naše obec

menu

úvodní stránka
kontakty
povinné informace
statistické údaje
úřední hodiny
zastupitelstvo
GDPR
historie
územní plán obce
víceúčelové hřiště
fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek
archiv


Ohlédnutí za rokem 2016 
Tento rok se nám v rámci dotace podařilo vybudovat volnočasovou plochu u Pijáčku. Toto sportoviště slouží k plné spokojenosti malým a velkým Račíňákům. 
V obecním vodojemu byla vyměněna kompletní stávající technologie, která již dosluhovala.
Veřejné prostranství v obci bylo upraveno, zeleň ošetřena a zvelebena byla lokalita u památného kříže a památníku 2. světové války. 
Obec Račín se v soutěži třídění odpadu umístila na jednom z hodnocených míst a takto získala finanční částku 20 000,- Kč, která bude použita pro rozvoj naší krásné vesnice. 
Tímto děkuji občanům za příkladné třídění odpadů.
Díky paní Janě Vaňkové se během roku uskutečnily velice zdařilé akce pro Račínské děti, nezbývá, než jí poděkovat za její obětavost a práci.
V červnu se konal již 12. ročník Račínské lávky k plné spokojenosti účastníků a přihlížejících diváků. Děkujeme všem sponzorům za jejich ochotu a vstřícnost. 
Plánované akce na příští rok:
Pomocí dotačních titulů bychom chtěli opravit objekt obecního úřadu a okolí. U volnočasové plochy chceme vybudovat technické zázemí a atrakce pro děti. 

Mikulášská nadílka
Také na Račíně Mikuláš se svým doprovodem procházeli vesnicí a rozdávali Račínským dětem balíčky, které jim věnoval obecní úřad. Mnohde ukápla slzička a jinde Mikuláše přivítal úsměv čekajících dětí.Zastupitelstvo obce Račín přeje všem občanům krásně prožité svátky vánoční a hodně zdraví a štěstí v roce 2017

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

---------------------------------------------------------------------------------------

Račínský kříž
Račínský kříž byl po určitou dobu trochu zapomenutou pamětihodností obce.
                                                                                  pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Halloween
V pátek, dne 28.10. jsme se já a moji kamarádi z Račína vydali na každoroční koledování po naší vesnici.
                                                                                  pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Halloweenské tvoření
V neděli 23.10. jsme se opět sešli v Račínské hospůdce, abychom si s dětmi mohli vytvořit dýně a lucerničky k nadcházejícímu Halloweenu.
                                                                                  pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Z říjnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Pavel Hájek, Martin Zich
2. Inventarizační komisi ve složení: předseda Ing. Ivana Königová, členové Luděk Mach, Miloš Bluma
3. Vyřazení nevyhovujícího majetku obce Račín dle Vyřazovacího protokolu
4. Uzavření Smlouvy na zimní údržbu místních komunikací s firmou Holcman Jan, Vepřová
5. Rozpočtové opatření obce č. 1, č. 2 a č. 3
6. Směrnici obce Račín k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------

Výlov rybníka Jordán
Po roční pauze se v sobotu 10. září opět setkali rybáři, aby vylovili z Jordánu rybí nadílku. Výlov začal ještě za setmění. Zanedlouho byly ryby v sítích a začalo se s jejich tříděním. V kádích tak končili kapři, štiky, líni a cejni. Dokonce se podařilo vylovit i raka, což je každým rokem taková příjemná symbolika pro naši obec. Zatímco rybáři počítali letošní úlovek, menší děti se ujaly čištění rybářské sítě od malých rybiček, které pak pouštěly zpět do rybníka. Několik kaprů se odneslo do místní hospůdky, kde se pak rybářům za odměnu připravil oběd – smažený kapr se salátem. Touto příjemnou tečkou byl výlov zakončen. Na příští rok se opět budeme těšit.

Pro Novinky Jana Vaňková

Vyrábění z těsta
Poslední zářijový víkend patřil opět dětem a tvoření z těsta. Obě odpoledne se tvořilo v místní Račínské hospůdce, kde na děti už čekalo připravené těsto, koření a další dekorace na dozdobení. Fantazii se meze nekladly a plechy na zapékání výrobků se plnily velice rychle. Vznikaly tak různé myšky, medvědi, věnečky, ovečky, koníci, srdíčka,……. Děkujeme všem dětem i dospělým, kteří se zúčastnili a zároveň i všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto víkendu. Těšíme se na říjnové dlabání dýní a výrobu lucerniček na Halloween.

Pro Novinky Jana Vaňková

Poděkování
Touto cestou bych chtěl poděkovat panu Janu Zachovi, který obětavě ve svém volném čase provedl spolu s obsluhou vodovodu panem Pavlem Hájkem odstranění poruchy v obecním vodojemu. Nečekaná závada zapříčinila zastavení dodávky pitné vody pro celou obec. Díky ochotě a vstřícnosti pana Zacha byla ve večerních hodinách dodávka vody pro obec obnovena. Tímto bych chtěl vyjádřit své uznání a dík člověku, jenž neváhá pomoci při práci pro obec a Račínské občany. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

---------------------------------------------------------------------------------------

Račínský nohejbalový turnaj
Na sobotu 27.8.2016 připadal jako každý rok touto dobou Račínský nohejbalový turnaj "Bluma cup". Velké přípravy počaly již v pátek, kdy místní chystali nové hřiště u Pijáčku na uvítání hráčů i přihlížejících. Bylo toho potřeba připravit hodně, tak se připravovalo od odpoledních hodin až do večera. V sobotu se již před osmou začali sjíždět týmy hráčů přespolních i místních. Celkem se zapsalo 12 týmů a po úvodním přivítání se začalo hrát. Počasí přálo, slunce pálilo, ale ani to neodradilo hráče v tom, aby předvedli perfektní výkony. Jako obvykle byl pro hráče nachystán pravý Račínský guláš, klobásky, steaky na grilu, pivo a limo. Přihlížejících bylo na hřišti také dost a ani oni nebyli ochuzeni o připravené občerstvení. Teprve v pozdních odpoledních hodinách se rozhodovalo po těžkých zápasech o první a druhé místo. Kolem šesté hodiny bylo rozhodnuto a první místo náleželo týmu Vaňous, druhé místo Kdo umí umí a třetí místo obsadil tým Jitrnice. Račínským se na domácí půdě dařilo, obsadili první, druhé a čtvrté místo. Ceny byly rovněž hodnotné a všech 12 týmů si odneslo něco ze sponzorských darů. Věříme, že se celý den líbil všem přítomným a další rok se sejdeme minimálně ve stejném počtu jak týmů, tak návštěvníků. Děkujeme všem, kteří se podíleli organizačně na této skvělé akci, sponzorům za dary a návštěvníkům za podporu hráčů. Těšíme se na další rok, jako obvykle poslední srpnovou sobotu. 

Pro Novinky Jana Vaňková 

Poslední prázdninová plavba
Poslední den prázdnin se povedl - naplánovala se "rychlá" akce na Amfoře na Dářku a vyplulo se na dvoustěžňové plachetnici Jole. Plavba byla příjemná, počasí bylo nádherné a o vítr do plachet rovněž nebyla nouze. Všichni z Račína, kterým vyšel čas, se dobře bavili a společně strávenou chvíli si užili. Dětí bylo jak už to tak bývá více než dospělých, ale právě pro ně jsou tyto zážitky plánovány. 

Pro Novinky Jana Vaňková
---------------------------------------------------------------------------------------

Stopovaná Račín - Dářko pro děti
30. – 31. července 2016 se pro Račínské děti konala Stopovaná. Vše začalo v sobotu srazem u Račínské hospůdky. Zde se rozdaly instrukce, košík na houby a mohlo se vyrazit. Děti hledaly šipky, které je vedly nad Račín přes louku, na které se každý rok pálí čarodějnice až k lesu, kde je čekal první úkol. Ten byl rozdělen na dvě varianty – lehčí pro menší děti, které měli říci, jaká znají lesní zvířátka, houby a jehličnaté stromy a těžší variantu, kde starší děti poznávaly stromy v okolí, museli poznat 10 různých druhů hub a přiřadit stopy k jejich zvířecím majitelům. Všichni se úkolu zhostili více než dobře a odměněni sladkostí a první částí mapy k finálnímu pokladu pokračovali dále. Šipky je vedly dále lesem až k druhému úkolu, kde se měly trefovat šiškou na terč a do bedýnky zavěšené na stromě. Za výkony je čekala čokoláda a další díl k pokladu. Stopovaná všechny vedla z kopce lesem až k dalšímu úkolu, který si říkal o spolupráci s kamarády a měly postavit z přírodnin týpí, nebo domeček pro zvířátka. Kreativitou všichni vskutku oplývali a tak jsme byli svědky 4 rozmanitých a velmi povedených „staveb“. Po dokončení úkolu se s bonbony a dílem pokladu pokračovalo po šipkách a skoro s plným košem hub dále. Když se dorazilo ke čtvrtému úkolu, už byla na dohled hladina Velkého Dářka. Zde také šipky končily a děti si musely vyluštěním tajenek zjistit další směr výpravy. Na menší „stopaře“ čekala tajenka obrázková a na ty větší doplňovací z nápověd. Jakmile bylo rozluštěno, směr byl jasný – jít k vodě a do cíle se držet břehu. Všichni tedy šli razit cestu k Dářku. Díky nízké hladině se dalo jít krásně po písečných březích, ale jak to tak bývá, většina skončila ve vodě a brouzdala se po kraji. Poslední úkol polovina dětí přešla, ale další polovina jej našla a mohly se tak pustit do jeho splnění - postavení loďky či voru z přírodnin (k dispozici byl jen provázek). Z některých výtvorů se staly ponorky, jiné loďky a vory hezky pluly. Po úspěšné cestě nás čekal cíl – Amfora (základna Čochtan klubu). Zde byl složen plán k pokladu a podle indicie i úspěšně odhalen. Po náročném putování jsme se těšili na oběd, který nám připravili Na Hrázi. Po obědě jsme se vrátili zpět na Amforu, kde nás čekala volná zábava – koupání, kajak, veslice a samozřejmě rozbalení pokladu. Pokladem byla jednobarevná trička na dotvoření a dozdobení. Pomocí šablon se na tričko vysavoval obrázek (loďka, delfín, mořský koník, …..), který se ještě dokreslil konturou na textil. Večer jsme zažehli oheň a v kotlíku si uvařili polívku z nalezených hub, opekli špekáčky a příjemně poseděli.
V neděli ráno po snídani jsme se projeli na dvoustěžňové plachetnici „Jole“, kam se nás naskládalo úctyhodných 23 dětí a dospělých. Projížďka měla krásný a rychlý závěr, kdy nám pořádně fouklo do všech tří plachet. Odpoledne jsme se vraceli pěšky nazpátek, nasbírali další koš hub a trošku i zmokli. Celý víkend byl naplněn nevšedními zážitky a překonal všechna očekávání. Všichni zúčastnění, jak děti tak dospělí se moc bavili, počasí přálo a všichni už teď tušíme, že letos to určitě nebylo naposledy, co se takováto akce pořádala. Poděkování patří všem, kdo se podíleli na organizování a uskutečnění tohoto skvělého víkendu, a také Obci Račín za sponzorování pokladu pro děti.
                                                                Pro Novinky Jana Vaňková

Odhozená koťata
Je až neskutečné, jak se někteří lidé dokáží zachovat ke zvířatům. V červenci byla v lese vedle bývalého kravína odhozena 2 asi tříměsíční koťata, o které se postarala rodina Vaňkova a obě koťata už jsou v nových domovech. Aby toho nebylo málo, začátkem srpna byla znovu na tom samém místě odhozena další 3 koťátka asi 3 měsíce stará. Nálezcem byla paní Vaňková – bohužel si koťata již nemohla ponechat a raději je odvezla do 1.kočičího útulku na Vysočině, kde o ně bude dobře postaráno do doby, než si je vezmou noví majitelé. Tento kočičí útulek žije jen z darů, kočiček je tam opravdu spousta, ale o všechny je krásně postaráno, útulek je čistý a kočičky pod stálou kontrolou veterinářů, takže nejsou vůbec zanedbané. V útulku jsem byla poprvé a určitě se tam ještě někdy vrátím s drobným darem či pomocí. Díky obrovské bezohlednosti lidí, kteří jsou nezodpovědní a nekastrují kočky, takto končí koťátka nejen v lese, ale na další spoustě míst, kde víceméně umírají. Děkuji tímto ještě jednou 1.kočičímu útulku na Vysočině, že koťátka převzal a pomáhá těmto němým tvorečkům.
                                                                Pro Novinky Jana Vaňková

---------------------------------------------------------------------------------------

Dětský den na Rozštípené skále 
O víkendu 10. – 12. června se konala tradiční akce pro děti na Rozštípené skále. Tento dětský den (nebo spíše víkend) se konal již potřetí. V pátek odpoledne jsme se začali scházet a vybalovat věci a stany u ohniště u sochy mamuta. Příjemně strávený večer u ohně tak napovídal o slibném začátku celého víkendu. V sobotu kolem 10 hodiny se začaly Račínské děti oblékat do sedáků a vyrazily pod skálu, kde pro ně byly přichystány čtyři různě obtížné lezecké cesty. Dětem lezení šlo velmi dobře a zvládaly i ty těžší cesty. Na oběd jsme pak měli spoustu výborných čerstvých řízků s chlebem, které nám připravili v Račínské hospůdce. Po vydatném obědě se chystala lanovka, na kterou všichni již netrpělivě čekali. Lanovka byla opět natažena z věže Rozštípky přes údolí a končila u sochy mamuta. Děti tak na celé odpoledne zapomněly na lezení a už se řadily do fronty na lanovku. Někteří stihli sjet lanovku i 10x. Tento prima den byl opět zakončen u ohně opékáním špekáčků a posezením do pozdních hodin. V neděli ráno se ještě chvíli lezlo a byly vyhlášeny poslední jízdy na lanovce. Poté se začalo balit a uklízet. Celý víkend nám přálo počasí a všichni zúčastnění – děti i dospělí si tento víkend moc užili. Na dětský den se opět použily finanční prostředky vybrané při masopustu, které už byly beze zbytku vyčerpány a přispěla nám i obec Račín. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomáhali při organizaci, jištění dětí při lezení a všem, kdo nám zapůjčili sedací úvazky. Těšíme se zase na příští rok.

