naše obec

menu

úvodní stránka
kontakty
povinné informace
statistické údaje
úřední hodiny
zastupitelstvo
historie
služby
územní plán obce
víceúčelové hřiště
fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek
úvodní stránka

úvodní slovo


Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách obce Račín.

aktuality

Výlov rybníka Jordán
Druhou říjnovou sobotu se u Jordánu sešli místní rybáři a zahájili již tradiční každoroční výlov. Na hrázi postávalo četné obecenstvo včetně zvědavých dětí. Díky šikovnosti a zručnosti našich rybářů byly kádě za chvíli plné kaprů úctyhodných rozměrů. Vylovily se i štiky, které zpestřily bohatý úlovek. Budeme jen doufat, že i příští rok budou kádě plné ryb tak, jako letos. 

Zlatá svatba
Koncem měsíce září se v naší obci konala jubilejní první „Zlatá svatba“. Manželé Krškovi po společně prožitých 50. letech manželství oslavili zlatou svatbu a znovu si symbolicky řekli své vzájemné ANO. Obřadu se zúčastnili četní příbuzní a známí. Po skončení oficialit se všichni odebrali do útulného sálu Račínské hospůdky, kde čekalo bohaté občerstvení připravené mistrem kuchařem. Jídlo bylo opravdu vynikající, tak jako nálada svatebčanů. Manželům Krškovým přejeme ještě mnoho hezkých chvil strávených bok po boku.

Mše svatá
V sobotu 16.9.2017 se ve společenské místnosti obecního úřadu konala mše svatá za živé i zemřelé obyvatele Račína. Mši sloužil P. Daniel Kolář z Velké Losenice. Tato aktivita navázala na loňské žehnání upraveného kříže. Račín nemá jinou sakrální památku, ani se k obci neváže žádný svátek. Podle církevního kalendáře se 14. září připomíná svátek Povýšení sv. Kříže, proto byla zvolena první sobota po tomto svátku ke společnému setkání věřících. P. Kolář v promluvě zdůraznil význam společenství, které vyrůstá z rodiny a obce a teprve potom může růst dál.
Mše se zúčastnilo více než 30 lidí, z toho asi polovinu tvořili stálí i přechodní obyvatelé Račína. Hosté byli z Velké Losenice, Sázavy a ze Žďáru. 
Poděkování patří také starostovi a provozovatelům Račínské hospůdky za dobrou spolupráci. 
Doufáme, že se společenství za rok zase sejde. 
Pro Novinky Marie Macková

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

---------------------------------------------------------------------------------------

Račínský nohejbalový turnaj
První zářijovou sobotu se konal tradiční nohejbalový turnaj „Bluma cup“. Celkem se přihlásilo 12 týmů. Přesto, že předpověď počasí nebyla optimistická, déšť průběh turnaje nenarušil. Bojovalo se urputně o každý bod a diváci viděli zajímavé momenty při sportovním klání. První místo v turnaji si vybojoval tým Vaňous, tak jako minulý rok. Můžeme konstatovat, že akce se podařila a všichni přítomní prožili den plný zážitků. Za zmínku ještě stojí připravený Račínský guláš, který excelentně uvařila paní Blumová, to byla třešnička na dortu tohoto příjemně prožitého dne. Za rok se všichni těšíme na nový ročník „Bluma cupu“.

Račínští vodáci
V srpnu se početná skupina dětí a dospělých vypravila na řeku Ohři. Někteří v kanoi, jiní v raftu strávili několik dní plavbou po této krásné řece. Pod vedením zkušeného vodáka Petra Vaňka prožili nezapomenutelné chvíle a hlavně vrátili se nám všichni v pořádku a spokojení.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

---------------------------------------------------------------------------------------

Akce - Rozštípená skála
První víkend v srpnu se konala oblíbená tradiční akce pro děti a dospělé na Rozštípené skále. V pátek večer se připravil tábor pro ubytování dětských i dospělých účastníků. U ohně se opékaly párky a vesele se klábosilo o programu na následující den. V sobotu již děti za dozoru zkušených horolezců zvládly překonat různě obtížné lezecké cesty. Protože po takové fyzické námaze obvykle vyhládne, k obědu se podávaly křupavé řízečky. Odpoledne byla přes údolí natažena lanovka, která končila u sochy mamuta. Děti se nemohly nabažit jízdy z vrcholu skály dolů do údolí. Krásně prožitý den se zakončil opékáním buřtů a hodnocením podaných sportovních výkonů. V neděli se sbalil tábor, provedl se úklid a všichni se vydali směrem k Račínu. Doufejme, že příští rok se tato oblíbená akce bude opakovat a bude tak zdařilá, jako ta letošní.

Stavba technického zázemí
V první polovině srpna proběhla realizace stavby technického zázemí na nově vybudované volnočasové ploše. Práce se chopili zdatní Račíňáci a podařilo se jim vybudovat opravdu důstojné technické zázemí, které je nedílnou součástí volnočasové plochy. Toto zařízení slouží k pohybové aktivitě místních občanů a občánků. Všem dobrovolníkům děkuji za ochotu a vynaložené úsilí.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

---------------------------------------------------------------------------------------

Račínská lávka
Letos se v červnu konal již 13. ročník Račínské lávky. V sobotu odpoledne počasí zkoušelo odolnost závodníků. Teplota se pohybovala okolo 15°C a foukal nepříjemný vítr. Přesto se 20 nadšených odvážlivců postavilo na start. Na kole, či na trakaři soutěžící bojovali o co nejlepší umístění. Diváci, kterých bylo i přes nepřízeň počasí slušné množství, strávili spolu se soutěžícími odpoledne plné zábavy a smíchu. Zveme širokou veřejnost na příští 14. ročník Račínské lávky v roce 2018.

ČOV Račín
Žádáme občany a provozovatele restauračních zařízení, aby věnovali zvýšenou pozornost při odvádění odpadních vod do obecní kanalizace. Do kanalizace nepatří biologický odpad, zbytky jídel, fritovací a pokrmový olej, dále veškeré hygienické potřeby, zvláště nerozpustné ubrousky a dámské tampóny, chemikálie, barvy, ředidla, mazadla, oleje, domácí a zahradní chemie. Výše uvedená komodita soustavně vytváří problém při provozu obecní ČOV. Obec musí zvýšenými náklady zajišťovat bezchybný provoz ČOV. Pokud v této oblasti nedojde k nápravě, bude muset Obecní úřad Račín citelně zdražit stočné, aby pokryl vzrůstající náklady. 

Z červencového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Jaroslav Kubíček st. a Pavel Hájek
2. Rozpočtové opatření obce č. 2/2017

ZO pověřilo
1. Starostu, aby zajistil nápravu závadného stavu sesuv sněhu a ledu z objektu Račín čp. 9 na obecní komunikaci parcela č. 3 v k.ú. Račín u Polničky

Pro Novinky Jiří Subý, starosta 
---------------------------------------------------------------------------------------
Oprava obecních komunikací
V letních měsících bude v naší obci provedena vysprávka místních komunikací emulzí s kamenivem. Tato akce bude občanům včas oznámena, aby nedošlo ke komplikacím v dopravě. Práci provede Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Žďár nad Sázavou.

