošní.

Stavba technického zázemí
V první polovině srpna proběhla realizace stavby technického zázemí na nově vybudované volnočasové ploše. Práce se chopili zdatní Račíňáci a podařilo se jim vybudovat opravdu důstojné technické zázemí, které je nedílnou součástí volnočasové plochy. Toto zařízení slouží k pohybové aktivitě místních občanů a občánků. Všem dobrovolníkům děkuji za ochotu a vynaložené úsilí.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta


Račínská lávka
Letos se v červnu konal již 13. ročník Račínské lávky. V sobotu odpoledne počasí zkoušelo odolnost závodníků. Teplota se pohybovala okolo 15°C a foukal nepříjemný vítr. Přesto se 20 nadšených odvážlivců postavilo na start. Na kole, či na trakaři soutěžící bojovali o co nejlepší umístění. Diváci, kterých bylo i přes nepřízeň počasí slušné množství, strávili spolu se soutěžícími odpoledne plné zábavy a smíchu. Zveme širokou veřejnost na příští 14. ročník Račínské lávky v roce 2018.

ČOV Račín
Žádáme občany a provozovatele restauračních zařízení, aby věnovali zvýšenou pozornost při odvádění odpadních vod do obecní kanalizace. Do kanalizace nepatří biologický odpad, zbytky jídel, fritovací a pokrmový olej, dále veškeré hygienické potřeby, zvláště nerozpustné ubrousky a dámské tampóny, chemikálie, barvy, ředidla, mazadla, oleje, domácí a zahradní chemie. Výše uvedená komodita soustavně vytváří problém při provozu obecní ČOV. Obec musí zvýšenými náklady zajišťovat bezchybný provoz ČOV. Pokud v této oblasti nedojde k nápravě, bude muset Obecní úřad Račín citelně zdražit stočné, aby pokryl vzrůstající náklady. 

Z červencového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Jaroslav Kubíček st. a Pavel Hájek
2. Rozpočtové opatření obce č. 2/2017

ZO pověřilo
1. Starostu, aby zajistil nápravu závadného stavu sesuv sněhu a ledu z objektu Račín čp. 9 na obecní komunikaci parcela č. 3 v k.ú. Račín u Polničky

Pro Novinky Jiří Subý, starosta 

Oprava obecních komunikací
V letních měsících bude v naší obci provedena vysprávka místních komunikací emulzí s kamenivem. Tato akce bude občanům včas oznámena, aby nedošlo ke komplikacím v dopravě. Práci provede Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Žďár nad Sázavou.

Výlet Račíňáků k údolní nádrži Pastviny
První víkend v červnu se početná výprava dospělých a dětí vypravila do Orlických hor. Cílem byla obec Nekoř, ležící na břehu údolní nádrže Pastviny. Program byl jasný, užít si krásné přírody, sluníčka a podat maximální sportovní výkony na kole i při pěší túře v nádherné přírodě Orlických hor. Nechybělo samozřejmě dovádění na vodní ploše při projížďce na šlapadlech. Dospělí se starali o vydatný přísun potravy, což je zřejmé na pořízené fotografii, kde pan Miloš Bluma a Jaroslav Kubíček připravovali večeři pro hladové krky výletníků. Víkend utekl jako voda a zůstala jenom vzpomínka na krásně prožité dny a na to, jak je nám Račíňákům spolu dobře. To důležité nakonec, velký dík patří Ing. Danu Obrtelovi, který nám zajistil střechu nad hlavou.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta 


Pálení čarodějnic
Podle tradice se každý rok o Filipojakubské noci scházejí děti i dospělí na louce nad Račínem, aby přivítali jaro spálením čarodějnice. Tato oblíbená akce i letos proběhla ke spokojenosti všech zúčastněných. Opékaly se buřty a klobásy a popíjelo se, co kdo donesl. U ohně se ozýval veselý křik dovádějících dětí, které si večer opravdu užily. Všem organizátorům této akce v čele s panem Janem Zachem patří náš dík.

Stavění májky
V neděli 30.4.2017 proběhlo na dětském hřišti za Račínskou hospůdkou stavění máje. Věnec a výzdobu májky obstaral pan Jaroslav Kubíček ml. s přítelkyní Katkou. Postavit májku není nic jednoduchého, ale šikovní Račíňáci to provedli dokonale. Četní diváci svým potleskem vyjádřili svůj obdiv ke stavitelům máje.