Záchrana veverek
Při dětské akci na Rozštípené skále se paní Zichové podařilo najít maličké veveřičky, které asi vypadly ze svého pelíšku. Děti, které na tomto dětském dnu byly, se zhostily záchrany těchto veverek a střídaly se v jejich zahřívání a péči o ně. Z celkem čtyř nalezených veverek se nakonec podařilo zachránit pouze jednu, která se úspěšně v sobotu večer dostala do záchranné stanice Pavlov a podle zpráv se má čile k světu. Děti se tak dostaly zase o něco blíž přírodě a tomu, jak pomáhat. Děkujeme paní Zichové a dětem za úžasnou starost o malé veverky.

Otvírání nového hřiště
V sobotu 18.6. se slavnostně otevřelo nové hřiště na Račíně u rybníčku Pijáčku. Slavnostní mašli přestřihl starosta obce pan Jiří Subý, který nám všem popřál příjemně strávené chvíle jak pro děti tak pro dospělé. Jakmile bylo slavnostně otevřeno, hned se začal hrát nohejbal, na který se všichni zúčastnění moc těšili. Hřiště bylo financováno z dotačních titulů a také obcí Račín a určitě bude hojně využíváno. 

Račínská lávka
Poslední červnovou sobotu jako vždy patřilo Račínské lávce. Tento již 12. ročník provázelo krásné počasí. Tradičně se soutěžilo ve dvou disciplínách a to přejezd na kole a na trakači. Soutěž na kole byla opět rozdělena na dvě části – ten kdo přejel lávku bez pádu a projel cílem, pokračoval do druhého kola, kde rozhodoval nejdelší přejezd na čas. Poté následovala disciplína přejezdu na trakači ve dvojicích. V této disciplíně rozhodoval nejrychlejší čas. Všichni výherci si odnesli hodnotné dary, za které patří velké poděkování všem sponzorům. Rovněž byly uděleny ceny pro nejmladšího účastníka, nejstaršího účastníka, nejlepší pád. Letošní ročník provázelo mnoho pádů a bylo vidět, že je přejezd lávky rok od roku těžší, za což děkujeme místním „stavitelům“, kteří tímto zpestřují tuto tradiční akci. Věříme, že všichni návštěvníci a přihlížející odcházeli s hezkými zážitky a příjemně stráveným odpolednem. Budeme se opět těšit za rok, určitě nás přijďte podpořit.

Pro Novinky Jana Vaňková

---------------------------------------------------------------------------------------

Den u koní
V sobotu 7.5.2016 se uskutečnil pro Račínské děti den s koňmi na statku Starý dvůr ve Žďáře nad Sázavou, který pro naší vesničku zorganizovaly Petra Seková a Alena Kulhánková. Počasí nám přálo a tak jsme se všichni sešli v 10 hodin na statku. Nejdříve všech 12 zúčastněných dětí vyposlechly informace k bezpečnosti a poté si prohlédly všechny koně, kteří jsou na Starém dvoře ustájeni. Pak byly děti rozděleny do skupinek, kdy v průběhu dopoledne dvě skupinky absolvovaly jízdu na koních v přírodě a další dvě skupinky pomáhaly s úklidem stájí. Před obědem si všichni zúčastnění poslechli s názornou ukázkou anatomii koně, kdy se nejen děti, ale i mnozí dospěláci divili, kde má kůň např. loket, kotník, koleno…. Po této odborné části se zapálil oheň a všichni si opekli obědové špekáčky. Po vydatném obědě se šlo „vytrávit“ na zmrzlinu do blízké cukrárny. V průběhu odpoledne se role skupinkám vyměnily a ty děti, co ještě nejezdily se vydaly ven do přírody a ostatní opět pomáhaly s úklidem stájí. Nakonec se tento krásný den zakončil testem znalostí, které se děti v průběhu dne dozvěděly. Všichni malí účastníci dostali navíc při ukončení malý dáreček a kolem 17. hodiny jsme se rozjeli zpátky na Račín. Tímto bychom rádi poděkovali paní Petře Sekové a Aleně Kulhánkové za skvělou organizaci celého dne, který si všichni, hlavně děti moc užili. 

Kácení májky
4.6.2016 naplánoval sbor dobrovolných hasičů z Račína tradiční kácení májky. Už před pátou hodinou odpolední se začali místní spolu s dětmi scházet na hřišti za hospůdkou, kde se májka tyčila. Hasiči se úkolu zhostili odpovědně a po chvilce měření se pustili do práce. Se sekyrou a pilou jim to šlo pěkně od ruku a za jásotu dětí májka padla. Všichni přihlížející si kácení užili a rádi bychom poděkovali SDH Račín za organizaci této akce. Těšíme se na další rok.

Výstava fotografií starého Račína
Rádi bychom vás pozvali na výstavu starých fotografií Račína, která bude veřejně přístupná v Račínské hospůdce od 25.6.2016. Můžete se přijít podívat, jak vypadal Račín dříve a nyní. Výstava potrvá 3 měsíce. Těšíme se na vaši návštěvu.

Pro Novinky Jana Vaňková
---------------------------------------------------------------------------------------

Dubnové tvoření s dětmi
O víkendu 16. – 17.4.2016 proběhlo tvoření s dětmi - malování na kameny a výroba stromečků štěstí z drátků a korálků připevněných na kameny a zdobení věnce na májku. Dětí se sešlo po oba dny hodně. Dorazil Honzík Kusý, Péťa Kusý, Matýsek Vaněk, Julinka Zelená, Toník Sláma, Barunka Ošťádalová, Pája Slámová, Kamča Ošťádalová, Terka Machová, Zlatka Halousková, Gabča Kubíčková, Eliška Blumová a Danča Obrtelová. Mladší děti malovaly na kameny různé krásné obrázky zvířátek či kreativní „šmouhy“ a ty starší se pustily do výroby stromečků štěstí. Materiálu byla spousta a z různobarevných korálků vznikaly dětem pod rukama překrásné výtvory. Ani zúčastnění dospělí se nenechali dlouho pobízet a i oni si nakonec vyrobili pěkné dekorace. Nakonec se ještě vyrobil a pořádně namašlil věnec, kterým se bude zdobit májka naší vesničky. Všichni odcházeli z tohoto tvoření nadšení se svými „poklady“ zpátky domů. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách tohoto setkání a také poděkovat nájemci Račínské hospůdky za poskytnutí prostor ke tvoření. Tato akce byla opět financována z peněz vybraných při masopustu. 

Stavění májky
V sobotu 30.4.2016 pořádal Sbor dobrovolných hasičů stavění máje na dětském hřišti za Račínskou hospůdkou. Věnec, který májku zdobí, si děti vyrobily a opentlily samy. Postavit a ukotvit májku byl kumšt, se kterým si však dobrovolní hasiči poradili jako každý rok. Po několika minutách se už májka vznešeně tyčila nad hřištěm. Stavění májky se stalo tradicí, na kterou se vždy přijde podívat spousta místních spolu s dětmi. Dobrovolným hasičům patří dík za uskutečnění a realizaci této akce. 

Pálení čarodějnic
O Filipojakubské noci, tedy 30.4.2016, se jako každý rok sejdou Račínské děti a dospělí na kopci nad Račínem, aby spálili čarodějnici. Pálení čarodějnic se v naší obci stalo tradicí, na kterou se těší nejvíce ti nejmenší, kteří běhají v kostýmech pomalováni pavučinami a pavouky rozličných tvarů. U vatry jsou nachystány buřty k opečení a limonády k občerstvení. Oheň až do konce hlídají dobrovolní hasiči, kteří mají záštitu nad celou touto akcí, kterou rovněž organizují a financují. Nám všem, kteří se rádi scházíme u této příležitosti, nezbývá než poděkovat SDH Račín a těšit se na pálení v příštím roce.

Pro Novinky Jana Vaňková

Z dubnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Leoš Uhlíř, Pavel Zelený
2. Zprávu o výsledku o přezkoumání hospodaření obce Račín za rok 2015 a závěrečný účet obce Račín za rok 2015 bez výhrad
3. Účetní závěrku obce Račín za účetní období roku 2015 v rozsahu povinných výkazů, dle příloh k jednání, bez výhrad
4. Uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce Račín za rok 2016 auditorskou firmou InForm Audit s.r.o.
5. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Račín a Městem Žďár nad Sázavou. Předmět smlouvy – v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány Města Žďár nad Sázavou namísto orgánu Obce Račín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce Račín v rozsahu vymezeném touto smlouvou

Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------

Jarní tvoření s dětmi
O víkendu 12.3. a 13.3. proběhlo jarní tvoření s Račínskými dětmi. Pro děti byla připravena spousta nápadů a materiálu na jejich výrobu. Největší úspěch však měly věnce a „hnízda“ na dveře či na stůl, jak z vrbového, tak z březového proutí zdobené kočičkami, vajíčky a skořápkami, mašlemi a peříčky. Zdobily se rovněž kraslice, kterých se za dva dny tvoření spotřebovalo skoro na 80 kusů. Děti je malovaly voskovkami, barvami na vajíčka, pokreslovaly fixami nebo polepily peříčky. Na látková či bambulková zvířátka, která byla rovněž mezi inspiracemi, vůbec nezbyl čas. Všechny výtvory byly krásné a originální a každý si své poklady odnesl domů. Účast byla hojná, dorazilo celkem 9 děvčat (Zlatka, Eliška, Danča, Kamča, Terča, Barunka, Julinka, Pája a Zuzanka) a 2 kluci (Honzík a Matýsek). Všem dětem děkujeme, že se tvoření zúčastnily a vnesly do tohoto víkendu hezkou atmosféru a zároveň patří díky všem dospělým, kteří hledali nápady a pomáhali s organizací celého víkendu. Na tuto akci bylo opět použito finančních prostředků vybraných při masopustu.

Letošní Velikonoce dorazily brzy, a to 28.3.. Velikonoční pondělí (nebo také červené pondělí) využili chlapci a chlapi k tradičnímu mrskutu děvčat celé naší vesničky. Jednotlivé chaloupky tak obcházelo několik skupinek Račínských osadníků malých i velkých, aby si to děvčata všech věkových kategorií pořádně užila. Odměnou pro koledníky byla krásně malovaná vajíčka, čokoládová vajíčka či zajíčci a samozřejmě nesměla chybět ani pentlička na mrskačku. Nám všem nezbývá, než se těšit na další Velikonoce zase za rok.

Pro Novinky Jana Vaňková

Úprava veřejného prostranství v obci
V naší obci bude provedena úprava veřejného prostranství, hlavně v lokalitě u rybníka Jordán, u pomníku druhé světové války a okolo kříže u Požární zbrojnice. Bude proveden zdravotní řez křovin, u kříže budou odstraněny přerostlé tůje a nahrazeny jinými, vhodnějšími dřevinami. Tímto se snažíme vzhled naší obce zvelebit a upravit. 

Volnočasová plocha - sportoviště u Pijáčku
Začátkem tohoto měsíce bylo předáno staveniště firmě, která realizuje záměr vybudování volnočasové plochy. Předpokládaný termín dokončení této akce je v měsíci květnu. Během letních prázdnin bude nové hřiště připraveno sloužit Račínským dětem ke sportovní aktivitě. Myslím, že se dobrá věc podařila a naše obec se bude moci pochlubit hodnotným sportovištěm, určeným pro Račínskou veřejnost. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------
Akce pro děti

Koncem února se sešlo patnáct Račínských žen, aby společně vymyslely různé aktivity pro děti. Již naplánované jarní tvoření dostalo jasné obrysy v tom, co se bude s dětmi vyrábět. Mezi dalšími tipy jsou různé výlety, stopovaná, víkendové lezení, či třeba malování na kameny. Některé aktivity budou spojeny s tradicemi (Velikonoce, stavění májky, Vánoce) a jiné budou spíše ke společnému setkání a zábavě. Nápadů byla spousta, setkání bylo velice příjemné a už nezbývá, než se těšit na první uskutečněnou akci.

Pro Novinky Jana Vaňková

Plošná výměna vodoměrů
Vdruhé polovině měsíce dubna bude provedena výměna vodoměrů v objektech, které jsou připojeny na obecní vodovod. Výměnu bude provádět firma Rosecký. Žádáme občany, aby zástupcům firmy, která bude tuto akci provádět, umožnili přístup do objektů. Děkujeme za vstřícnost. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

---------------------------------------------------------------------------------------

Masopustní průvod Račínem
V sobotu 13.2. 2016 se konal masopust, který zorganizovali dobrovolníci z Račína, aby se i nadále pokusili udržet obnovenou tradici. Do masopustních příprav se hodně zapojily i Račínské děti, kterým patří velký dík, protože jich bylo v průvodu více než zúčastněných dospělých. Děti si masky do průvodu vyráběly sami - společně se děti sešly dvě nedělní odpoledne před masopustním rejem a tvořily. V průvodu pak vyrazila Zlatka Halousková jako liška, Dominik Zich byl Stitch (mimozemský pejsek z pohádky Lilo a Stitch), Eliška Blumová si oblékla masku medvěda, Kamča Ošťádalová byla za bílého motýlka, Terča Machová měla typickou masku nevěsty, Pája Slámová chodila za sněžnou sovičku, Honzík Kusý šel za indiána, Barunka Ošťádalová byla ledová královna Elza a Matýsek Vaněk běhal průvodem jako sněhulák. Poté co starosta Račína předal oficiálně klíč od obce maškarám a ty převzali pomyslnou vládu nad vesnicí, vyšli spolu s harmonikářem průvodem dům od domu. Všichni, kteří byli doma, přivítali masky s radostí a úsměvem, bohatým pohoštěním, sladkostmi pro děti a finančním přispěním do kasičky. Při večerní veselici s hudbou předala maska báby s nůší klíč zpět Račínskému starostovi. Celý den se vydařil, počasí přálo a dokonce zasvítilo i sluníčko. Dospělí i děti si tento den užili. Do kasičky Račínští přispěli krásnou částkou 4.454 Kč. Finance budou jako každý rok použity na různé akce pro děti (tou první bude velikonoční tvoření již za měsíc). Tímto bychom ještě rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na organizaci této akce, dětem za krásné maškary a zpestření průvodu, harmonikáři, starostovi za důvěru při „předání obce“ a majiteli Račínské hospůdky za příjemné večerní posezení a pohoštění.