Výlet Račíňáků k údolní nádrži Pastviny
První víkend v červnu se početná výprava dospělých a dětí vypravila do Orlických hor. Cílem byla obec Nekoř, ležící na břehu údolní nádrže Pastviny. Program byl jasný, užít si krásné přírody, sluníčka a podat maximální sportovní výkony na kole i při pěší túře v nádherné přírodě Orlických hor. Nechybělo samozřejmě dovádění na vodní ploše při projížďce na šlapadlech. Dospělí se starali o vydatný přísun potravy, což je zřejmé na pořízené fotografii, kde pan Miloš Bluma a Jaroslav Kubíček připravovali večeři pro hladové krky výletníků. Víkend utekl jako voda a zůstala jenom vzpomínka na krásně prožité dny a na to, jak je nám Račíňákům spolu dobře. To důležité nakonec, velký dík patří Ing. Danu Obrtelovi, který nám zajistil střechu nad hlavou.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta 

---------------------------------------------------------------------------------------

Pálení čarodějnic
Podle tradice se každý rok o Filipojakubské noci scházejí děti i dospělí na louce nad Račínem, aby přivítali jaro spálením čarodějnice. Tato oblíbená akce i letos proběhla ke spokojenosti všech zúčastněných. Opékaly se buřty a klobásy a popíjelo se, co kdo donesl. U ohně se ozýval veselý křik dovádějících dětí, které si večer opravdu užily. Všem organizátorům této akce v čele s panem Janem Zachem patří náš dík.

Stavění májky
V neděli 30.4.2017 proběhlo na dětském hřišti za Račínskou hospůdkou stavění máje. Věnec a výzdobu májky obstaral pan Jaroslav Kubíček ml. s přítelkyní Katkou. Postavit májku není nic jednoduchého, ale šikovní Račíňáci to provedli dokonale. Četní diváci svým potleskem vyjádřili svůj obdiv ke stavitelům máje.

Račínská lávka
Letošní ročník Račínské lávky se uskuteční v sobotu 17.6.2017, začátek v 15.00 hodin. Zveme širokou veřejnost k účasti na této oblíbené akci.

Den matek
Také letos starosta obce Račínským babičkám předal kytici květů s poděkováním za péči o děti a rodinu s přáním všeho nejlepšího v dalším životě.

Z dubnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Petr Vaněk a Leoš Uhlíř
2. Zprávu o výsledku o přezkoumání hospodaření obce Račín za rok 2016 a závěrečný účet obce Račín za rok 2016 bez výhrad
3. Účetní závěrku obce Račín za účetní období roku 2016 v rozsahu povinných výkazů, dle příloh k jednání, bez výhrad
4. Opravy obecních komunikací provedené firmou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, středisko Žďár nad Sázavou
ZO pověřilo
1. Místostarostu Leoše Zicha a člena zastupitelstva Pavla Zeleného, aby zajistili vyúčtování a výběr poplatků v termínu květen-červen 2017

Pro Novinky Jiří Subý, starosta 
---------------------------------------------------------------------------------------
Oprava budovy OÚ Račín

V současné době probíhá v rámci dotace oprava exteriéru a interiéru budovy obecního úřadu. Práce by měly být dokončeny do konce měsíce června.

Poděkování
Touto cestou bych chtěl poděkovat firmě Vodaservis, s.r.o., jmenovitě panu Mgr. Blažíčkovi. Ve středu 5.4.2017 v odpoledních hodinách došlo k náhlé poruše na obecním vodojemu a celá obec byla bez dodávky pitné vody. Podařilo se nám telefonicky spojit s panem Blažíčkem, který ve svém volném čase obětavě provedl odstranění závady na vodojemu. Díky jeho ochotě tak byla dodávka pitné vody pro obec znovu obnovena. Panu Mgr. Blažíčkovi děkuji za jeho nevšední ochotu a vstřícnost.

Zdařilé Velikonoce Račínských dětí
O velikonočním volnu se Račínské děti nenudily. V doprovodu dospělých absolvovaly procházku probouzející se přírodou Račínských lesů, při procházce se našel čas i na opečení párků. Po konzumaci šťavnatých dobrot se posilněné děti vydaly na zpáteční cestu směr Račín. Další den si děti s doprovodem vyjely na výlet do Žďáru nad Sázavou. Prošly se po naučné stezce okolo rybníka Konvent, po zdařilém výšlapu zamířily k bowlingové hale. Se zaujetím sobě vlastním soutěžily při srážení co největšího počtu kuželek. Po návratu se připravovaly na Velikonoční pondělí, které si zcela jistě nechtěly nechat ujít. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta 
---------------------------------------------------------------------------------------
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Žďár nad Sázavou


Informace pro spoluobčany 2017 

Nabízíme následující služby
Zprostředkujeme kontakt se společenským prostředím, to znamená, že poskytujeme informace o jiných neziskových organizacích, svazech a klubech, které sdružují osoby s konkrétním zdravotním postižením nebo poskytují jiné služby pro zdravotně postižené a seniory.

Informujeme o dávkách, příspěvcích, výhodách a slevách.
Poskytneme poradenství ohledně průkazů OZP, jejich platnosti a výhodách z nich plynoucí, dále parkovacích průkazů, příspěvku na péči a jeho využití, hodnocení 
a posuzování úkonů péče, příspěvku na mobilitu, pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, možnosti získání příspěvku na nákup automobilu a úpravu koupelny a za jakých podmínek lze tyto příspěvky získat.

Podáme informace o invalidních důchodech, možnosti získání sociální služby, zaměstnávání zdravotně postižených osob, příspěvku na bydlení, slevy na telefon, plyn, elektřinu, na které mají osoby se zdravotním postižením právo.

Pomáháme s vyplněním různých tiskopisů, vypisováním žádostí, sepsáním odvolání a námitek proti rozhodnutí o zamítnutí. 

CZP je distributorem euroklíčů. Euroklíče rozdáváme klientům, kteří splňují kritéria dána NRZP ČR, která je nositelem projektu. 

Na CZP máme Psychologickou a Pedagogicko-psychologickou poradnu pro dospělé a děti. Službu zajišťuje našim klientům pan Mgr. Novotný. 

Právní poradnu. Naši klienti zde řeší právní problémy týkající se zdravotního postižení či dlouhodobé nemoci. Jedná se především o oblast pracovní, sociální. Poradny jsou pro klienty centra poskytovány zdarma.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek…. 
Jako fakultativní činnost nabízíme klientům zapůjčení kompenzační či rehabilitační pomůcky. Zapůjčujeme mechanické invalidní vozíky, nástavce na WC, toaletní křesla, různé typy chodítek, schodolezy. Cena za zapůjčení pomůcky se pohybuje v rozmezí 3-15 Kč za den podle pořizovací ceny pomůcky. 

Rehabilitačně ozdravný pobyt k moři se letos uskuteční v září. Jezdíme do městečka Bibione v Itálii. Zájezd je vhodný pro osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a seniory.