Račínská lávka
Letošní ročník Račínské lávky se uskuteční v sobotu 17.6.2017, začátek v 15.00 hodin. Zveme širokou veřejnost k účasti na této oblíbené akci.

Den matek
Také letos starosta obce Račínským babičkám předal kytici květů s poděkováním za péči o děti a rodinu s přáním všeho nejlepšího v dalším životě.

Z dubnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Petr Vaněk a Leoš Uhlíř
2. Zprávu o výsledku o přezkoumání hospodaření obce Račín za rok 2016 a závěrečný účet obce Račín za rok 2016 bez výhrad
3. Účetní závěrku obce Račín za účetní období roku 2016 v rozsahu povinných výkazů, dle příloh k jednání, bez výhrad
4. Opravy obecních komunikací provedené firmou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, středisko Žďár nad Sázavou
ZO pověřilo
1. Místostarostu Leoše Zicha a člena zastupitelstva Pavla Zeleného, aby zajistili vyúčtování a výběr poplatků v termínu květen-červen 2017

Pro Novinky Jiří Subý, starosta 

Oprava budovy OÚ Račín

V současné době probíhá v rámci dotace oprava exteriéru a interiéru budovy obecního úřadu. Práce by měly být dokončeny do konce měsíce června.

Poděkování
Touto cestou bych chtěl poděkovat firmě Vodaservis, s.r.o., jmenovitě panu Mgr. Blažíčkovi. Ve středu 5.4.2017 v odpoledních hodinách došlo k náhlé poruše na obecním vodojemu a celá obec byla bez dodávky pitné vody. Podařilo se nám telefonicky spojit s panem Blažíčkem, který ve svém volném čase obětavě provedl odstranění závady na vodojemu. Díky jeho ochotě tak byla dodávka pitné vody pro obec znovu obnovena. Panu Mgr. Blažíčkovi děkuji za jeho nevšední ochotu a vstřícnost.

Zdařilé Velikonoce Račínských dětí
O velikonočním volnu se Račínské děti nenudily. V doprovodu dospělých absolvovaly procházku probouzející se přírodou Račínských lesů, při procházce se našel čas i na opečení párků. Po konzumaci šťavnatých dobrot se posilněné děti vydaly na zpáteční cestu směr Račín. Další den si děti s doprovodem vyjely na výlet do Žďáru nad Sázavou. Prošly se po naučné stezce okolo rybníka Konvent, po zdařilém výšlapu zamířily k bowlingové hale. Se zaujetím sobě vlastním soutěžily při srážení co největšího počtu kuželek. Po návratu se připravovaly na Velikonoční pondělí, které si zcela jistě nechtěly nechat ujít. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta 

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Žďár nad Sázavou


Informace pro spoluobčany 2017 

Nabízíme následující služby
Zprostředkujeme kontakt se společenským prostředím, to znamená, že poskytujeme informace o jiných neziskových organizacích, svazech a klubech, které sdružují osoby s konkrétním zdravotním postižením nebo poskytují jiné služby pro zdravotně postižené a seniory.

Informujeme o dávkách, příspěvcích, výhodách a slevách.
Poskytneme poradenství ohledně průkazů OZP, jejich platnosti a výhodách z nich plynoucí, dále parkovacích průkazů, příspěvku na péči a jeho využití, hodnocení 
a posuzování úkonů péče, příspěvku na mobilitu, pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, možnosti získání příspěvku na nákup automobilu a úpravu koupelny a za jakých podmínek lze tyto příspěvky získat.

Podáme informace o invalidních důchodech, možnosti získání sociální služby, zaměstnávání zdravotně postižených osob, příspěvku na bydlení, slevy na telefon, plyn, elektřinu, na které mají osoby se zdravotním postižením právo.

Pomáháme s vyplněním různých tiskopisů, vypisováním žádostí, sepsáním odvolání a námitek proti rozhodnutí o zamítnutí. 

CZP je distributorem euroklíčů. Euroklíče rozdáváme klientům, kteří splňují kritéria dána NRZP ČR, která je nositelem projektu. 

Na CZP máme Psychologickou a Pedagogicko-psychologickou poradnu pro dospělé a děti. Službu zajišťuje našim klientům pan Mgr. Novotný. 