Pro Novinky Jana Vaňková

Z lednového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Leoš Uhlíř, Petr Vaněk
2. Nového nájemce obecního objektu Račín čp. 18 pana Jana Nováka, bytem Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, na dobu pronájmu od 15.2.2016 do 15.2.2021. Výše nájemného za pohostinství a dvě bytové jednotky bude činit 7 000,- Kč měsíčně. Obec jako adekvátní náhradu za vytápění kanceláře obecního úřadu, vytápění a osvětlení volební a společenské místnosti včetně spotřeby vody na úklid kanceláře obecního úřadu přispěje částkou 1 000,- Kč měsíčně
3. Rozpočtové opatření obce č. 3/2015
4. Komisi ve složení Ing. Ivana Königová, Luděk Mach a Miloš Bluma pro převzetí inventáře a nebytových prostor pohostinství a dvou bytových jednotek od stávajícího nájemce v objektu Račín čp. 18 a dále komisi v tomtéž složení pro předání inventáře a nebytových prostor pohostinství a dvou bytových jednotek novému nájemci 
5. Uzavření Kupní smlouvy na odkoupení inventáře mezi Obcí Račín a Milanem Štursou, nájemcem obecního objektu Račín čp. 18 za těchto podmínek: od celkové ceny inventáře se odečtou veškeré pohledávky pana Milana Štursy, které má vůči Obci Račín
6. Firmu Jan Musil, Na zahrádkách 301, Křižanov 594 51, IČO 41589092, která měla nejnižší cenovou nabídku na vybudování volnočasové plochy u Pijáčku

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

---------------------------------------------------------------------------------------

Tři králové
Během sobotního dopoledne, 9. ledna 2016, Tři králové (K – Kamila Ošťádalová, M – Magdaléna Říhová a B – Klára Říhová) chodili po Račíně, dům od domu.
                                                                                   pokračování...
---------------------------------------------------------------------------------------

Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu
Račínské děti si k této příležitosti připravily pásmo koled, které přednesly s opravdovým zaujetím. Vánoční strom byl slavnostně rozsvícen a přispěl k předvánoční adventní atmosféře.

Mikulášská nadílka
Račínští hasiči se chopili s vervou a zaujetím tohoto úkolu. V sobotní podvečer procházel Mikuláš se svým doprovodem Račínem a rozdávali Račínským dětem balíčky, které jim věnoval obecní úřad.

Poděkování
Touto cestou děkuji paní Janě Vaňkové, panu Miloši Blumovi za organizaci rozsvícení Vánočního stromu. Dále děkuji Račínkým hasičům za Mikulášskou nadílku. Odměnou jim jistě byly spokojené tváře Račínských dětí.

Ohlédnutí za rokem 2015
Letos se podařilo získat dotaci na opravu obecního vodojemu a revitalizaci zeleně v jeho okolí. V průběhu roku se konaly akce pro malé Račíňáky, všechny se beze zbytku vydařily. Račínská lávka se konala v červnu a její 11. ročník opět nezklamal. Sportovní akce – nohejbalový turnaj Bluma cap zajistil účastníkům a divákům skvělou sportovní podívanou a úsměvné prožití celého dne. 

Co nás čeká v příštím roce
Příští rok bychom chtěli v rámci dotace vybudovat novou volnočasovou plochu u Pijáčku, sportoviště a dětské zázemí. Projektová dokumentace je hotová a je požádáno o stavební povolení.

Ohlédnutí za rokem 2014
Tento rok se podařilo získat dotaci na rozšíření kapacity stávající obecní ČOV. Akce se po náročném legislativním procesu zrealizovala a v současné době nebude problém připojit na obecní kanalizaci nově postavené RD v souladu s územním plánem. 
Stávající rozhlasová ústředna dosloužila, její oprava by byla finančně neefektivní. Odborná firma provedla výměnu nové rozhlasové ústředny a obecní rozhlas je opět provozuschopný. 
Zvláštní kapitolu si zaslouží Račínské děti. Pro ně bylo tento rok připraveno 6 akcí, které se bezezbytku vydařily. Největší ohlas mezi dětmi měla akce na Rozštípené skále. Děti byly tak zaujaté programem, že je nezlákaly ani připravené řízky a jiné dobroty. Je třeba poděkovat všem organizátorům a nezištným pomocníkům, bez kterých by to opravdu nešlo. Ještě je nutno podotknout, že na tyto akce byly bezezbytku použity peníze, které se vybraly při Masopustním průvodu. 
Letošní jubilejní 10. Ročník Račínské lávky posunulo laťku pro následující ročníky opravdu vysoko. Akce se skvěle vydařila a ohlasy účastníků jsou pro nás do budoucna opravdu zavazující. Pokud nás sponzoři neopustí, budeme se snažit, aby další ročníky byly stejně vydařené. 

Co nás čeká v příštím roce
Obecní vodojem byl zkolaudován v roce 1998, od té doby se do jeho stavu nijak zvlášť neinvestovalo. Je třeba provést opravu vnitřních sádrokartonů a izolace, venkovní plášť budovy a střechy. V rámci dotačního titulu chceme zrealizovat tento záměr. 
Dále bychom chtěli rozšířit obecní rozhlas směrem k Pijáčku, aby byla zajištěna slyšitelnost v celé obci. 
Budeme svépomocí zlepšovat stav sportoviště u Pijáčku. 
Jedna z hlavních priorit je příprava a realizace akcí pro Račínské děti. 
Doufáme, že se nám to povede tak, jako tento rok.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku a Mikulášská nadílka
Za zpěvu koled v provedení Račínských dětí byl slavnostně rozsvícen vánoční strom před budovou obecního úřadu. Na Mikuláše obcházeli vesnici Mikuláš s doprovodem a rozdávali Račínským dětem balíčky, které jim věnoval Obecní úřad Račín. 

Zastupitelstvo obce Račín přeje všem občanům
mnoho zdraví a štěstí v roce 2015

Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------
Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 6.11.2014

ZO schválilo
1. ověřovatele zápisu – Pavel Zelený, Luděk Mach
2. starostu obce - Jiří Subý
3. místostarostu obce – Leoš Zich
4. finanční výbor předseda - Pavel Hájek
                        členy - Pavel Zelený, Jaromír Halouska
5. kontrolní výbor předseda - Ing. Ivana Königová
                        členy - Miloš Bluma, Luděk Mach
6. výši měsíčních odměn a příplatků poskytovaných členům zastupitelstva obce dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
7. inventarizační komisi předseda – Ing. Ivana Königová
                        členy - Miloš Bluma, Luděk Mach
8. pro větší bezpečnost Račínských dětí zakoupení reflexních prvků na oblečení

ZO vzalo na vědomí

1. slib členů zastupitelstva obce 

Halloween na Račíně
Svátek Halloween patří především dětem, a tak naše Račínské děti oblečené do maškarních kostýmů obcházely jednotlivá stavení a za bujarého veselí vysvětlovaly, co vlastně Halloween znamená a při této příležitosti byly obdarovány různými pamlsky a dary.
Ještě před tím, než se vydaly na maškarní průvod, v Račínské hospůdce soutěžily o nejkrásnějšího Halloweena z dýně. 
Nyní se připravují na další akci a to bude slavnostní rozsvícení vánočního stromu za zpěvu koled. Srdečně zveme širokou veřejnost na tuto událost, termín akce bude včas zveřejněn.
                                                                 Pro Novinky Jiří Subý, starosta

Předvánoční čas
Opět v dalším vydání Novinek uvádím něco málo pranostik pro měsíc listopad a prosinec. Zatím se zima a mráz na Vysočině neobjevily a sníh, alespoň dětmi očekávaný, také ne. Možná tomu bude jinak, až se Vám všem tyto Novinky dostanou do ruky a Vy si můžete zpestřit předvánoční čas, advent, čtením pranostik a sledovat počasí a očekávat sníh či déšť. A nebo navštívit skanzen Veselý kopec.

Listopad
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
1. listopad - Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
8. listopad - Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.
11. listopad - O Martině po ledu, o vánocích po blátě.
25. listopad - Kateřina na ledě, vánoce na blátě.
30. listopad - Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.

Prosinec
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
Prosinec naleje a leden zavěje.
4. prosinec - O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. 
6. prosinec - Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
24. prosinec - Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
25. prosinec - O vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok.
31. prosinec - Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje.

Vánoce na Veselém Kopci
Ty se budou konat od 6. 12. do 14. 12., letos jsou tématem způsoby oslav zimních svátků před 100 až 150 lety. Ve vytopených a provoněných roubenkách se dozvíte o tom, jak vypadaly přástky, jaké dárky děti nalezly v mikulášské nadílce, co lidé na konci 19. století jedli o Štědrém večeru. Vánoce na Veselém Kopci Vám připomenou náladu obrázků Josefa Lady. Lidoví řemeslníci zde budou předvádět výrobu vánočních předmětů: malování skleněných ozdob, zhotovování korálkových ozdob a ozdob z přírodnin, pečení perníku v dřevěných formách, pečení vánočního cukroví a dalších. Otevřeno bude v uvedeném termínu denně od 9 do 16 hodin. 
Doprovodný program:
 
6.12. Mikulášská obchůzka s nadílkou, staročeská zabíjačka, 
7. 12. lidové vánoční hry O ráji a O Ježíškovi, zpívání koled s FS Baldrián
         z Pardubic, 
13. 12. zpívání koled se souborem LA Via z Přibyslavi, 
14. 12. Předvánoční jarmark, zpívání koled s Pouličníky z Tábora. 
                                                                  Pro Novinky Marie Kubálková
---------------------------------------------------------------------------------------
Kraj jeřabin

Přichází podzim a příroda se zbarvuje do žlutých, oranžových, červených a hnědých barev. Vysočina je kraj pestrobarevný během celého roku, ale na konci léta a na podzim k tomu napomáhají o to více jeřabiny, červené jeřabiny, které jsou právě pro Vysočinu typické, i pro okolí Račína. Jsou hojně vysázeny při silnicích a stále se objevují nové a nové stromky, inspirují a také se často objevují jako symboly. Asi nejvýznamněji se jeřabiny zapsaly do znaku kraje Vysočina. Jsou zobrazeny v dolním žerďovém poli jako červená jeřabina zavěšená na zelené větvi se dvěma listy. Větévka jeřábu – jako typického stromu regionu, vyjadřuje jeho nezdolnost a prostou krásu. Dřevo stromu je tvrdé, tedy odolné vůči počasí v našem kraji, také se používalo na výrobu nábytku. Červené jeřabiny inspirovaly i výtvarníky tohoto kraje, malíře a spisovatele. Pro podzimní podvečery si můžete vzít ke čtení malou knížku od Bohumily Málkové „Vysočina, kraj šípků a jeřabin“.

Pranostiky – pro měsíc září a říjen a pro zpestření podzimních dní
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. Bouřka v září - sníh v prosinci. Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu. Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. Září, na léto jde stáří.
8. září - Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle.
16. září - Na Ludmily světice obouvej střevíce. 
21. září - Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň.
28. září - Na svatého Václava každá pláňka dozrává.
29. září - Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem.

Po teplém září zle se říjen tváří. Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu. Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima. V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
1. října - Fouká-li na sv. Remigia od východu, bude teplý podzimek.
4. října - Svatý František zahání lidi do chýšek.
15. října - Po svaté Tereze mráz po střechách leze. 
17. října - Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy naleje.
28. října - Šimona a Judy - tuhnou na poli hrudy.
                                                                   Pro Novinky Marie Kubálková

Nohejbalový turnaj
Poslední srpnovou sobotu se konal v Račíně nohejbalový turnaj. Garantem celé akce byl jako každý rok pan Miloš Bluma. Akce se navzdory nestálému počasí vydařila, turnaje se zúčastnilo 12 družstev všech věkových kategorií. Vítězem se stalo družstvo Leonteam, které mělo ve svých řadách nestora turnaje Jaromíra Halousku, ten svými zákroky na hranici sebeobětování pomohl svému týmu k vítězství. Druhé místo vybojoval Vaňousteam v čele s Petrem Vaňkem. Bronzovou medaili si zajistilo družstvo KHK sourozenci Kubíčkovi. V sestavě dominovala Michaela Kubíčková perfektním podáním a v neposlední řadě svým půvabem. Účastníci i diváci prožili den naplněný smíchem a sportovním kláním. Na závěr patří poděkování panu Miloši Blumovi, bez kterého by se tato akce nekonala. Srdečně zveme všechny účastníky i diváky na příští ročník.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------
Obecní ČOV

Stávající obecní ČOV byla v rámci výstavby nových RD v obci Račín rozšířena o novou kapacitu. V současné době je již nové zařízení v provozu. Nyní probíhá nezbytná legislativa a další dobrý záměr se podařil. Ještě zbývá uzavřít dotační smlouvu s Krajským úřadem a obec obdrží dotaci i na toto dílo. 

Ze srpnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Luděk Mach, Leoš Uhlíř
ZO neschválilo
1. Uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu mezi obcí Račín a AGRO Měřín a.s.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

---------------------------------------------------------------------------------------

Vítání občánků
Poslední sobotu v měsíci červnu se konalo vítání nejmladších občánků obce Račín. Obřad proběhl za krásného počasí pod širým nebem u rybníka Jordán. Noví občánci Anetka Leopoldová a Matěj Vaněk byli přijati do řad Račínských občánků žijících v naší malebné obci. Přejeme jim do dalšího života hodně zdraví a štěstí.

Račínská lávka
V sobotu 28.6.2014 odpoledne byl odstartován jubilejní 10. ročník Račínské lávky. Letošní ročník překonal všechna očekávání, jak množstvím návštěvníků a diváků, hodnotnými cenami, tak i nádherným počasím. Veselou náladu jen podtrhly připravené scénky a vstupy účinkujících. Nezbývá, než poděkovat sponzorům a pozvat všechny na 11. ročník Račínské lávky v příštím roce. 