Kontakty:
tel.: 566 625 703, mob.605 353 612,
e-mail: czp.zdar@volny.cz
vedoucí: Květoslava Růžičková

Informace o povinném předškolním vzdělávání 
Novelizace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, přinesla několik podstatných změn týkajících se předškolního vzdělávání.
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. 
Přestupky ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání:
1. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 342 odst. 2 školského zákona
2. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte
Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 5 000,- Kč.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------
Z lednového zasedání zastupitelstva obce
 
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Jaromír Halouska, Leoš Uhlíř
2. Firmu Josef Kuba - stavební činnost, IČ: 67516394 na provedení opravy obecního objektu Račín čp. 18
ZO vydalo po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že návrh změny č. 1 územního plánu Račín není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č. 1 -3, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 správního řádu Změnu č. 1 Územního plánu Račín. 
ZO vzalo na vědomí v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu vypořádání připomínek uplatněných při projednání změny č. 1 Územního plánu Račín dle odůvodnění změny č. 1 ÚP Račín. 
ZO stanovilo
1. od 1.2.2017 měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy kontrolního nebo finančního výboru, dále neuvolněného člena výboru zastupitelstva a neuvolněného člena zastupitelstva v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění (nebo … ve znění pozdějších předpisů)
2. od 1.2.2017 měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty a neuvolněného místostarosty ve výši 80% z maximální možné výše odměn pro danou funkci, dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění (nebo … ve znění pozdějších předpisů)

Masopustní průvod Račínem
V sobotu 11.2.2017 bylo v naší obci slyšet vyhrávající harmoniku. Veselý průvod masek procházel vesnicí. V naprosté většině objektů vítali Račíňáci masky s radostí a úsměvem. Bylo připraveno pohoštění, nějaké dobroty se daly bábě do nůše a každý přispěl finanční částkou do kasičky. Tato částka se použije jako obvykle na akce pro Račínské děti. Večer v Račínské hospůdce předaly masky starostovi klíč od vesnice a vládu nad obcí. Tímto děkujeme všem účastníkům průvodu a občanům Račína za úsměvy a vstřícnost.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------

Silvestrovská výprava
Všichni, kteří se rozhodli vyrazit tento rok na již tradiční silvestrovskou výpravu, se sešli v 9 hodin u Blumů. Ranní hlášení o povětrnostní situaci stanice Hvězda předpovídalo ideální podmínky. Teplota, tlak, rosný bod slibovaly úžasný zážitek. Miloš ještě rychle zkontroloval zda je Vlaďka zpátky z noční směny, vyzkoušel zda Ram a Dafin dávají pozor a střeží vymezený prostor. 
Po nezbytném ranním posílení, jsme pod velením a osobním dohledem Miloše Blumy vyrazili v počtu 10 osob a 4 psi tentokrát směrem na Staré Ransko. Tentokrát s námi šli pouze dvě děti Danielka a Hanka. Cestou jsme si užívali stále intenzivnější sluneční paprsky, polykali jsme první kilometry a rozvíjeli neomezené rozhovory a diskuze. Jak možná poznáte z vlastní zkušenosti, nikdy jindy si lépe nepopovídáte s přáteli než při výšlapu, kdy máte spoustu času, nic vás neruší a vy nikam nespěcháte. Takže máte spoustu času.
První zastávku na louce za Doubravníkem jsme využili ke kontrole a ochutnání vánočního cukroví, různých teplých i studených nápojů, které jsme si přinesli ve svých batozích. Posíleni, jsme zbývající cestu kolem rybníku Řeka až do Starého Ranska zvládli daleko rychleji. Možná i s vidinou dobrého piva či obědu. Skvělá kuchyně a dobroty jako muflon na šípkové omáčce, steak s chilli omáčkou nebo dívčí klasika - smažák s tatarkou byly zaslouženou odměnou za první půlku cesty.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili a pozdravili divočáky v ohradě u Hluboké. Po obdarovaní prasátek starým chlebem jsme podél potoka vyrazili na zpáteční cestu na Račín. Úžasné meandry Doubravy nás vedly lesem sice správným směrem na jihovýchod, ale trefit správnou lesní cestu, která nás dovede až na Račín bylo chvilku malé umění. Ale hledání nám rozhodně cestu domu zpestřilo a malé pátrání nám z klasické túry udělalo zase nezapomenutelný zážitek. Miloš se zase ukázal jako pravý vůdce a celou výpravu dovedl bezpečně zpět a tím potvrdil pravidlo všech našich cest, že jen ta cesta měla smysl, z které jsme se vrátili domů. 
Aby nás příště nebylo míň než psů, věříme, že se přidají i další dvojnožci. 
Nejpozději 31.12.2017 se těší Hanka a Miloš Blumovi, Bláža Kubíčková, Božka, Standa a Petr Vaňkovi, Hanka Drobná, Danča, Denisa a Dan Obrtelovi.

Pro Novinky Dan Obrtel

Z prosincového jednání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Jaroslav Kubíček ml., Jaromír Halouska
2. Rozpočet obce na rok 2017, rozpočtový výhled na rok 2018 a 2019
3. Směřování dotace v roce 2017 na opravu objektu Obecního úřadu Račín čp. 18 a přilehlého okolí
4. Uzavření smlouvy mezi Obcí Račín a auditorskou firmou InForm Audit s.r.o., IČO: 27668410 na vykonání auditu obce Račín v roce 2017
5. Rozpočtové opatření obce č. 4/2016
ZO pověřuje a ukládá 
1. Místostarostovi obce Leoši Zichovi, aby do 31.1.2017 zajistil uhrazení dlužných pohledávek

Tři králové
Opět prošli naší vesnicí a zastavili se skoro u všech domků, zazpívali, předali informační letáček Charity Žďár nad Sázavou, pár tříkrálových cukříků, nadepsali nad dveře K+M+B+2017 (vím, někde jsme to opomněli a to se omlouváme) a na oplátku byli obdarováni sladkostmi a také penězi. Tak tomu je už několik let tady u nás!
Chtěla bych moc poděkovat VŠEM, co se na nás těšili a s úsměvem nám otevřeli, někteří nás dokonce pozvali dál, k sobě domů na krátkou návštěvu (dlouhá být nemohla, to bychom nestihli obejít celý Račín do setmění) a pak hlavně všem, co přispěli penězi! Toho si velice vážím, je to moc milé gesto a musím říci, že štědrost u nás v obci byla letos velká, a to je dobře! Myslím, že je to moc pěkné, přispět na dobrou věc, pomoci tak lidem nemocným, starým, ale i třeba mladým, nebo i malým dětem, co pomoc potřebují a nebo nemohoucím a v nouzi. Letošní výtěžek by měla žďárská Charita použít na zajištění svého provozu a rozvoje Oblastní charity Žďár nad Sázavou a menší část výtěžku by měla přispět i na humanitární a mezinárodní pomoc. 
A tedy letos, dne 10. 1. 2017, se u nás na Račíně vybralo hezkých 8.601,- Kč!!! To je o 1.007,- Kč více, než v loňském roce! Ovšem je to ale o 1.299,- Kč méně, než v roce 2014, to byla nejvíce naplněná kasička, ano bylo to 9.900,- Kč!
A tak ještě jednou děkuji všem, co přispěli do kasičky a tím pomohli jiným, co na pomoc čekají! 