Právní poradnu. Naši klienti zde řeší právní problémy týkající se zdravotního postižení či dlouhodobé nemoci. Jedná se především o oblast pracovní, sociální. Poradny jsou pro klienty centra poskytovány zdarma.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek…. 
Jako fakultativní činnost nabízíme klientům zapůjčení kompenzační či rehabilitační pomůcky. Zapůjčujeme mechanické invalidní vozíky, nástavce na WC, toaletní křesla, různé typy chodítek, schodolezy. Cena za zapůjčení pomůcky se pohybuje v rozmezí 3-15 Kč za den podle pořizovací ceny pomůcky. 

Rehabilitačně ozdravný pobyt k moři se letos uskuteční v září. Jezdíme do městečka Bibione v Itálii. Zájezd je vhodný pro osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a seniory.

Kontakty:
tel.: 566 625 703, mob.605 353 612,
e-mail: czp.zdar@volny.cz
vedoucí: Květoslava Růžičková

Informace o povinném předškolním vzdělávání 
Novelizace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, přinesla několik podstatných změn týkajících se předškolního vzdělávání.
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. 
Přestupky ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání:
1. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 342 odst. 2 školského zákona
2. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte
Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 5 000,- Kč.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Z lednového zasedání zastupitelstva obce
 
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Jaromír Halouska, Leoš Uhlíř
2. Firmu Josef Kuba - stavební činnost, IČ: 67516394 na provedení opravy obecního objektu Račín čp. 18
ZO vydalo po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že návrh změny č. 1 územního plánu Račín není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č. 1 -3, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 správního řádu Změnu č. 1 Územního plánu Račín. 
ZO vzalo na vědomí v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu vypořádání připomínek uplatněných při projednání změny č. 1 Územního plánu Račín dle odůvodnění změny č. 1 ÚP Račín. 
ZO stanovilo
1. od 1.2.2017 měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy kontrolního nebo finančního výboru, dále neuvolněného člena výboru zastupitelstva a neuvolněného člena zastupitelstva v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění (nebo … ve znění pozdějších předpisů)
2. od 1.2.2017 měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty a neuvolněného místostarosty ve výši 80% z maximální možné výše odměn pro danou funkci, dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění (nebo … ve znění pozdějších předpisů)

Masopustní průvod Račínem
V sobotu 11.2.2017 bylo v naší obci slyšet vyhrávající harmoniku. Veselý průvod masek procházel vesnicí. V naprosté většině objektů vítali Račíňáci masky s radostí a úsměvem. Bylo připraveno pohoštění, nějaké dobroty se daly bábě do nůše a každý přispěl finanční částkou do kasičky. Tato částka se použije jako obvykle na akce pro Račínské děti. Večer v Račínské hospůdce předaly masky starostovi klíč od vesnice a vládu nad obcí. Tímto děkujeme všem účastníkům průvodu a občanům Račína za úsměvy a vstřícnost.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce


Silvestrovská výprava
Všichni, kteří se rozhodli vyrazit tento rok na již tradiční silvestrovskou výpravu, se sešli v 9 hodin u Blumů. Ranní hlášení o povětrnostní situaci stanice Hvězda předpovídalo ideální podmínky. Teplota, tlak, rosný bod slibovaly úžasný zážitek. Miloš ještě rychle zkontroloval zda je Vlaďka zpátky z noční směny, vyzkoušel zda Ram a Dafin dávají pozor a střeží vymezený prostor. 
Po nezbytném ranním posílení, jsme pod velením a osobním dohledem Miloše Blumy vyrazili v počtu 10 osob a 4 psi tentokrát směrem na Staré Ransko. Tentokrát s námi šli pouze dvě děti Danielka a Hanka. Cestou jsme si užívali stále intenzivnější sluneční paprsky, polykali jsme první kilometry a rozvíjeli neomezené rozhovory a diskuze. Jak možná poznáte z vlastní zkušenosti, nikdy jindy si lépe nepopovídáte s přáteli než při výšlapu, kdy máte spoustu času, nic vás neruší a vy nikam nespěcháte. Takže máte spoustu času.
První zastávku na louce za Doubravníkem jsme využili ke kontrole a ochutnání vánočního cukroví, různých teplých i studených nápojů, které jsme si přinesli ve svých batozích. Posíleni, jsme zbývající cestu kolem rybníku Řeka až do Starého Ranska zvládli daleko rychleji. Možná i s vidinou dobrého piva či obědu. Skvělá kuchyně a dobroty jako muflon na šípkové omáčce, steak s chilli omáčkou nebo dívčí klasika - smažák s tatarkou byly zaslouženou odměnou za první půlku cesty.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili a pozdravili divočáky v ohradě u Hluboké. Po obdarovaní prasátek starým chlebem jsme podél potoka vyrazili na zpáteční cestu na Račín. Úžasné meandry Doubravy nás vedly lesem sice správným směrem na jihovýchod, ale trefit správnou lesní cestu, která nás dovede až na Račín bylo chvilku malé umění. Ale hledání nám rozhodně cestu domu zpestřilo a malé pátrání nám z klasické túry udělalo zase nezapomenutelný zážitek. Miloš se zase ukázal jako pravý vůdce a celou výpravu dovedl bezpečně zpět a tím potvrdil pravidlo všech našich cest, že jen ta cesta měla smysl, z které jsme se vrátili domů. 
Aby nás příště nebylo míň než psů, věříme, že se přidají i další dvojnožci. 
Nejpozději 31.12.2017 se těší Hanka a Miloš Blumovi, Bláža Kubíčková, Božka, Standa a Petr Vaňkovi, Hanka Drobná, Danča, Denisa a Dan Obrtelovi.

Pro Novinky Dan Obrtel

Z prosincového jednání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Jaroslav Kubíček ml., Jaromír Halouska
2. Rozpočet obce na rok 2017, rozpočtový výhled na rok 2018 a 2019
3. Směřování dotace v roce 2017 na opravu objektu Obecního úřadu Račín čp. 18 a přilehlého okolí
4. Uzavření smlouvy mezi Obcí Račín a auditorskou firmou InForm Audit s.r.o., IČO: 27668410 na vykonání auditu obce Račín v roce 2017
5. Rozpočtové opatření obce č. 4/2016
ZO pověřuje a ukládá 
1. Místostarostovi obce Leoši Zichovi, aby do 31.1.2017 zajistil uhrazení dlužných pohledávek

Tři králové
Opět prošli naší vesnicí a zastavili se skoro u všech domků, zazpívali, předali informační letáček Charity Žďár nad Sázavou, pár tříkrálových cukříků, nadepsali nad dveře K+M+B+2017 (vím, někde jsme to opomněli a to se omlouváme) a na oplátku byli obdarováni sladkostmi a také penězi. Tak tomu je už několik let tady u nás!
Chtěla bych moc poděkovat VŠEM, co se na nás těšili a s úsměvem nám otevřeli, někteří nás dokonce pozvali dál, k sobě domů na krátkou návštěvu (dlouhá být nemohla, to bychom nestihli obejít celý Račín do setmění) a pak hlavně všem, co přispěli penězi! Toho si velice vážím, je to moc milé gesto a musím říci, že štědrost u nás v obci byla letos velká, a to je dobře! Myslím, že je to moc pěkné, přispět na dobrou věc, pomoci tak lidem nemocným, starým, ale i třeba mladým, nebo i malým dětem, co pomoc potřebují a nebo nemohoucím a v nouzi. Letošní výtěžek by měla žďárská Charita použít na zajištění svého provozu a rozvoje Oblastní charity Žďár nad Sázavou a menší část výtěžku by měla přispět i na humanitární a mezinárodní pomoc. 
A tedy letos, dne 10. 1. 2017, se u nás na Račíně vybralo hezkých 8.601,- Kč!!! To je o 1.007,- Kč více, než v loňském roce! Ovšem je to ale o 1.299,- Kč méně, než v roce 2014, to byla nejvíce naplněná kasička, ano bylo to 9.900,- Kč!
A tak ještě jednou děkuji všem, co přispěli do kasičky a tím pomohli jiným, co na pomoc čekají! 