Z červnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo

1. Ověřovatele zápisu Leoš Uhlíř, Luděk Mach
2. Uzavření Smlouvy mezi Obcí Račín a Ing. Markem Rauchfussem, IČO: 46465812 jako stavební dozor na akci rozšíření obecní ČOV
3. Počet 13 členů ZO Račín pro příští volební období
4. Účetní závěrku obce Račín za účetní období roku 2013 v rozsahu povinných výkazů, dle příloh k jednání, bez výhrad

Pro Novinky Jiří Subý, starosta

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Den dětí
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Tento svátek se slaví v mnoha zemích světa.
A tak tomu nebylo ani jinak u nás na Račíně! Nezapomněli jsme na Račínské děti, a tak se mezi dešťovými přeháňkami se mohl odehrát Dětský den, který uspořádali místní dobrovolní hasiči společně s maminkami dětí v čele s paní Ošťádalovou, kterým patří velké poděkování.
První podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikl překvapivě v Turecku, jen s tím rozdílem, že tehdejší ochránce národních práv Mustafa Kemal ustanovil 23. duben jako Den dětí. Ten obyvatelé Turecka slaví dodnes a je státem uznávaným svátkem. 
Vyhlášení dne oslavujícího děti, který by se slavil po celém světě, bylo poprvé doporučováno v roce 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí. Den dětí však nebyl vyhlášen. Tato konference se konala 1. června 1925. 
V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 1. červen, který připomíná první konferenci, jež se zabývala blahem dětí.
Den pro ochranu dětí se začal slavit rok po jeho vyhlášení a oslavy probíhaly každý rok. Postupně se ze Dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také Mezinárodní den dětí. Československo, později Česká republika také převzala toto datum.
V roce 1952, kdy už se slavil Den pro ochranu dětí, usilovala Mezinárodní unie pro péči o dítě o vyhlášení dne, který by oslavoval výhradně děti. Na toto OSN zareagovala a v roce 1954 vyhlásila Světový den dětí. Cílem vyhlášení bylo, aby každý stát jednou v roce upřel pozornost na nejmladší obyvatele. Účelem vyhlášení byla také podpora dětí, poskytnutí dobrých podmínek pro jejich zdravý vývoj a přístupu ke vzdělání. 
                                                                 Pro Novinky Marie Kubálková

Z červnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Leoš Uhlíř, Luděk Mach
2. Uzavření Smlouvy mezi Obcí Račín a Ing. Markem Rauchfussem, IČO: 46465812 jako stavební dozor na akci rozšíření obecní ČOV
3. Počet 13 členů ZO Račín pro příští volební období
4. Účetní závěrku obce Račín za účetní období roku 2013 v rozsahu povinných výkazů, dle příloh k jednání, bez výhrad

Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------
Z dubnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo

1. Ověřovatele zápisu Luděk Mach a Pavel Hájek 
2. Zprávu o výsledku o přezkoumání hospodaření obce Račín za rok 2013 a závěrečný účet obce Račín za rok 2013 bez výhrad
3. Uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů mezi Obcí Račín a firmou EKO-KOM a.s.
4. Uzavření Smlouvy o dílo – rozšíření kapacity stávající ČOV TOPAS 100 o 50EO mezi Obcí Račín a firmou TopolWater, s.r.o.
5. Zakoupení a instalaci dětské skluzavky na stávající dětské hřiště za objektem obecního úřadu

Termín Račínské lávky
Tento rok se bude konat jubilejní 10. ročník této populární akce. Termín konání 10. ročníku Račínské lávky je 28.6.2014 od 15.00 hodin na hrázi rybníka Jordán. Díky laskavým sponzorům budou připraveny ve všech kategoriích opravdu hodnotné ceny. Srdečně zveme všechny, kteří mají sportovního ducha a smysl pro humor. Doufejme, že počasí nám bude přát tak, jako každý rok.

Čarodějnice
Račínští hasiči se chopili přípravy pálení čarodějnic, pro děti bylo připraveno občerstvení a o zábavu se postarali sami účastníci ať děti, či dospělí. Počasí bylo jako na objednávku a tak díky našim dobrovolným hasičům všichni prožili krásný večer, za což jim všichni děkujeme. 

Pálení čarodějnic
I letos, poslední dubnovou středu v podvečer, vzplála hranice za vsí. Bylo to symbolické rozloučení se zimou a uvítání příchodu jara.
Původně se jedná o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů snad v každém městě a vesnici a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka. I u nás na Račíně se o postavení Májky postarali místní.
Máje, májka nebo máj je označení ozdobeného kmene stromu, který tvoří ústřední prvek jarních slavností , a to nejen u nás v České republice, ale i po většině států Evropy. Nejčastěji bývá máje stavěna 30. dubna nebo 1. května, ale v některých oblastech se staví v období svátku sv. Jiří, letnic nebo nejčastěji letního slunovratu. Máje se tradičně každý rok obnovují, takto tomu bylo i v původní podobě slavnosti, někde se však mění po delší době, například v Anglii či Bavorsku.
Česká máje má formu celého stromu zbaveného, s výjimkou horní části, větví a kůry. V některých případech se holý kmen nechává stát více let a mění se pouze vrchní část, jindy se zase skládá ze dvou či tří na sebe napojených kmenů k dosažení větší výšky. Použitým stromem jsou nejčastěji jehličnany, ale lze se setkat také s májkou z břízy. Horní část se zdobí stužkami z látek nebo krepového papíru a zavěšuje se na ní zdobený věnec. Se stavěním máje je spojen i zvyk jejího nočního hlídání před muži ze sousedních vesnic, kteří se ji snaží porazit nebo odříznout její vrchol. Pokud se jim to podaří, je to pro vesnici velká ostuda. Někdy se také staví malé máje před domy jako vyjádření úcty nebo vyznání lásky dívce.
                                                                                Marie Kubálková

Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------
Jaro přišlo k nám …

… snad o něco dříve, než jsme všichni tady na Vysočině zvyklí. Možná i proto, že letošní zima byla ochuzena o sněhovou peřinu a netrvala tak dlouho. Pro zpestření jarních dní uvádím další pranostiky, tentokráte určené pro jarní měsíce. Možná se necháte zlákat, ovlivnit a inspirovat některou pranostikou a možná právě Vás pak čeká bohatá úroda – „Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň“, nebo se jen podle dubnového počasí rozhodnete, kdy vyrazit na dovolenou – „Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.“, „Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.“ 
Duben
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne. - Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná. - Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě. - Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů. 
1. 4. Prší-li na 1. dubna, bude mokrý květen.
18. 4. Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
24. 4. Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
25. 4. Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.
28. 4. Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě 40 dní.
Květen
Sníh v máji - hodně trávy. - Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají. - Jestli v máji neprší, červen to dovrší. - Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. - Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí, ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.
1. 5. Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.
14. 5. Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci. 
15. 5. Svatá Žofie políčka často zalije.
16. 5. Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.
25. 5. Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.
                                                                   Pro Novinky Marie Kubálková

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Dne 14.5.2014 bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad (nepotřebné věci z domácnosti) na obvyklém místě (u autobusové zastávky).
Důrazně žádáme občany, aby do tohoto kontejneru nevhazovali nebezpečný odpad (pneumatiky, nádoby od barev, lednice, pračky atd.). Termín svozu nebezpečného odpadu bude včas oznámen.

Z březnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Ing. Ivana Königová, Pavel Hájek
2. Uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 mezi Obcí Račín a auditorskou firmou InForm Audit s.r.o.
ZO rozhodlo
1. Revize a kontroly komínů bude zajišťovat a zodpovídat za provedení místostarosta obce Leoš Zich

Rej čarodějnic
Jako každoročně vás zvou Račínští dobrovolní hasiči na pálení čarodějnic, masky vítány. Občerstvení pro děti bude připraveno.

Den matek
Tento rok Obecní úřad Račín připravil pro Račínské ženy ve věku od 65. let předání kytice s poděkováním za péči o rodinu a děti. Jednotlivé ženy osobně navštíví zástupci obecního úřadu. 
                                                              Pro Novinky Jiří Subý, starosta

---------------------------------------------------------------------------------------

Masopust
První březnovou sobotu se na Račíně konal Masopust. Průvod prošel celou vesnicí a dal o sobě patřičně vědět. Masopust, ač není církevním svátkem, patří do církevního kalendáře, takže jeho termín se určuje podle Velikonoc. A protože Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, může být masopustní neděle různá. Vždy je Masopustní neděle 49 dní před Božím hodem velikonočním.
Pod názvem masopust se skrývá celé období od Tří králů až do začátku postní doby, kdy nastalo jeho vyvrcholení. Při pomyšlení, že již zakrátko nastane dlouhý předvelikonoční půst, si každý dopřál do sytosti bujarého veselí, zpěvu, tance a pochopitelně i jídla a pití. Ne nadarmo se v tento čas odehrávalo nejvíce zabíjaček. Ostatně mrazivé počasí pro ně bylo ideální a řezníci měli proto v tento čas nejvíce napilno.
K Masopustu patří neodmyslitelně maškary a tanec, ty měly pro naše předky kdysi mnohem hlubší smysl. Tanec maškar s medvědem a koníčkem, nejoblíbenějšími maskami, měl přinést kromě plodnosti bohatou úrodu na polích a prosperitu dobytka. 
Ve městech i na venkově se od středově¬ku organizovaly taneční zábavy a průvody masek. V masopustních průvodech se často objevovalo parodování neoblíbených úřed¬níků, některých profesí i lidských vlastnos¬tí směšnými maskami. Vzpouru proti spo¬řádanému životu dokládala účast bláznů a fantastických postav. Lidé prostě chtěli sla¬vit masopust svobodně a bez zábran a ne¬nechali si toto právo vzít.
Mluvčí průvodu masek je „strakatý“ – žádá o povolení obec i každého majitele domku, kam masky zavítají. Dále mezi tradiční masopustní postavy patří také rasové, turci, kominíci, kobyly, medvěd, ale i židi či osoba slaměného. Na závěr masopustní obchůzky dochází k obřadu poražení kobyly, zastřelení medvěda a poté následuje veselý tanec masek a všech kdo se chtějí k veselí připojit, ale jen do půlnoci. 
Většinou masky sehrávaly v domech malá divadelní představení podle daného scénáře. Jejich cílem bylo pobavit místní i sebe, způsobit chaos a nepořádek, zatancovat si s děvčaty... 
                                                              Pro Novinky Marie Kubálková

Účastníci masopustního průvodu vybrali částku 5 100,- Kč. Tato částka bude použita na financování akcí pro Račínské děti. Veřejnost bude informována, jak bylo s penězi naloženo. Děkujeme všem za ochotu a štědrost. 

Péče o zeleň
Obec se pokusí získat finanční prostředky z dotačního titulu na ošetření a údržbu místní zeleně. Tato akce by byla realizována během roku 2014.

Informace pro občany
Do konce měsíce března by měla být dokončena projektová dokumentace na rozšíření obecní ČOV se souhlasem všech dotčených orgánů. Poté bude dokumentace předána na odbor Životního prostředí, abychom získali stavební povolení a mohli zahájit realizaci této akce. 
                                                             Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------
Koncert jako poděkování

V neděli v podvečer 12. ledna 2014 se v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě konal koncert pořádaný Oblastní Charitou Žďár nad Sázavou jako poděkování všem, kteří pomáhali s organizací letošní tříkrálové sbírky, zúčastnili se jí a také těm, kteří přispěli. Koncert to byl velice pěkný, vystoupil smíšený pěvecký komorní sbor C-VOX ze Žďáru nad Sázavou a Orchestr Něhoslava Kyjovského při ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem. Takové poděkování je jistě zasloužené, při letošní Tříkrálové sbírce při Oblastní Charitě ve Žďáru nad Sázavou se vybralo 2.522.626,- Kč, celkem to bylo 397 kasiček, průměrně to činí 6.354,- Kč na kasičku. 
Ještě jednou připomenu, že na Račíně se letos vybralo 9.900,- Kč, což je částka nadprůměrná! Díky patří všem, kteří přispěli!
Výtěžek sbírky bude využit převážně na činnost Oblastní Charity ve Žďáru nad Sázavou. Ta poskytuje široké spektrum služeb, např.ošetřovatelskou službu, pečovatelskou službu, domácí hospicovou péči, osobní asistenci, provozuje centrum pro rodiče s dětmi – Kopretina, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Ponorka, dobrovolnické centrum – Kambala a další.
Další informace a fotografie z letošní Tříkrálové sbírky si můžete také prohlédnout na www.zdar.charita.cz
                                                              Pro Novinky Marie Kubálková

Z lednového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo

1. Ověřovatele zápisu Leoš Uhlíř, Luděk Mach
2. Zařazení obce Račín do územní působnosti Místní akční skupiny Havlíčkův kraj o.p.s.
3. Rozpočtové opatření obce č. 3/2013
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 Požární řád obce Račín
5. Nabídku pana Zdeňka Landsmanna na provedení dokumentace PO + BOZP
6. Termín konání 10. ročníku Račínské lávky na den 28.6.2014

                                                            Pro Novinky Jiří Subý, starosta

---------------------------------------------------------------------------------------

Tři králové
Na začátku tohoto roku, v neděli 5. ledna 2014, opět zavítali Tři králové na Račín a dům po domu navštívili a všem zazpívali pro radost My tři králové jdeme k Vám …Jako každý rok se toto putování Tří králů konalo pod záštitou Oblastní charity ve Žďáru nad Sázavou. S sebou nesli pokladničku, důkladně označenou a zapečetěnou, kam bylo možné přispět finančním darem na dobrou věc. Všem, kteří přispěli patří velké poděkování!!! Letošní výtěžek ze sbírky na Račíně je opravdu štědrý! Jeho výše je 9.900,- korun českých!!!
Velké poděkování patří i Třem králům, kteří s nadšením a úsměvem na tváři prošli Račínem – Kamila Ošťádalová (K) + Magdaléna Říhová (M) + Zlata Halousková (B) a Klára Říhová.

Malé připomenutí
Tři králové je lidové označení pro „mudrce z Východu“, kteří navštívili krátce po narození Ježíše v Betlémě a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. Bible však neříká, kolik jich bylo, i jména Kašpar, Melichar a Baltazar jim byla přisouzena až na základě středověké legendy. V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě i Východě slaví 6. ledna.
Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a v podstatě jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem, dává se rozpoznat jako král všech.
Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou kampaní v ČR. Letos začala prvním dnem v roce a skončila 14. ledna. Tříkrálovou sbírku v brněnské diecézi pomyslně zahájilo 3. ledna 2014 tradiční požehnání koledníkům na Petrově. Oblastní charita Žďár nad Sázavou poděkovala dárcům i koledníkům tradičním Tříkrálovým koncertem, konaným v neděli 12. 1. 2014 v Kostele sv. Kunhuty.
                                                              Pro Novinky Marie Kubálková

Ohlédnutí za vánočními svátky 
Jako každoročně vesnicí procházel Mikuláš se svojí suitou a navštěvovali jednotlivá stavení, kde na ně čekala nedočkavá děcka. Račínské děti si vyzdobily vánoční stromek a za zpěvu koled byl slavnostně rozsvícen. Děkujeme Račínským hasičům a občanům za to, že věnovali svůj volný čas pro Račínské děti.