Pro Novinky Marie Kubálková
---------------------------------------------------------------------------------------
Vyrábění ozdob na stromek

Dvě listopadové neděle patřily dětem a vyrábění ozdob na stromek. První neděle byla věnována výtvorům ze sena a slámy. Všichni zúčastnění vyrobili spoustu krásných ozdob, kdy pod rukama dětí vznikali hezky nazdobené věnce, srdíčka či andělíčci. Dokonce i zásoby sena jsme ještě museli doplňovat. Druhou neděli se dodělávaly další ozdoby. Vyráběly se vánoční koule, hvězdy a různé další dekorace. Za oba dny se vyrobila spousta ozdob, děti i dospělí se bavili a nezbývalo než se těšit na zdobení stromku.

Pro Novinky Jana Vaňková

Nejlepší svíčková na Račíně
Poslední listopadovou sobotu se uskutečnila na Račíně soutěž o nejlepší svíčkovou. Prvotní nápad vznikl už před několika lety jako sázka dvou místních Račíňáků, ale zrealizoval se až teď. Nakonec se do této akce zapojilo více „kuchařů“. Celkově se hodnotilo z pěti vzorků svíčkové a hodnotilo ji šest předem vybraných porotců, včetně Račínských dětí. Večer to byl vskutku zábavný a porotce přišlo povzbudit spoustu místních. Po řádném zhodnocení došlo na vyhlášení nejlepší svíčkové. Porota nakonec vybrala svíčkovou paní Jany Vaňkové a hlavní cena byla obří dřevěná vařečka. Všechny uvařené vzorky byly vynikající a dokonce na druhém a třetím místě skončili Račínští chlapi, kteří vařili tuto výbornou omáčku vůbec poprvé. Doufáme, že se obdobná ochutnávka bude ještě někdy pořádat a vařením svíčkové to teprve začalo. Tímto děkujeme všem zúčastněným a organizátorům, kteří se podíleli na celé této akci.

Pro Novinky Jana Vaňková

Rozsvěcení vánočního stromku
První adventní neděle letošní rok připadla na 27. listopadu. I my na Račíně již tradičně vítáme příchod předvánočního času zdobení a rozsvěcení vánočního stromu. Děti dorazily na čtvrtou hodinu a sami si nazdobily stromek ozdobami, které vyráběly. Poté ještě nacvičily koledy. V 17 hodin už bylo kolem stromu spousta místních a čekalo se na projev starosty obce pana Subého, který všem popřál krásně strávený advent a vánoční svátky. Poté se rozsvítil stromek a děti zazpívaly koledy. Byl to příjemně strávený večer a všichni odcházeli domů s úsměvem na rtech. Velký dík patří dětem – bez nich by totiž vánoční čas nebyl tím čím je.

Pro Novinky Jana Vaňková

Ohlédnutí za rokem 2016 
Tento rok se nám v rámci dotace podařilo vybudovat volnočasovou plochu u Pijáčku. Toto sportoviště slouží k plné spokojenosti malým a velkým Račíňákům. 
V obecním vodojemu byla vyměněna kompletní stávající technologie, která již dosluhovala.
Veřejné prostranství v obci bylo upraveno, zeleň ošetřena a zvelebena byla lokalita u památného kříže a památníku 2. světové války. 
Obec Račín se v soutěži třídění odpadu umístila na jednom z hodnocených míst a takto získala finanční částku 20 000,- Kč, která bude použita pro rozvoj naší krásné vesnice. 
Tímto děkuji občanům za příkladné třídění odpadů.
Díky paní Janě Vaňkové se během roku uskutečnily velice zdařilé akce pro Račínské děti, nezbývá, než jí poděkovat za její obětavost a práci.
V červnu se konal již 12. ročník Račínské lávky k plné spokojenosti účastníků a přihlížejících diváků. Děkujeme všem sponzorům za jejich ochotu a vstřícnost. 
Plánované akce na příští rok:
Pomocí dotačních titulů bychom chtěli opravit objekt obecního úřadu a okolí. U volnočasové plochy chceme vybudovat technické zázemí a atrakce pro děti. 

Mikulášská nadílka
Také na Račíně Mikuláš se svým doprovodem procházeli vesnicí a rozdávali Račínským dětem balíčky, které jim věnoval obecní úřad. Mnohde ukápla slzička a jinde Mikuláše přivítal úsměv čekajících dětí.Zastupitelstvo obce Račín přeje všem občanům krásně prožité svátky vánoční a hodně zdraví a štěstí v roce 2017

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

---------------------------------------------------------------------------------------

Račínský kříž
Račínský kříž byl po určitou dobu trochu zapomenutou pamětihodností obce.
                                                                                  pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Halloween
V pátek, dne 28.10. jsme se já a moji kamarádi z Račína vydali na každoroční koledování po naší vesnici.
                                                                                  pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Halloweenské tvoření
V neděli 23.10. jsme se opět sešli v Račínské hospůdce, abychom si s dětmi mohli vytvořit dýně a lucerničky k nadcházejícímu Halloweenu.
                                                                                  pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Z říjnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Pavel Hájek, Martin Zich
2. Inventarizační komisi ve složení: předseda Ing. Ivana Königová, členové Luděk Mach, Miloš Bluma
3. Vyřazení nevyhovujícího majetku obce Račín dle Vyřazovacího protokolu
4. Uzavření Smlouvy na zimní údržbu místních komunikací s firmou Holcman Jan, Vepřová
5. Rozpočtové opatření obce č. 1, č. 2 a č. 3
6. Směrnici obce Račín k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------

Výlov rybníka Jordán
Po roční pauze se v sobotu 10. září opět setkali rybáři, aby vylovili z Jordánu rybí nadílku. Výlov začal ještě za setmění. Zanedlouho byly ryby v sítích a začalo se s jejich tříděním. V kádích tak končili kapři, štiky, líni a cejni. Dokonce se podařilo vylovit i raka, což je každým rokem taková příjemná symbolika pro naši obec. Zatímco rybáři počítali letošní úlovek, menší děti se ujaly čištění rybářské sítě od malých rybiček, které pak pouštěly zpět do rybníka. Několik kaprů se odneslo do místní hospůdky, kde se pak rybářům za odměnu připravil oběd – smažený kapr se salátem. Touto příjemnou tečkou byl výlov zakončen. Na příští rok se opět budeme těšit.

Pro Novinky Jana Vaňková

Vyrábění z těsta
Poslední zářijový víkend patřil opět dětem a tvoření z těsta. Obě odpoledne se tvořilo v místní Račínské hospůdce, kde na děti už čekalo připravené těsto, koření a další dekorace na dozdobení. Fantazii se meze nekladly a plechy na zapékání výrobků se plnily velice rychle. Vznikaly tak různé myšky, medvědi, věnečky, ovečky, koníci, srdíčka,……. Děkujeme všem dětem i dospělým, kteří se zúčastnili a zároveň i všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto víkendu. Těšíme se na říjnové dlabání dýní a výrobu lucerniček na Halloween.