Pro Novinky Marie Kubálková

Vyrábění ozdob na stromek

Dvě listopadové neděle patřily dětem a vyrábění ozdob na stromek. První neděle byla věnována výtvorům ze sena a slámy. Všichni zúčastnění vyrobili spoustu krásných ozdob, kdy pod rukama dětí vznikali hezky nazdobené věnce, srdíčka či andělíčci. Dokonce i zásoby sena jsme ještě museli doplňovat. Druhou neděli se dodělávaly další ozdoby. Vyráběly se vánoční koule, hvězdy a různé další dekorace. Za oba dny se vyrobila spousta ozdob, děti i dospělí se bavili a nezbývalo než se těšit na zdobení stromku.

Pro Novinky Jana Vaňková

Nejlepší svíčková na Račíně
Poslední listopadovou sobotu se uskutečnila na Račíně soutěž o nejlepší svíčkovou. Prvotní nápad vznikl už před několika lety jako sázka dvou místních Račíňáků, ale zrealizoval se až teď. Nakonec se do této akce zapojilo více „kuchařů“. Celkově se hodnotilo z pěti vzorků svíčkové a hodnotilo ji šest předem vybraných porotců, včetně Račínských dětí. Večer to byl vskutku zábavný a porotce přišlo povzbudit spoustu místních. Po řádném zhodnocení došlo na vyhlášení nejlepší svíčkové. Porota nakonec vybrala svíčkovou paní Jany Vaňkové a hlavní cena byla obří dřevěná vařečka. Všechny uvařené vzorky byly vynikající a dokonce na druhém a třetím místě skončili Račínští chlapi, kteří vařili tuto výbornou omáčku vůbec poprvé. Doufáme, že se obdobná ochutnávka bude ještě někdy pořádat a vařením svíčkové to teprve začalo. Tímto děkujeme všem zúčastněným a organizátorům, kteří se podíleli na celé této akci.

Pro Novinky Jana Vaňková

Rozsvěcení vánočního stromku
První adventní neděle letošní rok připadla na 27. listopadu. I my na Račíně již tradičně vítáme příchod předvánočního času zdobení a rozsvěcení vánočního stromu. Děti dorazily na čtvrtou hodinu a sami si nazdobily stromek ozdobami, které vyráběly. Poté ještě nacvičily koledy. V 17 hodin už bylo kolem stromu spousta místních a čekalo se na projev starosty obce pana Subého, který všem popřál krásně strávený advent a vánoční svátky. Poté se rozsvítil stromek a děti zazpívaly koledy. Byl to příjemně strávený večer a všichni odcházeli domů s úsměvem na rtech. Velký dík patří dětem – bez nich by totiž vánoční čas nebyl tím čím je.

Pro Novinky Jana Vaňková


archiv...

Vážení návštěvníci stránek,
aktuální dokumenty naleznete v rubrice
úřední e-deska

starší dokumenty naleznete v 
archivu úřední desky

kde nás najdete

Živé obce

Ziveobce.cz

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

dnes má svátek

jste návštěvník číslo

 

úřední e-deska

nové fotografie

Rozsvěcení vánočního stromu
a lampiónový průvod

Důchodcovská hostina

Zlatá svatba

Výlov rybníka Jordán

Račínský nohejbalový turnaj

Račínští vodáci

Stavba technického zázemí

Rozštípená skála

Račínská lávka

Račínský kříž

Halloween

Halloweenské tvoření

Vyrábění z těsta

Výlov rybníka Jordán

Račínský nohejbalový turnaj

Stopovaná Račín - Dářko pro děti

Víceúčelové hřiště

Stavění májky
a pálení čarodějnic

Jarní tvoření s dětmi

Masopustní průvod Račínem

Tři králové

Vítání občánků

Nohejbalový turnaj

Revitalizace zeleně
v okolí vodojemu

Račínská lávka

Dětský den
na Rozštípené skále

Masopustní průvod Račínem

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku a Mikulášská nadílka

Halloween na Račíně

Nohejbalový turnaj

Račínská lávka

Vítání občánků

Den dětí

Čarodějnice

Račínská lávka

Dětský den

Pálení čarodějnic

Masopust

My Tři králové … 

Masopust 2012

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic
Letecké snímky
Letecké snímky
Dračí lodě 2008 Velké Dářko
Dračí lodě 2008 Velké Dářko
čarodějnice
čarodějnice
výlov rybníka Jordán
výlov rybníka Jordán
Račínská lávka
Račínská lávka
dětský den
dětský den