Z prosincového jednání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Leoš Uhlíř, Pavel Hájek
2. Rozpočet obce na rok 2014 a rozpočtový výhled na rok 2015,2016
3. Interní předpis pro schvalování účetní závěrky obce
4. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na veřejné osvětlení v obci Račín mezi Krajem Jihlava a obcí Račín
                                                     Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce
---------------------------------------------------------------------------------------
Vánoční přání

Vinšujem Vám koledu,
z obecního úřadu.
Ježíšek zas krouží kolem,
pojďte zpívat všichni sborem.
Přejeme Vám krásné svátky,
Děda Mráz je na nás krátký.
Prožijte si hezký čas, 
šťastný ať je každý z Vás. 
Vaše duše ať jen září,
v novém roce ať se daří.
Svátky prožijte si veselé,
to přejí Vám Vaši zastupitelé.

Výročí
V prosinci oslaví pan Hubert Mach 75. narozeniny. Jménem zastupitelstva obce mu přejeme hodně pohody, zdraví a dlouhá léta. 

Dotace rok 2013
Obec získala dotaci na veřejné osvětlení. Byla provedena výměna stávajících svítidel za nová, úspornější. V lokalitě za Pijáčkem, kde probíhá výstavba rodinných domů, byla instalována svítidla nová. 

Rozšíření kapacity obecní ČOV
Vzhledem k tomu, že v Račíně probíhá výstavba nových RD, zastupitelstvo obce rozhodlo, že posílí kapacitu ČOV. Bylo jednáno s výrobcem, který vypracoval řešení. Na stávající technologii ČOV bude napojena další nádrž a tím bude zvýšena její kapacita. V současné době se rozjely projektové práce. Začne vyřizování nezbytné legislativy. Pokud dotčené orgány schválí zmíněné navýšení kapacity ČOV, v příštím roce v rámci dotačního titulu bude provedena realizace této akce. 

Konec roku …..a nový rok 2014!
Silvestr - poslední den roku, je považován za svátek všeobecného bujarého veselí, oslav, ohňostrojů, ve znamení dobrého jídla a pití a symbolické rozloučení se starým rokem.
A kdo to byl sv. Silvestr? Jeden z prvních uctívaných světců, jehož kult se rozšířil do celé Evropy. Byl třicátým třetím papežem katolické církve, osmým nejdéle vládnoucím papežem. Na Svatém Stolci se udržel 21 let, 11 měsíců a 1 den. Jeho pontifikát trval od 31. ledna 314 do 31. prosince 335. Památka svatého Silvestra se uctívá právě 31. prosince. Tento den, jeho svátku, má i symbolický význam. Tak jako 31. prosince končí jeden rok a s nadějí očekáváme příchod nového, tak i pontifikát Silvestra I. označuje konec éry pronásledování křesťanů. Kdysi se jeho svátek nespojoval se žádnými oslavami ani zvyky. Silvestrovská noc získala na významu, až když se v průběhu 16. století ve většině křesťanských zemí ustálil kalendář gregoriánský a počátek nového roku na 1. ledna. Lidé navštěvovali kostel, děkovali za dobré prožití uplynulého roku a modlili se za dobrý průběh nového. Teprve rozvoj ekonomiky a vědy v 19. století, který předznamenal příchod "nového zlatého věku", dodal silvestrovské noci větší význam. Společnost bohatla a v očekávání ještě lepšího roku slavila Silvestra stále veseleji a okázaleji, s množstvím pokrmů a nápojů. Zejména léta přechodu z jednoho století do druhého v roce 1899 a 1900 a poté 1999 a 2000 znamenala nejbouřlivější oslavy Silvestra.
Nový rok - kdysi, v římských dobách, začínal nový rok prvním březnem. Dnem, kdy přebírali úřad konzulové a měl jen deset měsíců. Potom byl ve většině zemí zaveden nejrozšířenější Gregoriánský kalendář, který je přesnější v porovnání s astronomickým časem. 
V Čechách ten den dostávali kůroví zpěváci odměnu, hospodář obdarovával čeledíny a děvečky, rodiče a děti. Farníci dávali výslužku svému faráři a přáli mu zdraví a Boží požehnání, učitelé posílali vrchnosti a městským zástupcům tzv. minucí - malovaná a veršovaná přáníčka, na které bylo zvykem odpovídat finančním dárkem. Nedělaly se nepříjemné práce - věřilo se, že co se bude dělat na Nový rok, to bude po celý rok - nesmělo se sušit prádlo, nesmělo se nic vynášet ani vymetat z místnosti. V obcích chodili ulicemi koledníci, pekařští koledníci peroutkami ometali za drobné pohoštění nebo odměnu prach, někde chodily na koledu i ženy v šátku s husím křídlem a s hrnečkem kolomazi, kterou umazaly nepozorného hospodáře. Jako výslužku dostávaly pálenku a nějakou pochoutku. Většina těchto zvyků byla zapomenuta. Základem oslavy Nového roku dnes je setkání celé rodiny u bohatého oběda, kde by neměla chybět čočka nebo polévka s drobnou krupicí zv. milionová (aby se člověka držely peníze) a většinou se podává vepřové. Nepřípustný je zajíc či drůbež, aby štěstí neuteklo nebo neulétlo.
                                                                  Pro Novinky Marie Kubálková

Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------
Jaká bude letos zima
Počítáte kolik slupek má vaše cibule? Co včely, jak se připravují na zimu? Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje. A co sv. Martin? Každý je zvědavý a chtěl by vědět, co od nadcházejících zimních měsíců čekat. Pro zpestření podzimních dní se můžete začíst do pranostik známých i neznámých a povšimnout si, zda v dnešní době se lze na pranostiky spolehnout.

Listopad
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. - Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. - Studený listopad - zelený leden.
2. 11. Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
11. 11. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
25. 11. Jaké počasí na Kateřinu, takové v příštím lednu.
30. 11. Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.

Prosinec
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený. - Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná. - Studený prosinec, toť brzké jaro.
4. 12. Na svatou Barboru saně do dvoru.
6. 12. Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
24. 12. Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
26. 12. Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.

Čas adventu
Slovo advent vychází s latinského slova, které znamená „příchod“. Toto období je spojené s očekáváním vánoc, jsou to čtyři týdny před Štědrým dnem. V tomto období se prolínají pradávné zvyky s těmi církevními. Určitě v každé rodině se některé dodržují a připomínají.
Je to u vás také tak? Zavzpomínejte na své dětství a nebo se inspirujte!
Na sv. Barboru (4.12) se trhají "barborky"- větvičky ze stromů a keřů. Když před vánocemi pěkně vykvetou, je to dobré znamení, že dívka se do roka provdá. 
Den svatého Mikuláše (6.12.) je všem dětem známý i dnes. Sv. Mikuláš byl skutečný člověk. Pověsti mu přisuzují různé vlastnosti. Původně chránil rybáře a námořníky, pak jako ochránce dětí před nemocemi, symbol štědrosti a víry v bohatství. 
Svatá Lucie (13. 12.), dříve to byla dle pověsti žena bíle oděná s bílým obličejem jako symbol čistoty a ochránkyně přadlen. Dnes ještě někde chodí dívky oděné v bílém, s pomoučeným obličejem a maskou s čapím nosem, v domácnostech zametají kouty místností a obdarovávají děti. 
Štědrý den (24.12) provází také množství pověstí, zvyků a pověr. Je to den půstu. Rodiče slibují dětem, že uvidí zlaté prasátko za to, když nebudou jíst. Rozpůlí se jablko a očekává se uvnitř hvězdička, která značí zdraví v nadcházejícím roce pro celou rodinu. Pouštějí se lodičky z ořechových skořápek, odlívá olovo … a jako tradiční večeře na Štědrý den je považována ryba. Nemělo by chybět ani ovoce. 
Boží Hod (25.12) -1. svátek vánoční je svátkem klidu a pohody. Nemělo by se pracovat, dokonce ani stlát postel! 
2. svátek vánoční - Sv. Štěpán (26.12). Říká se: „Na Štěpána, není pána", znamená to - každý sám svým pánem. Konají se zábavy a chodí se na koledy. 
Doba vánoční končí dnem Tří králů (6.12). Děti převlečené za tři krále chodí koledovat po domech, jsou obdarované sladkostmi i penězi. Křídou označují domy písmeny K+M+B a letopočtem. Písmena představují latinská slova , která znamenají - Kristus ať žehná tomuto domu. 

                                                              Pro Novinky Marie Kubálková
---------------------------------------------------------------------------------------
Obecní ČOV

V poslední době se množí případy, kdy někteří majitelé objektů vypouštějí do kanalizace látky, které tam nepatří. Ničí tím aktivní kaly jenž zabezpečují bezchybný chod ČOV. Tento problém jsme již jednou řešili a máme ho tu znovu. Například v srpnu jsme vyvezli stávající kaly na skládku do Sázavy a nechali dovézt nové aktivní kaly, tato záležitost stála obec cca 14000,- Kč. Po necelém týdnu někdo vypustil do kanalizace látku, která nové aktivní kaly zcela zničila. Nevíme, zda je to úmysl, bezohlednost či nevědomost, apelujeme na všechny občany, aby dodržovali zásady pro zabezpečení nerušeného chodu ČOV. Obec provoz čističky každý rok dotuje nemalou částkou, chceme zachovat stávající cenu stočného. Pokud však budeme platit sankce od inspekce životního prostředí za špatné vzorky, budeme muset citelně zdražit stočné. Do kanalizace nepatří zbytky barev, ředidel, potřeb na malování, zbytky jídel, dámská hygiena, dětské ubrousky, které se nerozpouštějí, igelitové sáčky apod.. Toto vše musí obsluha pracně odstraňovat ze zařízení ČOV. V příloze smlouvy na stočné je uvedeno vše, co do kanalizace nepatří.
Ještě jednou žádáme občany, aby nám pomohli v této záležitosti a děkujeme za vstřícnost a pochopení. 

Z říjnového zasedání zastupitelstva obce 
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Leoš Uhlíř a Pavel Hájek
2. Příspěvek od obce na žáka nastupujícího do 1. tř. ZŠ ve výši 1 000,- Kč
3. Rozpočtové opatření obce č. 2/2013
4. Uzavření smlouvy s firmou Slaný s.r.o. na prohrnování sněhu na období zimy 2013 - 2014
5. Rozšíření kapacity obecní ČOV a starostu obce pověřuje k jednání s výrobcem obecní ČOV za účelem rozšíření její kapacity
6. Uzavření nového bankovního produktu PROFIúčet za účelem úsporného opatření
7. Vypracování studie v ceně cca 5000,- Kč na úpravu sportoviště u Pijáčku

ZO uložilo
1. Místostarostovi, aby do 30.ti dnů od dnešního jednání provedl připojení obce Račín k základním registrům. Místostarosta je a v budoucnu bude plně zodpovědný za tuto agendu

ZO rozhodlo
1. K věci ohledně zřízení pozemní komunikace na pozemku parc. č. 87:
Jedná se o soukromý majetek více soukromých subjektů, z nichž většina nesouhlasí se zřízením pozemní komunikace na této parcele, tudíž obec nemůže rozhodovat o užívání cizího majetku bez souhlasu většiny vlastníků, dále nemůže a nebude zasahovat do sousedských sporů 

ZO vzalo na vědomí
1. Přípravu parlamentních voleb
2. Doporučení Policie ČR – pokud se bude opakovat střelba u Hotelu Račín, bude neprodleně informována Policie ČR v zájmu zdraví a života občanů Račína
                                                      Pro Novinky Jiří Subý, starosta
---------------------------------------------------------------------------------------

MAS Havlíčkův kraj - dotazník

Na webu
ZDE  naleznete krátký dotazník. Prosíme Vás o jeho vyplnění a šíření. K nové strategii pro období 2014 - 2020 potřebujeme získat co nejvíce názorů od obyvatel z naší obce. Dotazník je naprosto anonymní, nikdo nemusí mít obavy ze zveřejnění svých názorů. Dotazník, prosím, vyplňte co nejdříve.
Předem děkujeme za Váš čas.
                                                           S pozdravem Obecní úřad Račín

---------------------------------------------------------------------------------------

Loučení s prázdninami
Poslední neděli v srpnu se na dětském hřišti u Pijáčku ozýval veselý hlahol dětí. Paní Iva Ošťádalová a pan Miloš Bluma zorganizovali pro děti veselé odpoledne plné her a soutěží. Na závěr nechyběly ani opečené párky, které byly voňavou tečkou na konci příjemně prožitého odpoledne. Děkuji touto cestou obětavým organizátorům, kteří neváhali věnovat svůj volný čas Račínským dětem.

Nohejbalový turnaj
Koncem srpna se na hřišti u Pijáčku konal nohejbalový turnaj. Tato každoroční akce pod záštitou pana Miloše Blumy se stala neodmyslitelnou tradicí končícího léta. Turnaje se zúčastnilo 11 družstev. Vítězem se stalo družstvo vedené Petrem Vaňkem z Račína. Všichni soutěžící i diváci se při tomto sportovním klání vesele bavili a na závěr vyslovili uznání a dík panu Miloši Blumovi a přátelům, kteří tento podařený den zorganizovali. 