Pro Novinky Jana Vaňková

Poděkování
Touto cestou bych chtěl poděkovat panu Janu Zachovi, který obětavě ve svém volném čase provedl spolu s obsluhou vodovodu panem Pavlem Hájkem odstranění poruchy v obecním vodojemu. Nečekaná závada zapříčinila zastavení dodávky pitné vody pro celou obec. Díky ochotě a vstřícnosti pana Zacha byla ve večerních hodinách dodávka vody pro obec obnovena. Tímto bych chtěl vyjádřit své uznání a dík člověku, jenž neváhá pomoci při práci pro obec a Račínské občany. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

---------------------------------------------------------------------------------------

Račínský nohejbalový turnaj
Na sobotu 27.8.2016 připadal jako každý rok touto dobou Račínský nohejbalový turnaj "Bluma cup". Velké přípravy počaly již v pátek, kdy místní chystali nové hřiště u Pijáčku na uvítání hráčů i přihlížejících. Bylo toho potřeba připravit hodně, tak se připravovalo od odpoledních hodin až do večera. V sobotu se již před osmou začali sjíždět týmy hráčů přespolních i místních. Celkem se zapsalo 12 týmů a po úvodním přivítání se začalo hrát. Počasí přálo, slunce pálilo, ale ani to neodradilo hráče v tom, aby předvedli perfektní výkony. Jako obvykle byl pro hráče nachystán pravý Račínský guláš, klobásky, steaky na grilu, pivo a limo. Přihlížejících bylo na hřišti také dost a ani oni nebyli ochuzeni o připravené občerstvení. Teprve v pozdních odpoledních hodinách se rozhodovalo po těžkých zápasech o první a druhé místo. Kolem šesté hodiny bylo rozhodnuto a první místo náleželo týmu Vaňous, druhé místo Kdo umí umí a třetí místo obsadil tým Jitrnice. Račínským se na domácí půdě dařilo, obsadili první, druhé a čtvrté místo. Ceny byly rovněž hodnotné a všech 12 týmů si odneslo něco ze sponzorských darů. Věříme, že se celý den líbil všem přítomným a další rok se sejdeme minimálně ve stejném počtu jak týmů, tak návštěvníků. Děkujeme všem, kteří se podíleli organizačně na této skvělé akci, sponzorům za dary a návštěvníkům za podporu hráčů. Těšíme se na další rok, jako obvykle poslední srpnovou sobotu. 

Pro Novinky Jana Vaňková 

Poslední prázdninová plavba
Poslední den prázdnin se povedl - naplánovala se "rychlá" akce na Amfoře na Dářku a vyplulo se na dvoustěžňové plachetnici Jole. Plavba byla příjemná, počasí bylo nádherné a o vítr do plachet rovněž nebyla nouze. Všichni z Račína, kterým vyšel čas, se dobře bavili a společně strávenou chvíli si užili. Dětí bylo jak už to tak bývá více než dospělých, ale právě pro ně jsou tyto zážitky plánovány. 

Pro Novinky Jana Vaňková
---------------------------------------------------------------------------------------

Stopovaná Račín - Dářko pro děti
30. – 31. července 2016 se pro Račínské děti konala Stopovaná. Vše začalo v sobotu srazem u Račínské hospůdky. Zde se rozdaly instrukce, košík na houby a mohlo se vyrazit. Děti hledaly šipky, které je vedly nad Račín přes louku, na které se každý rok pálí čarodějnice až k lesu, kde je čekal první úkol. Ten byl rozdělen na dvě varianty – lehčí pro menší děti, které měli říci, jaká znají lesní zvířátka, houby a jehličnaté stromy a těžší variantu, kde starší děti poznávaly stromy v okolí, museli poznat 10 různých druhů hub a přiřadit stopy k jejich zvířecím majitelům. Všichni se úkolu zhostili více než dobře a odměněni sladkostí a první částí mapy k finálnímu pokladu pokračovali dále. Šipky je vedly dále lesem až k druhému úkolu, kde se měly trefovat šiškou na terč a do bedýnky zavěšené na stromě. Za výkony je čekala čokoláda a další díl k pokladu. Stopovaná všechny vedla z kopce lesem až k dalšímu úkolu, který si říkal o spolupráci s kamarády a měly postavit z přírodnin týpí, nebo domeček pro zvířátka. Kreativitou všichni vskutku oplývali a tak jsme byli svědky 4 rozmanitých a velmi povedených „staveb“. Po dokončení úkolu se s bonbony a dílem pokladu pokračovalo po šipkách a skoro s plným košem hub dále. Když se dorazilo ke čtvrtému úkolu, už byla na dohled hladina Velkého Dářka. Zde také šipky končily a děti si musely vyluštěním tajenek zjistit další směr výpravy. Na menší „stopaře“ čekala tajenka obrázková a na ty větší doplňovací z nápověd. Jakmile bylo rozluštěno, směr byl jasný – jít k vodě a do cíle se držet břehu. Všichni tedy šli razit cestu k Dářku. Díky nízké hladině se dalo jít krásně po písečných březích, ale jak to tak bývá, většina skončila ve vodě a brouzdala se po kraji. Poslední úkol polovina dětí přešla, ale další polovina jej našla a mohly se tak pustit do jeho splnění - postavení loďky či voru z přírodnin (k dispozici byl jen provázek). Z některých výtvorů se staly ponorky, jiné loďky a vory hezky pluly. Po úspěšné cestě nás čekal cíl – Amfora (základna Čochtan klubu). Zde byl složen plán k pokladu a podle indicie i úspěšně odhalen. Po náročném putování jsme se těšili na oběd, který nám připravili Na Hrázi. Po obědě jsme se vrátili zpět na Amforu, kde nás čekala volná zábava – koupání, kajak, veslice a samozřejmě rozbalení pokladu. Pokladem byla jednobarevná trička na dotvoření a dozdobení. Pomocí šablon se na tričko vysavoval obrázek (loďka, delfín, mořský koník, …..), který se ještě dokreslil konturou na textil. Večer jsme zažehli oheň a v kotlíku si uvařili polívku z nalezených hub, opekli špekáčky a příjemně poseděli.
V neděli ráno po snídani jsme se projeli na dvoustěžňové plachetnici „Jole“, kam se nás naskládalo úctyhodných 23 dětí a dospělých. Projížďka měla krásný a rychlý závěr, kdy nám pořádně fouklo do všech tří plachet. Odpoledne jsme se vraceli pěšky nazpátek, nasbírali další koš hub a trošku i zmokli. Celý víkend byl naplněn nevšedními zážitky a překonal všechna očekávání. Všichni zúčastnění, jak děti tak dospělí se moc bavili, počasí přálo a všichni už teď tušíme, že letos to určitě nebylo naposledy, co se takováto akce pořádala. Poděkování patří všem, kdo se podíleli na organizování a uskutečnění tohoto skvělého víkendu, a také Obci Račín za sponzorování pokladu pro děti.
                                                                Pro Novinky Jana Vaňková

Odhozená koťata
Je až neskutečné, jak se někteří lidé dokáží zachovat ke zvířatům. V červenci byla v lese vedle bývalého kravína odhozena 2 asi tříměsíční koťata, o které se postarala rodina Vaňkova a obě koťata už jsou v nových domovech. Aby toho nebylo málo, začátkem srpna byla znovu na tom samém místě odhozena další 3 koťátka asi 3 měsíce stará. Nálezcem byla paní Vaňková – bohužel si koťata již nemohla ponechat a raději je odvezla do 1.kočičího útulku na Vysočině, kde o ně bude dobře postaráno do doby, než si je vezmou noví majitelé. Tento kočičí útulek žije jen z darů, kočiček je tam opravdu spousta, ale o všechny je krásně postaráno, útulek je čistý a kočičky pod stálou kontrolou veterinářů, takže nejsou vůbec zanedbané. V útulku jsem byla poprvé a určitě se tam ještě někdy vrátím s drobným darem či pomocí. Díky obrovské bezohlednosti lidí, kteří jsou nezodpovědní a nekastrují kočky, takto končí koťátka nejen v lese, ale na další spoustě míst, kde víceméně umírají. Děkuji tímto ještě jednou 1.kočičímu útulku na Vysočině, že koťátka převzal a pomáhá těmto němým tvorečkům.
                                                                Pro Novinky Jana Vaňková