Hasičská zbrojnice
Račínští dobrovolní hasiči uspořádali brigádu na zvelebení a úklid místní hasičské zbrojnice. Byl proveden nátěr dveří, prostory byly vybílené, stávající inventář byl vyčištěn a umyt. Vadné okapové prvky byly vyměněny. Zbrojnice dostala nový lepší vzhled, na jaře se ještě provede nátěr střechy. Račínští dobrovolní hasiči chtějí, aby hasičská zbrojnice byla jednou z hezkých dominant naší vesnice. Za to vše jim patří náš dík a uznání.
                                                 Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce

Svátek sv. Václava
Na konci září se v kalendáři nachází Státní svátek – Den české státnosti, kdy si celá naše země připomíná českého knížete a světce, Svatého Václava, který je považován za hlavního patrona české země. Možná víte, znáte a možná ne…
Český kníže Václav I. byl synem knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry, která byla dcerou polabských Slovanů. Jeho prarodiči byli - první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj I. a jeho žena svatá Ludmila. Většina informací o knížeti je čerpána pouze z kroniky saského kronikáře a z početných legend. Podle nich byl Václav na svou dobu neobvykle vzdělaný, byl vyučován slovanskými kněžími a babičkou Ludmilou ve staroslověnštině, latině, snad i řečtině. Roku 921 umírá jeho otecl kníže Vratislav I. Václavovi je teprve 13 let, proto se poručnické vlády ujala jeho matka Drahomíra a vykonávala ji až do roku 924 nebo 925. Poté vládne Václav. Neustále se brání útokům saského vévody Jindřich I. Ptáčníka a vévody Arnulfa Bavorského. Roku 929 vtrhla saská a bavorská vojska ze severu a jihozápadu do Čech. Útok nebyl očekáván, a tak pronikla celkem bez problémů až ku Praze. Václav si nepřál, aby jeho země byla vypleněná a vydrancovaná, a raději se podrobil. Výsledkem jednání bylo placení obvyklého tributu (dobytek, zlato a stříbro, atd.), který byl poplatkem za mír, za neútočení. Václav upevnil vztah s Jindřichem a požádal ho o darování ostatků sv. Víta (pro tyto ostatky nechal Václav vystavět na Pražském hradě rotundu sv. Víta). 
Není pochyb o tom, že mezi knížetem Václavem a jeho mladším bratrem Boleslavem probíhaly názorové spory. Existují však různé pohledy na to, zda šlo či nešlo o otázky náboženství, k vnitřnímu uspořádání českého státu či vztahu Václava k Sasku.Bez rozdílu všechny legendy uvádí, že 28. září 935 (spíše než 929) došlo ve Staré Boleslavi k Václavově úkladné vraždě, zosnované Boleslavem, kterého podbízeli „čeští mužové“. Dále pak byli zavražděni i členové Václavovy družiny, tak, jak přikazovala tehdejší zvyklost krevní msty. Existují názory, že mohlo jít spíše o nešťastnou náhodu, osudné nedorozumění s tragickým koncem, a nikoliv o vyvrcholení mocenského boje mezi dvěma tábory Přemyslovců .Jeden z možných nových výkladů události může znít takto: Onoho rána 28. září při cestě do kostela potkal Václav svého bratra. Mladšího Boleslava, který měl s bratrem spory,rozlítitla povýšenost, se kterou ho kníže oslovil. Tasil meč a vrhl se na Václava. Kníže ho však odzbrojil a povalil na zem. Na Boleslavovo volání o pomoc přiběhli jeho družiníci. Viděli Václava, jak s mečem v ruce stojí nad ležícím bratrem. Vrhli se svému pánovi na pomoc a knížete, který se nestačil ukrýt v kostele, kam prchal, ubili. Zastánci této teorie obvykle poukazují na smysl Boleslavovy cesty za bratrem s cílem zabít ho vlastníma rukama a připomínají, že jeho bojovníci se nejprve skrývali. V každém případě Václavova smrt, ať již byla výsledkem náhody či zlého úmyslu, znamenala šanci pro Boleslava I. uskutečnit vlastní záměry. 
Po přenesení Václavova těla, vznikla první, nedochovaná legenda. Slavisté za ni považují První staroslověnskou legendu. Část ostatků je uložena na Pražském hradě v katedrále sv. Víta. Lebka bývá při slavnostních příležitostech vystavována. Podle nařízení Karla IV. měla na ní spočívat v době mimo korunovační ceremonii tzv. svatováclavská koruna českých králů, kterou Karel symbolicky českému světci věnoval. Kult, ke kterému se nakonec obrátil i samotný Boleslav, se začal výrazně projevovat od druhé poloviny 11. století. Vyzdvihované přednosti - zbožný a mravný život, horlivost pro čest a slávu Boží, péče o rozšíření křesťanské víry v celém národě, stavba četných křesťanských chrámů, častá návštěva bohoslužeb, všestranné konání skutků milosrdenství a lásky. Václav ctil svou matku, pečoval o chudinu, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a netrpěl, aby se komukoliv stala křivda, byl osobně statečný, výborný jezdec na koni. Toto vše se dle tradice událo v období mezi jeho 18. a 22., resp 28. rokem života až do jeho smrti.
Avšak také o životě Svatého Václava nejsou téměř žádné spolehlivé doklady. Není jisté jeho datum narození ani datum úmrtí. Zpochybňují se důvody jeho zavraždění, rozdílný politický názor jeho bratra Boleslava a objevily se i domněnky, že Václav žádného bratra vůbec neměl, protože jména Václav a Boleslav znamenají totéž – „více slav“ (bole = více).

Kde se můžeme setkat se Svatým Václavem? Svatováclavský cyklus je vyobrazen ve Velké věži hradu Karlštejna na stěnách přístupového schodiště do Kaple sv. Kříže. Známá je Myslbekova jezdecká socha sv. Václava na Václavském náměstí v Praze, jejíž masa spočívá pouze na dvou bodech – přední levé noze a zadní pravé noze Václavova koně. Václav je symbolem české státnosti a patronem České země. Na podstavci je napsáno: „Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, nedej zahynouti nám ni budoucím.“ A skoro každý den, na minci.
                                                             Pro Novinky Marie Kubálková
---------------------------------------------------------------------------------------
Tipy na výlet – na kole z Račína

Na jih a zpět (asi 20 km) – Z Račína se vydáte po žluté turistické cestě směrem na jih, pro místní všem jistě dobře známá cesta lesem do Velké Losenice. Po příjezdu do Velké Losenice se dále budete držet červené turistické značky, která vás provede vesnicí a budete směřovat k lesu pod Peperkem, který budete jen míjet. Zde je možné si odložit kola a vystoupat na skálu Peperek, výhled do kraje je však zacloněn vzrostlými stromy. Dále pokračujte po červené turistické značce, přes Konec světa směrem k Rozštípené skále a ke Šlakhamru. Již několik let je tento bývalý vodní mlýn spravován Technickým muzeem v Brně. Nachází se zde expozice odkazující na bohatou železářskou tradici žďárského regionu. Připomíná historii hamru zvaného Šlakhamr. Otevřeno je mimo pondělí od 9:00 – 17:00 h. Po případné prohlídce se vydáte dále po červené turistické cestě, projedete Hamry a za vesnicí u sochy M.Olšiaka – Hamroň odbočíte vlevo na polní cestu, která vás dovede k další soše M. Olšiaka – Mamlas a až ke Starému dvoru. Pod Starým dvorem, na rozcestí, odbočíte vlevo na žlutou turistickou cestu a ta vás dovede pod Adamův kopec. Zde můžete odbočit vlevo a zajet se podívat na lesní jezírko Vápenice. Z rozcestí Pod Adamovým kopcem dále pokračujte po lesní asfaltce směrem na Račín. Zde se naskýtá několik možností návratu na Račín a to již ponechám na vás samotných. 

Na sever a zpět ( asi 45 km) – Z Račína se vydáte po žluté turistické cestě směrem na sever, tedy na Velké Dářko. Od hráze pokračujte po červené turistické značce do Škrdlovic a dále vystoupáte nad vesnici, odkud je krásný pohled na celé Velké Dářko. Na rozcestí v lese odbočte vpravo na modrou turistickou cestu, která vás dovede k Cikháji. Zde se můžete rozhodnout zda se vydáte strmější cestou, po červené turistické cestě, přímo přes Žákovu horu nebo ji pohodlně obkroužíte po lesních cestách. Od Žákovy hory pokračujte po červené turistické značce na rozcestí pod Devět skal. Zde opět možný výstup na vrchol Devět skal. Odtud stále po červené turistické značce až na rozcestí poblíž Dráteniček, kde se připojuje zelená turistická značka, jež vás dovede k Milovskému rybníku. Zde si můžete dopřát zasloužený odpočinek, jste v cíli cyklistického výletu. Pak už vás čeká jen cesta zpět na Račín. Opět nechávám na vás, jakou trasu si vyberete pro návrat zpět. Možná je samozřejmě i ta, po které jste k Milovskému rybníku dojeli. Šťastnou cestu!
                                                          Pro Novinky Marie Kubálková

Z červencového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Leoš Uhlíř, Luděk Mach
2. Znění smlouvy a částku 2000,- Kč na poskytnutí možnosti pořádat svatební obřad na obecním pozemku č. 186/1 v k.ú. Račín u Polničky
3. Připojení objektu Minipivovar a Wellness – stavební úpravy a přístavba Hotelu Račín na obecní vodovod

ZO neschválilo
1. Připojení objektu Minipivovar a Wellness – stavební úpravy a přístavba Hotelu Račín na obecní ČOV Topas 100

ZO vzalo na vědomí
1. Vyhodnocení Račínské lávky
                                                Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------

Račínská lávka
Dne 22.6.2013 se konal 9. ročník Račínské lávky. Krásné počasí jenom podtrhlo vynikající atmosféru tohoto sobotního odpoledne. Diváci i závodníci se srdečně bavili a při závěru této podařené akce se utvrdili v přesvědčení, že se všichni těší na jubilejní 10. ročník Račínské lávky. Závěrem bych chtěl poděkovat našim sponzorům, bez kterých by se tato akce velice těžko realizovala. 

Kam na výlet
Je léto, čas dovolených a děti mají prázdniny, ideální čas pro výlety. Níže najdete dva tipy na výlet po Vysočině.
Lipnice nad Sázavou a okolí – (Račín – Lipnice nad Sázavou 45 km)
Obec Lipnice nad Sázavou je známa převážně díky Jaroslavu Haškovi a jeho spisovatelské tvorbě, kdy dnes se zde také nachází jeho památník a konají se tu nejrůznější kulturní akce spojené s jeho osobou. Nejpůsobivější památkou, která je vidět z dalekého okolí a tyčí se nad obcí je hrad Lipnice, který se řadí mezi nejmohutnější české šlechtické hrady u nás. Hrad je možné navštívit, projít si celý objekt a obdivovat gotickou architekturu, šlechtický palác, kapli, rozsáhlé sklepní prostory. Z nejvyšších míst hradu se vám naskytne krásný výhled do blízkého i vzdáleného okolí. 
Po návštěvě hradu sejděte na náměstí a po zelené turistické značce se vydejte ke Starému lomu, vzdálenému od náměstí necelé 2 km. Ve skalní stěně přímo nad hladinou zatopeného lomu je vytesána plastika, která je vyhlášena za Národní památník odposlechu. Jedná se o Zlaté oči. Při návratu zpět do Lipnice nad Sázavou stojí za návštěvu ještě další dva lomy, kde se nachází další plastiky Ústa pravdy a Bretschneiderovo ucho, které se také řadí k památníku.

Z Přibyslavi údolím Sázavy – (Račín – Přibyslav 10 km, možnost dopravy autobusem)
Z náměstí v Přibyslavi se vydejte po červené turistické značce směr „Pod Kateřinou“. Procházíte divokým a členitým údolím Sázavy, po stranách lemovaném četnými skalisky. U rozcestí „Pod Kateřinou“ odbočte na žlutou turistickou značku. Zde se můžete zastavit u hornického kostelíka sv. Kateřiny z 12. století. Odtud je krásný výhled do blízkého okolí.Cestou v údolí dále míjíte Spálený a Zádušní mlýn. Poté vystoupejte do vesnice Žižkovo pole a dále po červené turistické značce se vydejte směrem k Přibyslavi. Asi po 1 km chůze krásnou lipovou alejí nachází se u silnice Žižkův pomník – mohyla. Ten je částečně vybudován z pamětních kamenů, poslaných ze všech historicky památných míst a obklopen vzrostlými stromy, které nabízí v horkých letních dnech možnost odpočinutí ve stínu. Asi po 300 m sejdete ze silnice a stále pokračujete po červené turistické značce, podél potoka jménem Plaček, která vás dovede zpět na náměstí v Přibyslavi.
                                                           Pro Novinky Marie Kubálková

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Poděkování
Tímto bych chtěl poděkovat Račínským dobrovolným hasičům, kteří ve spolupráci s paní Ivou Oštádalovou připravili opět pro Račínské děti nádherné odpoledne s bohatým programem a zábavou. Letošní dětský den se opravdu vydařil, přálo i počasí a tak nezbývá, než se těšit na další podobnou akci.

Kam s dětmi o prázdninách….
ZOO Jihlava
– to je zaručený úspěch! Jihlavská ZOO sice patří díky své rozloze mezi menší zoologické zahrady, přesto je ale velmi oblíbená a láká několika nej…Nejmenší na světě: poddruh tygra (sumaterský), medvěd (malajský), vydra (malá), opice (kosman zakrslý). Největší na světě: klokan (rudý), hlodavec (kapybara), papoušek (ara hyacintový). Největší kolekce drápkatých opic v republice. ZOO se nachází v malebném údolí řeky Jihlávky, je tématicky rozdělena dle pěti kontinentů, nachází se zde několik zajímavých expozic – africká vesnice Matongo, asijský parčík Hokkaido, jihoamerická Hacienda Escondido, pavilon šelem a Exotárium. A asi největším lákadlem v poslední době je expozice žiraf.
Zpívající Lukasova lípa – překrásný strom nacházející se v Telecím u Poličky. Lípa hezkých pár set let pamatuje, má dvanáct metrů v objemu. Jmenují ji Lukasova lípa a říkají jí také "zpívající". To jméno dostala podle toho, co se o ní povídalo. Pokud chcete vědět více, zajeďte si do vesnice Telecí, už z dálky je vidět a krátkou procházkou k lípě zavítejte.
Skanzen Veselý kopec – skanzen nabízí kulturní program s názvem VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚTEM A JEJICH RODIČŮM. Od června do září si rodiny s dětmi mohou zahrát zajímavou hru v rámci jednotlivých expozic. O vybraných sobotách a nedělích zde najdou ukázky řemesel a zvláštní doprovodné programy. Je určitě zajímavé vzít děti právě sem a ukázat jim, jak se dříve žilo a hospodařilo tady na vysočině.
                                                                    Pro Novinky Marie Kubálková

Z červnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo

1. Ověřovatele zápisu Leoš Uhlíř, Luděk Mach
2. Rozdělení úkolů pro realizaci Račínské lávky
3. Pronájem části obecního pozemku parc. č. 41/1 v k.ú. Račín u Polničky panu Zdenku Malachtovi, majiteli objektu čp. 22
4. Rozpočtové opatření obce č. 1/2013
5. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Vojtěch Scherkl – SOFI, Žďár nad Sázavou k realizaci tří sloupů u nového veřejného osvětlení včetně výměny stávajících devíti kusů svítidel

ZO uložilo
1. Místostarostovi provedení legislativního opatření ohledně změn zadávání trvalého pobytu 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce

Pálení čarodějnic (dříve tento svátek byl častěji označován jako Filipojakubská noc), se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a trochu neobvyklý a někdy i magický svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů na okraji vesnic a měst a slaví tím příchod jara. Na některých místech, zvláště pak na vesnicích, se také dodnes staví májka, o kterou se často strhne malý boj mezi vesnicemi. Je důležité si „svou“ májku uhlídat.
Noc z 30. dubna (svátek má Filip) na 1. května (svátek má Jakub) byla pokládána za magickou. Svátek se původně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat. Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Filipojakubská noc právem patří mezi nejvýznamnější pohanské svátky. Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady. Hlavním smyslem tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně oslava plodnosti Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti.
                                                                                     Marie Kubálková 

Divadelní předplatné 
V minulém čísle Novinek byla zmínka a zároveň nabídka divadelního předplatného Horáckého divadla Jihlava, cena v té době nebyla známa. A proto v tomto čísle uvádíme již pouze výši předplatného, tj. 700,- až 1000,-, v závislosti na poskytnuté slevě ( důchodci, studenti ZTP) a dále pak na místě k sezení (přízemí, I.lóže, II.lóže). 
                                                                                    Marie Kubálková

Blahopřání
V měsíci červnu se paní Božena Mokrá dožije nádherných 85. let. Jménem zastupitelstva obce přejeme hodně zdravíčka, životního optimismu a mnoho pohody v dalším životě. 

Račínská lávka
Tato tradiční akce se bude již po deváté konat 22. června v 15.00 hodin na hrázi rybníka Jordán. Srdečně zveme Račínské občany a ostatní širokou veřejnost ke sportovnímu zápolení. Jako vždy výherce čekají velmi hodnotné ceny. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neváhejte a pojeďte s námi do divadla!

Hamlet, Mistr a Markétka, Šumař na střeše - znáte nebo neznáte? Shlédli jste tyto divadelní hry na divadle? Ano! – Ne? Ať tak či tak! Máte možnost v divadelní sezóně 2013/2014 Horáckého divadla Jihlava vše shlédnout! Nadcházející divadelní sezónu právě Horácké divadlo Jihlava uvede tyto divadelní hry. Již po mnoho let využívají někteří obyvatelé Račína možnosti divadelního předplatného. Předplatné se vždy týká jen jedné divadelní sezóny, kdy předplatitel shlédne většinou šest představení. Doprava je v ceně a je zajištěna divadelním autobusem.Ten přijíždí přímo na Račín ve stanovené termíny.
Divadelní sezónu 2013/2014 Horácké divadlo Jihlava zahájí klasickou tragédií Williama Shakespeara Hamlet, následovat pak bude Mistr a Markétka Michaila Bulgakova, kriminální retrokomedie Woodyho Allena Prokletí nefritového škorpiona, legendární muzikál Šumař na střeše, fantaskní pohádkovou komedii pro dospělé Král jelenem a Rozmarné léto Vladislava Vančury.
Cena předplatného zatím nebyla stanovena, bude známa pravděpodobně v květnu.Tato informace se pravděpodobně objeví v některém dalším vydání Novinek. Podrobnější informace a případní noví zájemci se, prosím, obracejte na paní Olgu Wasserbauerovou, nejpozději však do první poloviny měsíce června.
Neváhejte a pojeďte s námi do divadla!

Pro Novinky Marie Kubálková

Venčení psů
Na Obecní úřad Račín docházejí opět stížnosti občanů na chování některých majitelů psů. Jedná se hlavně o lokalitu v okolí hájovny směrem k lesu. Již jednou jsme žádali majitele psů, aby dodržovali obecně závaznou vyhlášku a vodili své psy na vodítkách a nezapomněli doma sáčky a pokud se stane, že pes vykoná svou potřebu před cizím domem a zahradou, tak tuto nadílku uklidili. Není jistě příjemné sekat trávu a udržovat čistotu před svým domem, nebo zahradou a nacházet tam bohatou nadílku psích exkrementů. Zdá se, že se jedná o stále stejné majitele psů, kteří svou bezohledností znepříjemňují ostatním občanům život na Račíně. 

Svoz nebezpečného odpadu
Termín svozu nebezpečných odpadů je ve čtvrtek 9.5.2013 od 16,25 do 16,40 hod u zastávky. 
Upozorňujeme obyvatele, aby přinášeli odpad až v době svozu, aby nedošlo k znečišťování míst ukládáním odpadu. V rámci tohoto svozu se nebude odebírat eternit a dehtová lepenka. 

Z březnového zastupitelstva obce Račín
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Leoš Uhlíř, Pavel Hájek 
2. Dohodu o ukončení členství v dobrovolném svazku obcí Subregion Velké
   Dářko – d.s.o.
3. Uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce Račín za rok
   2013 auditorskou firmou InFor Audit s.r.o.
4. Návrh údržby stromů v katastru obce Račín vypracovaný firmou Novák Pavel
   – kompletní péče o dřeviny, Okružní 46/3, Žďár nad Sázavou, IČO:
   87154978

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přichází jaro a velikonoční svátky

S jarem přichází všechno to pěkné, příjemné, na co v mrazivých dnech všichni čekáme – hřejivé sluneční paprsky, probouzející se příroda, příjemnější nálada a radost ze života.
Přichází i velikonoční svátky, ty jsou nejvýznamnějšími svátky křesťanské církve, ale jsou to i svátky s tradicí z předkřesťanské doby. 
Velikonoce se slaví vždy po jarní rovnodennosti, první neděli po jarním úplňku, což bývá mezi 22. březnem a 25. dubnem. Letos velikonoce slavíme v neděli 31. března a velikonoční pondělí tedy připadá na 1.dubna.
Velikonoce jsou spjaté s mnoha symboly: ŽIVOT, SVĚTLO, ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ = zelený strom, červené jablko, plné vejce, svíce, kynuté pečivo červená barva. HOJNOST, PLODNOST, BOHATSTVÍ = hrách, čočka, sušené ovoce, obilí, makovice, ořechy. OCHRANA LIDÍ, DOBYTKA, STAVENÍ, POLÍ = chléb, česnek, cibule, sůl, med černý kmín, trnitý prut, červená barva. 
Spjaté také s mnoha zvyky, mezi ty nejčastěji zmiňované a dodržované patří pomlázkování. Chlapci, muži šlehali děvčata a ženy svazkem živých, někdy narašených prutů anebo svazkem speciálně spletených prutů (pomlázka). Pruty měly životadárnou, omlazující a uzdravující sílu, která přecházela šleháním na člověka. Proto si možnosti být vyšlehána každá dívka považovala a za omlazení platila malovaným vajíčkem a někdy barevnou stuhou, kterou uvázala na pomlázku.
Pomlázkování je také ale doprovázeno koledou. Je to obřadní pochůzka známa již z doby starého Říma, spojená je se zpěvem písní a popěvků a říkadel, za něž koledníci dostali dary.
Vajíčko je nejstarším symbolem plodnosti, úrody, nového, stále se opakujícího života a vzkříšení. Zvláštní postavení má vejce červené, kdy je pak ještě jeho síla a význam umocněn ornamentem. Dnes se ke zdobení kraslic užívá několik typů technik – voskový reliéf, vyškrabávání, zdobení jezerní sítinou, rostlinná batika, malování slováckých vzorů štětcem, zdobení slámou, aj.
K velikonočním svátkům patří ale i mnoho dalších tradic a zvyků (velikonoční pečivo, pokrmy, pověry, zvyky, pranostiky…), nechte se tedy jimi inspirovat a prožijte příjemně jarní svátky a také příchod jara!
                                         úryvek z „Velikonoce“ – Dagmar Šottnerová 

Dej vám Pán Bůh dobrej den na Zelenej čtvrtek, 
abyste měli tak dlouhej len jako je tento proutek.
Proutek se červená, leníček se zelená,
ať vám Pán Bůh požehná.
(z Horácka)


Pro Novinky Marie Kubálková

Stromy
Obecní úřad Račín připravuje zdravotní ošetření stromů v katastru obce. Jedná se zejména o javory u rybníka Jordán, odborná firma provede nezbytná opatření, aby se prodloužila životnost těchto stromů a neohrožovaly své okolí.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malé ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou

Letošní Tříkrálová sbírka byla opravdu úspěšná! A to nejen na Račíně (5.295,-), ale i na Žďársku (2.375.332,-) a po celé České republice (76.965.799,-).
V neděli 13. ledna 2013 se konal v Novém Městě na Moravě, v kostele sv. Kunhuty VII. Tříkrálový koncert, věnovaný lidem, kteří se podíleli na Tříkrálové sbírce, ale i příznivcům Charity a všem co přispěli jakoukoliv částkou.
Koncert v kostele v Novém Městě na Moravě si z Račína přijelo poslechnout jen několik málo příznivců sbírky. Koncert byl opravdu krásným zážitkem, zazněly skladby soudobých i klasických autorů v podání chrámového sboru FONS a Orchestru N. Kyjovského při ZUŠ Bystřice n. P.

Pro Novinky Marie Kubálková

Masopust
Letošní Masopust byl poznamenán chřipkovou nákazou, harmonikář a hráč na vozembouch podlehli této nemoci, proto se muselo improvizovat, šikovné ruce místního umělce zhotovily flašinet a tak se mohl Masopustní průvod vydat za veselého vyhrávání na cestu po vesnici. Opět byly vidět rozmanité úbory účastníků průvodu a hlavně děti si v přestrojení užívaly tento veselý den. Večer se v místní hospůdce za hojné účasti zhodnotil průběh průvodu a ukončil se Masopust na Račíně. 

Z lednového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo

1. Ověrovatele zápisu Pavel Hájek a Luděk Mach
2. Zajištění Průkazu Energetické Náročnosti Budovy objekt Račín čp. 18
3. Rozpočtové opatření obce č. 5/2012
ZO uložilo
1. Místostarostovi L. Zichovi, aby zajištoval každoroční revizi komínu v obecním objektu Račín čp. 18

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
My Tři králové …

V neděli 6. 1. 2013 zavítali Kašpar, Melichar a Baltazar s doprovodem i na Račín a zazpívali všem lidem dobré vůle. Při letošní Tříkrálové sbírce se na Račíně vybralo 5 300,- Kč!!! Celá částka byla odevzdána Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou. Výtěžek je určen na podporu Osobní asistence v našem okrese, terénní službu pro sociálně slabé rodiny s dětmi, humanitární pomoc a rozvoj jednotlivých zařízení Oblastní Charity Žďár nad Sázavou. Všem, kteří přispěli, děkujeme!!!
Velké poděkování také patří dětem, které s radostí obcházely domy na Račíně – Elišce Blumové (K) + Magdalénce Říhové (M) + Zlatušce Halouskové (B) + Kamilce Ošťádalové!

Pro Novinky napsala Marie Kubálková

Z prosincového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Rozpočet obce na rok 2013 a rozpočtový výhled na roky 2013 až 2015
2. Dotaci z programu obnovy venkova Vysočiny směřovat na opravu a rozšíření veřejného osvětlení v obci Račín
3. Rozpočtové opatření obce č. 4/2012
4. Vystoupení obce Račín ze Subregionu Velké Dářko – dobrovolného svazku obcí
5. Zakoupení 12 ks knih pod názvem VYSOČINA shůry od Zdeňka Vošického

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Narození nového občánka

V listopadu se narodil další Račínský občánek Dominik Mašek. Malému Dominikovi a jeho rodičům přejeme hodně hezkých společných chvil strávených v rodinném kruhu. 

Poděkování
Ke konci roku bych chtěl poděkovat panu Františku Zachovi za jeho příkladný přístup k obsluze obecního vodovodu, dále panu Milanu Jeřábkovi, který se velice obětavě stará o obecní čistírnu odpadních vod. Zásluhou pana Zacha a pana Jeřábka je provozní chod obecního vodovodu a kanalizace bezproblémový. Při pravidelných kontrolách příslušných úřadů nebyly zjištěny žádné nedostatky. Ještě jednou jim děkuji a doufám, že naše spolupráce bude ještě dlouho pokračovat. 

Prohrnování sněhu
Obecní úřad uzavřel smlouvu na prohrnování sněhu s firmou Slaný z Polničky. Tato firma již pro obec v minulosti tuto službu zajišťovala. Vlastní i těžkou techniku pro případ sněhové kalamity. Přes všechnu snahu se pokaždé nepodaří, aby v daný čas a na daném místě bylo prohrnuto. Žijeme na Vysočině a všichni víme, že někdy to prostě není možné. Firma nám garantuje maximální vstřícnost a nasazení. Děkujeme občanům za pochopení případných problémů při prohrnování sněhu. 

Ohlédnutí za uplynulým rokem
Jako každý rok touto dobou se bilancuje, co se podařilo udělat v rámci naší obce. V oblasti kulturně společenských akcí se po dlouhé době podařilo zrealizovat masopustní průvod. V dubnu se pálily čarodějnice v režii Račínských hasičů. Poté proběhl velice dobře připravený dětský den. U našeho Raka se konalo vítání nového občánka Barunky Ošťádalové. Tradiční Račínská lávka opět nezklamala a měla velice kladný ohlas. Koncem srpna se pro děti uspořádala akce loučení s prázdninami v duchu hesla „kdo si hraje, nezlobí…“. Na Mikuláše Račínští hasiči na sebe vzali úlohu Mikuláše, čerta, anděla a obcházeli rodiny s dětmi. Rozdávali balíčky, které dětem věnovala obec. Všem občanům, kteří pomáhali s organizací jmenovaných akcí a také našim hasičům ze srdce a upřímně děkuji. Jsem přesvědčen, že je hřeje pocit dobře vykonané práce, hlavně ve prospěch Račínských dětí. V rámci dotačních titulů se podařilo získat dotaci na opravu objektu obecního úřadu. Opravila se střecha, omítky, vstupní dveře a kotelna. Pro zlepšení dopravní situace se instaloval radar a dopravní zrcadla. Na závěr jménem zastupitelstva obce přeji všem Račíňákům příjemné prožití vánočních svátků, šťastný nový rok, mnoho štěstí, zdraví a osobní pohody. 

Z listopadového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Leoš Uhlíř a Pavel Hájek 
2. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místních poplatcích a zároveň se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010 část VIII Poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 21.12.2010 a obecně závazná vyhláška č. 1/2010 část IX Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu, nebo kanalizace ze dne 21.12.2010
3. Inventarizační komisi v tomto složení: 
Předseda: Ing. Ivana Konigová
Členové: Luděk Mach, Leoš Uhlíř

ZO vzalo na vědomí
1. Objednání odborného posudku na dva javory v aleji za hájovnou a javor a kaštan u hasičské zbrojnice. Pokud znalec označí stromy za nebezpečné, budou pokáceny, poté bude provedena náhradní výsadba

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přivítání nového občánka

Račín je bohatší o dalšího novorozence. Na svět přišel malý Matěj Vaněk. Gratulujeme jeho rodičům a přejeme jim i Matýskovi v dalším životě jen to nejlepší.