---------------------------------------------------------------------------------------

Dětský den na Rozštípené skále 
O víkendu 10. – 12. června se konala tradiční akce pro děti na Rozštípené skále. Tento dětský den (nebo spíše víkend) se konal již potřetí. V pátek odpoledne jsme se začali scházet a vybalovat věci a stany u ohniště u sochy mamuta. Příjemně strávený večer u ohně tak napovídal o slibném začátku celého víkendu. V sobotu kolem 10 hodiny se začaly Račínské děti oblékat do sedáků a vyrazily pod skálu, kde pro ně byly přichystány čtyři různě obtížné lezecké cesty. Dětem lezení šlo velmi dobře a zvládaly i ty těžší cesty. Na oběd jsme pak měli spoustu výborných čerstvých řízků s chlebem, které nám připravili v Račínské hospůdce. Po vydatném obědě se chystala lanovka, na kterou všichni již netrpělivě čekali. Lanovka byla opět natažena z věže Rozštípky přes údolí a končila u sochy mamuta. Děti tak na celé odpoledne zapomněly na lezení a už se řadily do fronty na lanovku. Někteří stihli sjet lanovku i 10x. Tento prima den byl opět zakončen u ohně opékáním špekáčků a posezením do pozdních hodin. V neděli ráno se ještě chvíli lezlo a byly vyhlášeny poslední jízdy na lanovce. Poté se začalo balit a uklízet. Celý víkend nám přálo počasí a všichni zúčastnění – děti i dospělí si tento víkend moc užili. Na dětský den se opět použily finanční prostředky vybrané při masopustu, které už byly beze zbytku vyčerpány a přispěla nám i obec Račín. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomáhali při organizaci, jištění dětí při lezení a všem, kdo nám zapůjčili sedací úvazky. Těšíme se zase na příští rok.

Záchrana veverek
Při dětské akci na Rozštípené skále se paní Zichové podařilo najít maličké veveřičky, které asi vypadly ze svého pelíšku. Děti, které na tomto dětském dnu byly, se zhostily záchrany těchto veverek a střídaly se v jejich zahřívání a péči o ně. Z celkem čtyř nalezených veverek se nakonec podařilo zachránit pouze jednu, která se úspěšně v sobotu večer dostala do záchranné stanice Pavlov a podle zpráv se má čile k světu. Děti se tak dostaly zase o něco blíž přírodě a tomu, jak pomáhat. Děkujeme paní Zichové a dětem za úžasnou starost o malé veverky.

Otvírání nového hřiště
V sobotu 18.6. se slavnostně otevřelo nové hřiště na Račíně u rybníčku Pijáčku. Slavnostní mašli přestřihl starosta obce pan Jiří Subý, který nám všem popřál příjemně strávené chvíle jak pro děti tak pro dospělé. Jakmile bylo slavnostně otevřeno, hned se začal hrát nohejbal, na který se všichni zúčastnění moc těšili. Hřiště bylo financováno z dotačních titulů a také obcí Račín a určitě bude hojně využíváno. 

Račínská lávka
Poslední červnovou sobotu jako vždy patřilo Račínské lávce. Tento již 12. ročník provázelo krásné počasí. Tradičně se soutěžilo ve dvou disciplínách a to přejezd na kole a na trakači. Soutěž na kole byla opět rozdělena na dvě části – ten kdo přejel lávku bez pádu a projel cílem, pokračoval do druhého kola, kde rozhodoval nejdelší přejezd na čas. Poté následovala disciplína přejezdu na trakači ve dvojicích. V této disciplíně rozhodoval nejrychlejší čas. Všichni výherci si odnesli hodnotné dary, za které patří velké poděkování všem sponzorům. Rovněž byly uděleny ceny pro nejmladšího účastníka, nejstaršího účastníka, nejlepší pád. Letošní ročník provázelo mnoho pádů a bylo vidět, že je přejezd lávky rok od roku těžší, za což děkujeme místním „stavitelům“, kteří tímto zpestřují tuto tradiční akci. Věříme, že všichni návštěvníci a přihlížející odcházeli s hezkými zážitky a příjemně stráveným odpolednem. Budeme se opět těšit za rok, určitě nás přijďte podpořit.

Pro Novinky Jana Vaňková

---------------------------------------------------------------------------------------

Den u koní
V sobotu 7.5.2016 se uskutečnil pro Račínské děti den s koňmi na statku Starý dvůr ve Žďáře nad Sázavou, který pro naší vesničku zorganizovaly Petra Seková a Alena Kulhánková. Počasí nám přálo a tak jsme se všichni sešli v 10 hodin na statku. Nejdříve všech 12 zúčastněných dětí vyposlechly informace k bezpečnosti a poté si prohlédly všechny koně, kteří jsou na Starém dvoře ustájeni. Pak byly děti rozděleny do skupinek, kdy v průběhu dopoledne dvě skupinky absolvovaly jízdu na koních v přírodě a další dvě skupinky pomáhaly s úklidem stájí. Před obědem si všichni zúčastnění poslechli s názornou ukázkou anatomii koně, kdy se nejen děti, ale i mnozí dospěláci divili, kde má kůň např. loket, kotník, koleno…. Po této odborné části se zapálil oheň a všichni si opekli obědové špekáčky. Po vydatném obědě se šlo „vytrávit“ na zmrzlinu do blízké cukrárny. V průběhu odpoledne se role skupinkám vyměnily a ty děti, co ještě nejezdily se vydaly ven do přírody a ostatní opět pomáhaly s úklidem stájí. Nakonec se tento krásný den zakončil testem znalostí, které se děti v průběhu dne dozvěděly. Všichni malí účastníci dostali navíc při ukončení malý dáreček a kolem 17. hodiny jsme se rozjeli zpátky na Račín. Tímto bychom rádi poděkovali paní Petře Sekové a Aleně Kulhánkové za skvělou organizaci celého dne, který si všichni, hlavně děti moc užili. 

Kácení májky
4.6.2016 naplánoval sbor dobrovolných hasičů z Račína tradiční kácení májky. Už před pátou hodinou odpolední se začali místní spolu s dětmi scházet na hřišti za hospůdkou, kde se májka tyčila. Hasiči se úkolu zhostili odpovědně a po chvilce měření se pustili do práce. Se sekyrou a pilou jim to šlo pěkně od ruku a za jásotu dětí májka padla. Všichni přihlížející si kácení užili a rádi bychom poděkovali SDH Račín za organizaci této akce. Těšíme se na další rok.

Výstava fotografií starého Račína
Rádi bychom vás pozvali na výstavu starých fotografií Račína, která bude veřejně přístupná v Račínské hospůdce od 25.6.2016. Můžete se přijít podívat, jak vypadal Račín dříve a nyní. Výstava potrvá 3 měsíce. Těšíme se na vaši návštěvu.

Pro Novinky Jana Vaňková
---------------------------------------------------------------------------------------

Dubnové tvoření s dětmi
O víkendu 16. – 17.4.2016 proběhlo tvoření s dětmi - malování na kameny a výroba stromečků štěstí z drátků a korálků připevněných na kameny a zdobení věnce na májku. Dětí se sešlo po oba dny hodně. Dorazil Honzík Kusý, Péťa Kusý, Matýsek Vaněk, Julinka Zelená, Toník Sláma, Barunka Ošťádalová, Pája Slámová, Kamča Ošťádalová, Terka Machová, Zlatka Halousková, Gabča Kubíčková, Eliška Blumová a Danča Obrtelová. Mladší děti malovaly na kameny různé krásné obrázky zvířátek či kreativní „šmouhy“ a ty starší se pustily do výroby stromečků štěstí. Materiálu byla spousta a z různobarevných korálků vznikaly dětem pod rukama překrásné výtvory. Ani zúčastnění dospělí se nenechali dlouho pobízet a i oni si nakonec vyrobili pěkné dekorace. Nakonec se ještě vyrobil a pořádně namašlil věnec, kterým se bude zdobit májka naší vesničky. Všichni odcházeli z tohoto tvoření nadšení se svými „poklady“ zpátky domů. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách tohoto setkání a také poděkovat nájemci Račínské hospůdky za poskytnutí prostor ke tvoření. Tato akce byla opět financována z peněz vybraných při masopustu. 

Stavění májky
V sobotu 30.4.2016 pořádal Sbor dobrovolných hasičů stavění máje na dětském hřišti za Račínskou hospůdkou. Věnec, který májku zdobí, si děti vyrobily a opentlily samy. Postavit a ukotvit májku byl kumšt, se kterým si však dobrovolní hasiči poradili jako každý rok. Po několika minutách se už májka vznešeně tyčila nad hřištěm. Stavění májky se stalo tradicí, na kterou se vždy přijde podívat spousta místních spolu s dětmi. Dobrovolným hasičům patří dík za uskutečnění a realizaci této akce. 

Pálení čarodějnic
O Filipojakubské noci, tedy 30.4.2016, se jako každý rok sejdou Račínské děti a dospělí na kopci nad Račínem, aby spálili čarodějnici. Pálení čarodějnic se v naší obci stalo tradicí, na kterou se těší nejvíce ti nejmenší, kteří běhají v kostýmech pomalováni pavučinami a pavouky rozličných tvarů. U vatry jsou nachystány buřty k opečení a limonády k občerstvení. Oheň až do konce hlídají dobrovolní hasiči, kteří mají záštitu nad celou touto akcí, kterou rovněž organizují a financují. Nám všem, kteří se rádi scházíme u této příležitosti, nezbývá než poděkovat SDH Račín a těšit se na pálení v příštím roce.

Pro Novinky Jana Vaňková

Z dubnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Leoš Uhlíř, Pavel Zelený
2. Zprávu o výsledku o přezkoumání hospodaření obce Račín za rok 2015 a závěrečný účet obce Račín za rok 2015 bez výhrad
3. Účetní závěrku obce Račín za účetní období roku 2015 v rozsahu povinných výkazů, dle příloh k jednání, bez výhrad
4. Uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce Račín za rok 2016 auditorskou firmou InForm Audit s.r.o.
5. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Račín a Městem Žďár nad Sázavou. Předmět smlouvy – v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány Města Žďár nad Sázavou namísto orgánu Obce Račín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Račín v rozsahu vymezeném touto smlouvou

Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------

Jarní tvoření s dětmi
O víkendu 12.3. a 13.3. proběhlo jarní tvoření s Račínskými dětmi. Pro děti byla připravena spousta nápadů a materiálu na jejich výrobu. Největší úspěch však měly věnce a „hnízda“ na dveře či na stůl, jak z vrbového, tak z březového proutí zdobené kočičkami, vajíčky a skořápkami, mašlemi a peříčky. Zdobily se rovněž kraslice, kterých se za dva dny tvoření spotřebovalo skoro na 80 kusů. Děti je malovaly voskovkami, barvami na vajíčka, pokreslovaly fixami nebo polepily peříčky. Na látková či bambulková zvířátka, která byla rovněž mezi inspiracemi, vůbec nezbyl čas. Všechny výtvory byly krásné a originální a každý si své poklady odnesl domů. Účast byla hojná, dorazilo celkem 9 děvčat (Zlatka, Eliška, Danča, Kamča, Terča, Barunka, Julinka, Pája a Zuzanka) a 2 kluci (Honzík a Matýsek). Všem dětem děkujeme, že se tvoření zúčastnily a vnesly do tohoto víkendu hezkou atmosféru a zároveň patří díky všem dospělým, kteří hledali nápady a pomáhali s organizací celého víkendu. Na tuto akci bylo opět použito finančních prostředků vybraných při masopustu.

Letošní Velikonoce dorazily brzy, a to 28.3.. Velikonoční pondělí (nebo také červené pondělí) využili chlapci a chlapi k tradičnímu mrskutu děvčat celé naší vesničky. Jednotlivé chaloupky tak obcházelo několik skupinek Račínských osadníků malých i velkých, aby si to děvčata všech věkových kategorií pořádně užila. Odměnou pro koledníky byla krásně malovaná vajíčka, čokoládová vajíčka či zajíčci a samozřejmě nesměla chybět ani pentlička na mrskačku. Nám všem nezbývá, než se těšit na další Velikonoce zase za rok.

Pro Novinky Jana Vaňková

Úprava veřejného prostranství v obci
V naší obci bude provedena úprava veřejného prostranství, hlavně v lokalitě u rybníka Jordán, u pomníku druhé světové války a okolo kříže u Požární zbrojnice. Bude proveden zdravotní řez křovin, u kříže budou odstraněny přerostlé tůje a nahrazeny jinými, vhodnějšími dřevinami. Tímto se snažíme vzhled naší obce zvelebit a upravit. 

Volnočasová plocha - sportoviště u Pijáčku
Začátkem tohoto měsíce bylo předáno staveniště firmě, která realizuje záměr vybudování volnočasové plochy. Předpokládaný termín dokončení této akce je v měsíci květnu. Během letních prázdnin bude nové hřiště připraveno sloužit Račínským dětem ke sportovní aktivitě. Myslím, že se dobrá věc podařila a naše obec se bude moci pochlubit hodnotným sportovištěm, určeným pro Račínskou veřejnost. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------
Akce pro děti

Koncem února se sešlo patnáct Račínských žen, aby společně vymyslely různé aktivity pro děti. Již naplánované jarní tvoření dostalo jasné obrysy v tom, co se bude s dětmi vyrábět. Mezi dalšími tipy jsou různé výlety, stopovaná, víkendové lezení, či třeba malování na kameny. Některé aktivity budou spojeny s tradicemi (Velikonoce, stavění májky, Vánoce) a jiné budou spíše ke společnému setkání a zábavě. Nápadů byla spousta, setkání bylo velice příjemné a už nezbývá, než se těšit na první uskutečněnou akci.

Pro Novinky Jana Vaňková

Plošná výměna vodoměrů
Vdruhé polovině měsíce dubna bude provedena výměna vodoměrů v objektech, které jsou připojeny na obecní vodovod. Výměnu bude provádět firma Rosecký. Žádáme občany, aby zástupcům firmy, která bude tuto akci provádět, umožnili přístup do objektů. Děkujeme za vstřícnost. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

---------------------------------------------------------------------------------------

Masopustní průvod Račínem
V sobotu 13.2. 2016 se konal masopust, který zorganizovali dobrovolníci z Račína, aby se i nadále pokusili udržet obnovenou tradici. Do masopustních příprav se hodně zapojily i Račínské děti, kterým patří velký dík, protože jich bylo v průvodu více než zúčastněných dospělých. Děti si masky do průvodu vyráběly sami - společně se děti sešly dvě nedělní odpoledne před masopustním rejem a tvořily. V průvodu pak vyrazila Zlatka Halousková jako liška, Dominik Zich byl Stitch (mimozemský pejsek z pohádky Lilo a Stitch), Eliška Blumová si oblékla masku medvěda, Kamča Ošťádalová byla za bílého motýlka, Terča Machová měla typickou masku nevěsty, Pája Slámová chodila za sněžnou sovičku, Honzík Kusý šel za indiána, Barunka Ošťádalová byla ledová královna Elza a Matýsek Vaněk běhal průvodem jako sněhulák. Poté co starosta Račína předal oficiálně klíč od obce maškarám a ty převzali pomyslnou vládu nad vesnicí, vyšli spolu s harmonikářem průvodem dům od domu. Všichni, kteří byli doma, přivítali masky s radostí a úsměvem, bohatým pohoštěním, sladkostmi pro děti a finančním přispěním do kasičky. Při večerní veselici s hudbou předala maska báby s nůší klíč zpět Račínskému starostovi. Celý den se vydařil, počasí přálo a dokonce zasvítilo i sluníčko. Dospělí i děti si tento den užili. Do kasičky Račínští přispěli krásnou částkou 4.454 Kč. Finance budou jako každý rok použity na různé akce pro děti (tou první bude velikonoční tvoření již za měsíc). Tímto bychom ještě rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na organizaci této akce, dětem za krásné maškary a zpestření průvodu, harmonikáři, starostovi za důvěru při „předání obce“ a majiteli Račínské hospůdky za příjemné večerní posezení a pohoštění.

Pro Novinky Jana Vaňková

Z lednového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Leoš Uhlíř, Petr Vaněk
2. Nového nájemce obecního objektu Račín čp. 18 pana Jana Nováka, bytem Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, na dobu pronájmu od 15.2.2016 do 15.2.2021. Výše nájemného za pohostinství a dvě bytové jednotky bude činit 7 000,- Kč měsíčně. Obec jako adekvátní náhradu za vytápění kanceláře obecního úřadu, vytápění a osvětlení volební a společenské místnosti včetně spotřeby vody na úklid kanceláře obecního úřadu přispěje částkou 1 000,- Kč měsíčně
3. Rozpočtové opatření obce č. 3/2015
4. Komisi ve složení Ing. Ivana Königová, Luděk Mach a Miloš Bluma pro převzetí inventáře a nebytových prostor pohostinství a dvou bytových jednotek od stávajícího nájemce v objektu Račín čp. 18 a dále komisi v tomtéž složení pro předání inventáře a nebytových prostor pohostinství a dvou bytových jednotek novému nájemci 
5. Uzavření Kupní smlouvy na odkoupení inventáře mezi Obcí Račín a Milanem Štursou, nájemcem obecního objektu Račín čp. 18 za těchto podmínek: od celkové ceny inventáře se odečtou veškeré pohledávky pana Milana Štursy, které má vůči Obci Račín
6. Firmu Jan Musil, Na zahrádkách 301, Křižanov 594 51, IČO 41589092, která měla nejnižší cenovou nabídku na vybudování volnočasové plochy u Pijáčku

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

---------------------------------------------------------------------------------------

Tři králové
Během sobotního dopoledne, 9. ledna 2016, Tři králové (K – Kamila Ošťádalová, M – Magdaléna Říhová a B – Klára Říhová) chodili po Račíně, dům od domu.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu
Račínské děti si k této příležitosti připravily pásmo koled, které přednesly s opravdovým zaujetím. Vánoční strom byl slavnostně rozsvícen a přispěl k předvánoční adventní atmosféře.

Mikulášská nadílka
Račínští hasiči se chopili s vervou a zaujetím tohoto úkolu. V sobotní podvečer procházel Mikuláš se svým doprovodem Račínem a rozdávali Račínským dětem balíčky, které jim věnoval obecní úřad.

Poděkování
Touto cestou děkuji paní Janě Vaňkové, panu Miloši Blumovi za organizaci rozsvícení Vánočního stromu. Dále děkuji Račínkým hasičům za Mikulášskou nadílku. Odměnou jim jistě byly spokojené tváře Račínských dětí.

Ohlédnutí za rokem 2015
Letos se podařilo získat dotaci na opravu obecního vodojemu a revitalizaci zeleně v jeho okolí. V průběhu roku se konaly akce pro malé Račíňáky, všechny se beze zbytku vydařily. Račínská lávka se konala v červnu a její 11. ročník opět nezklamal. Sportovní akce – nohejbalový turnaj Bluma cap zajistil účastníkům a divákům skvělou sportovní podívanou a úsměvné prožití celého dne. 

Co nás čeká v příštím roce
Příští rok bychom chtěli v rámci dotace vybudovat novou volnočasovou plochu u Pijáčku, sportoviště a dětské zázemí. Projektová dokumentace je hotová a je požádáno o stavební povolení.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Vážení návštěvníci stránek,
aktuální dokumenty naleznete v rubrice
úřední e-deska

starší dokumenty naleznete v 
archivu úřední desky

kde nás najdete

Živé obce

Ziveobce.cz

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

dnes má svátek

jste návštěvník číslo

 

úřední e-deska

nové fotografie

Zlatá svatba

Výlov rybníka Jordán

Račínský nohejbalový turnaj

Račínští vodáci

Stavba technického zázemí

Rozštípená skála

Račínská lávka

Račínský kříž

Halloween

Halloweenské tvoření

Vyrábění z těsta

Výlov rybníka Jordán

Račínský nohejbalový turnaj

Stopovaná Račín - Dářko pro děti

Víceúčelové hřiště

Stavění májky
a pálení čarodějnic

Jarní tvoření s dětmi

Masopustní průvod Račínem

Tři králové

Vítání občánků

Nohejbalový turnaj

Revitalizace zeleně
v okolí vodojemu

Račínská lávka

Dětský den
na Rozštípené skále

Masopustní průvod Račínem

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku a Mikulášská nadílka

Halloween na Račíně

Nohejbalový turnaj

Račínská lávka

Vítání občánků

Den dětí

Čarodějnice

Račínská lávka

Dětský den

Pálení čarodějnic

Masopust

My Tři králové … 

Masopust 2012

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic
Letecké snímky
Letecké snímky
Dračí lodě 2008 Velké Dářko
Dračí lodě 2008 Velké Dářko
čarodějnice
čarodějnice
výlov rybníka Jordán
výlov rybníka Jordán
Račínská lávka
Račínská lávka
dětský den
dětský den