Blahopřání 
V měsíci prosinci Račínský občan pan Ing. arch. Oldřich Šolc oslaví své 90. narozeniny. K tomuto krásnému výročí mu přejeme hodně zdraví, štěstí a životního optimismu. 

Halloween
Poslední říjnový středeční podvečer parta dětí obcházela vesnici v různém přestrojení. Poprvé se v naší obci slavil svátek Halloween. Uvidíme, zda tento na Račíně nový zvyk bude pokračovat i v následujících letech. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nebezpečné stromy
Na obecní úřad přišlo od několika Račínských občanů upozornění na nebezpečné stromy v aleji u hájovny. Obecní úřad objednal soudního znalce k vypracování odborného posudku na zdravotní stav těchto stromů. Pokud budou tyto stromy označené jako nebezpečné pro své okolí, budou ve spolupráci s CHKO Žďárské vrchy pokáceny a na místě budou vysázeny stromy nové. 

Z říjnového zasedání zastupitelstva obce 
ZO schválilo
1. Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2/2012
2. Oprava kotelny v objektu Račín čp. 18 v rámci dotace

ZO vzalo na vědomí
1. Provedení pasportizace veřejného osvětlení obce
2. Provedení vypracování základního hodnocení rizika ekologické újmy provozu vodovodu a kanalizace, dle zákona 167/2008 § 14

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nohejbalový turnaj

Koncem srpna se na hřišti u Pijáčku konal nohejbalový turnaj. Zúčastnilo se ho devět družstev. Není důležité, jak se kdo umístil, podstatou této akce je prožít krásný den plný přátelské a veselé atmosféry. Hlavním pořadatelem turnaje byl jako vždy pan Miloš Bluma. Vše bylo skvěle zorganizováno i nestálé počasí se umoudřilo a tak se mohli všichni radovat při veselém sportovním klání. Všichni se těšíme na další ročník tohoto oblíbeného turnaje. 

Kdo si hraje, nezlobí
V duchu tohoto hesla uspořádali organizátoři letošního masopustního průvodu dětské odpoledne. Na realizaci zábavného soutěžení použili finanční prostředky vybrané při masopustním průvodu. Děti prožily odpoledne plné soutěží. Na závěr si u ohně opekly párky a tak se zakončila tato povedená akce. Nezbývá, než poděkovat všem organizátorům, kteří věnovali Račínským dětem svůj volný čas. 

Ze zářijového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Pavla Hájka a Leoše Uhlíře
2. Zhotovení studie na sportoviště – dětské hřiště. Realizací tohoto projektu pověřuje místostarostu obce L. Zicha
ZO pověřilo
1. Finanční výbor k přípravě rozpočtu obce na rok 2013
ZO vzalo na vědomí
1. Pojištění nově instalovaných dopravních zrcadel a radaru – měření rychlosti vozidel

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oprava budovy obecního úřadu

Obec získala z dotačního titulu finanční prostředky na opravu objektu obecního úřadu. Bude se opravovat částečně poničená střecha, okapové prvky, interiér kanceláře obecního úřadu, venkovní plášť budovy, dále bude provedeno zabezpečení problému se spodní vodou v objektu. Zastupitelé obce tímto způsobem pečují o zhodnocení obecního majetku. 

Poplatky
V měsíci září proběhne jednání zastupitelstva obce. Na programu tohoto jednání bude vyhodnocení plateb – vyúčtování stočného, vodného a odpady za období 05/2011-04/2012. 

Loučení s prázdninami
Prázdniny rychle utekly a děti se opět připravují na nový školní rok. Touto cestou jim přejeme v nadcházejícím školním roce mnoho úspěchů při studiu zvláště malým prvňáčkům, kteří se ocitnou v novém prostředí. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Račínská lávka

V měsíci červnu se konal již osmý ročník Račínské lávky. Počasí nám přálo a tak závodníci i diváci prožili nevšední sobotní odpoledne plné zážitků. Nebyla nouze o četné pády, ale vše proběhlo bez vážnějších následků. Příští rok bude lávka upravena tak, aby její přejetí bylo snazší a bezpečnější. Ti nejzdatnější si odnesli opravdu hodnotné ceny, díky našim laskavým sponzorům, kterým touto cestou znovu děkujeme. Všichni se budeme těšit na příští devátý ročník.

Radar
Začátkem července byl v naší obci instalován ukazatel rychlosti vozidel a dvě dopravní zrcadla. Zastupitelstvo obce chce tímto způsobem zlepšit dopravní situaci v naší vesnici. Někteří bezohlední řidiči projíždějí obcí vysokou rychlostí a zřejmě je nezajímá bezpečnost chodců, zvláště dětí. Budeme doufat, že instalovaný radar pomůže zlepšit tento problém.

Z červnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu – Pavel Hájek, Leoš Uhlíř
2. Pronájem části obecního pozemku parc. č. 3 v k.ú. Račín u Polničky za cenu obvyklou 2,- Kč/m2 panu Petru Zichovi na dobu neurčitou
3. Předsedu finančního výboru pana Pavla Hájka a členy finančního výboru Leoše Uhlíře a Luďka Macha
4. Roční spotřebu stočného jako paušál na jednu osobu tj. 27m3/rok pro rekreační objekt (chata, chalupa) v případě dodávky vody z veřejného vodovodu a vlastní studně, pokud v objektu nebude přihlášeno více lidí k trvalému pobytu 
5. Uzavření smlouvy o dílo s firmou DOSIP Servis, s.r.o. IČ 27720713 a Obcí Račín na dodávku a montáž 1 ks informativní ukazatel rychlosti GEM CDU a 2 ks obdélníkových dopravních zrcadel
6. Uzavření Smlouvy o dílo na opravu OÚ Račín s Petrem Vaňkem, Račín 62, IČ 72315059

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dětský den

Dne 2.6.2012 se konal v režii Račínských dobrovolných hasičů dětský den. Akce se skutečně podařila. Počasí přálo a naši hasiči opět nezklamali. Nezištně jim pomáhali rodiče dětí v čele s paní Ošťádalovou, kteří se zapojili do průběhu a programu dětského dne. Nezbývá, než všem opravdu ze srdce poděkovat. 

Vítání nového Račínského občánka
V sobotu 9.6.2012 se konalo vítání Barunky Ošťádalové jako nového Račínského občánka. Obřad se konal pod širým nebem u plastiky raka, symbolu Račína. Malé Barunce přejeme, aby prožila v naší vesnici krásné dětství a rodičům přejeme mnoho hezkých chvil strávených při výchově své dcery. 

Vzpomínka
V měsíci květnu nás náhle opustila paní Miroslava Machová. Všichni kdo jsme jí znali, vzpomínáme na její dobrou duši, na její obětavost a nezištnou snahu pomoci každému, kdo to potřeboval. Vždy usměvavá a starostlivá o své okolí a své blízké. Jako členka zastupitelstva obce odvedla kus poctivé práce pro své Račíňáky. Všem nám hodně chybí, ale život přináší i takové smutné okamžiky. Tento fakt musíme pokorně přijmout a vzpomínat s láskou na obětavého a čistého člověka, na kterého nikdy nezapomeneme. Na její počest a památku byla vysazena lípa, která nám ji bude stále připomínat. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dětský den

Dětský den se koná 2.6.2012 v 15.00 hodin tradičně u hasičské zbrojnice. Bude opět v režii Račínských dobrovolných hasičů, pro děti bude připraven bohatý program. Přejeme všem dobrou náladu a hlavně slunečné počasí. 

Račínská lávka
Letošní 8. Ročník Račínské lávky má termín 23.6.2012 v 15.00 hodin na hrázi rybníka Jordán. Děkujeme všem laskavým sponzorům, bez nich by se tato akce těžko realizovala. Zveme širokou veřejnost k účasti na tomto veselém sportovním klání. 

Z květnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu – Pavel Hájek, Leoš Uhlíř
2. Zařazení obce Račín do územní působnosti MAS Havlíčkův kraj o.p.s., se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ: 27493245
3. Výši paušálu za stočné 27 m3 na osobu za rok

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Venčení psů

Opět se začínají množit stížnosti občanů na chování některých majitelů psů. Jedná se hlavně o lokalitu za hájovnou u domu čp. 39. Žádáme důrazně občany, kteří chodí venčit své miláčky do těchto míst, aby nezapomněli doma sáčky a psí nadílku uklidili. Pes za to samozřejmě nemůže, ale jeho majitel je zcela určitě obdařen rozumem a měl by se v této situaci chovat ohleduplně. 

Smlouvy vodné-stočné
Všechny majitele objektů na Račíně navštíví pan Milan Jeřábek, aby s nimi doladil náležitosti týkající se smluv na vodné a stočné. Po vyhodnocení všech získaných informací budou pro jednotlivé objekty připraveny smlouvy na vodné-stočné. Smlouvy připraví firma, která se touto problematikou zabývá. Objekt, který nebude mít uzavřenou smlouvu na vodné a stočné nebude moci odebírat pitnou vodu z obecního vodovodu a odvádět odpadní vodu do obecní kanalizace. 

Z březnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo:
Ověřovatele zápisu – Luděk Mach, Pavel Hájek
Závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad
Uzavření smlouvy mezi obcí Račín a firmou DOSIPServis s.r.o. na realizaci montáže a dodání ukazatele rychlosti a dopravního zrcadla

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masopust

V měsíci únoru se po delší době opět objevily v naší obci podivně oblečené bytosti. V doprovodu harmonikáře za všeobecného veselí procházel vesnicí masopustní průvod. Tuto příležitost využily hlavně děti, aby v přestrojení prožily nové nevšední zážitky. Večer se v místní hospůdce konala masopustní zábava, na které švarná kominice odevzdala starostovi klíč od obce. Všem zúčastněným se tato akce zalíbila a tak se u nás na Račíně obnovila stará tradice. 

Hasiči
Račínští hasiči si na valné hromadě připomněli 90. Výročí založení místního hasičského sboru. Starosta dobrovolného hasičského sboru František Zach spolu s velitelem Janem Zachem a ostatními členy sboru chtějí toto výročí připomenout doprovodnými akcemi při konání dětského dne na Račíně. Naše děti se tak mohou těšit na krásně prožitý den plný překvapení a radosti.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Račínští hasiči

V prostorách obecního úřadu se v lednu konala výroční schůze Račínských dobrovolných hasičů. Schůze proběhla v přátelské atmosféře, hodnotil se uplynulý rok. Jako starosta obce musím konstatovat, že naši hasiči opravdu nezahálí. V čele s velitelem panem Janem Zachem nechybí u žádné akce pořádané naší obcí. Jejich práce zvlášť s dětmi je opravdu příkladná. Touto cestou jim upřímně děkuji a těším se do budoucna na další spolupráci. 

Stočné
Do konce měsíce dubna budou s jednotlivými objekty uzavřeny smlouvy na stočné. Odborná firma vypracuje koncepty smluv, aby odpovídaly příslušným zákonům a vyhláškám. Budou zohledněny jednotlivé objekty, kde objekt odebírá vodu z obecního vodovodu a má ještě svoji studni, nebo má jen svoji vodu ze studně, dále je zásobován vodou jen z obecního vodovodu. Pokud má objekt vodu jen ze studně, nebo ze studně a obecního vodovodu, bude se tato záležitost řešit paušálem vypočteným dle příslušné vyhlášky, nebo je možno vývod ze studně osadit cejchovaným zaplombovaným vodoměrem. V případě objektu, který má studni a je ještě připojen na obecní vodovod a majitel bude chtít osadit studni vodoměrem, bude dle odpovídajících norem bezpodmínečně nutné, aby v objektu byly dva nezávislé rozvody vody - jeden na studni a druhý na obecní vodovod. Případné dotazy občanů objasní zástupce firmy, která bude smlouvy na stočné připravovat. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výročí
V měsíci únoru oslaví paní Marie Kubíčková životní jubileum 85 let a paní Libuše Slámová 80 let. Touto cestou si dovolujeme pogratulovat a popřát oslavenkyním hodně zdraví, štěstí a životní pohody. 

Chráněná památná lípa
V září minulého roku rozhodla Správa CHKO o zrušení ochrany památného stromu lípy velkolisté v Račíně. Důvodem je velmi špatný zdravotní stav a nízká provozní bezpečnost. Protože v okolí stromu je silná frekvence pohybu chodců a vozidel, pro zajištění bezpečnosti rozhodl OÚ Račín o pokácení lípy velkolisté. Toto rozhodnutí se nám vydávalo velmi nesnadno, protože zmíněný strom je starý cca 270 let a je to dominanta Račína. Po konzultaci s odborníky jinou možnost nemáme, strom je silně infikován lesklokorkou tmavou a je jen otázkou času, kdy zcela uschne. Po pokácení stromu bude zajištěna náhradní výsadba lípy velkolisté.

Z prosincového zasedání zastupitelstva obce 
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu – Luděk Mach, Ing. Ivana Königová
2. Rozpočet obce na rok 2012 a rozpočtový výhled obce na rok 2012-2014
3. Směrnici č. 2/2011
4. Směrnici č. 3/2011
5. Směrnici č. 4/2011
6. Poskytnutou dotaci z programu obnovy venkova Vysočiny směřovat na zlepšení dopravní 
situace v obci, pokud se na tento druh akce bude zmíněná dotace vztahovat
7. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Račín a městem Žďár nad Sázavou
Předmět smlouvy: předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů orgány města Žďár nad Sázavou na místo orgánu obce Račín

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zastupitelstvo obce přeje všem občanům Račína mnoho štěstí, 
zdraví a osobních úspěchů v novém roce 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikulášská besídka
V letošním roce proběhla pod záštitou obce a nájemce Račínské hospůdky premiéra Mikulášské besídky. Pro děti byl připraven bohatý program – soutěže, zpívání koled, občerstvení, které zajistila Račínská hospůdka. Vyvrcholením programu byla návštěva Mikuláše s Čertem a Andělem, kteří rozdali dětem balíčky, na které nedočkavě čekaly. Závěrem zněly koledy, které procítěně zpívali všichni přítomní včetně rodičů a prarodičů.
Doprovodnou hudbu hráli pan Miloš Bluma a paní Zdena Štursová. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci této akce a to i jménem Račínských dětí. 

V závěru tohoto roku chci upřímně poděkovat za spolupráci zastupitelům obce Račín a občanům, kteří se podílejí na rozvoji naší obce. Vážím si jejich snahy, aby naše obec byla ještě krásnější a ještě lépe prosperovala. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výlov
První sobotu v říjnu se konal výlov rybníka Jordán. Celoroční úsilí račínských rybářů se vyplatilo, kádě se naplnily bohatým úlovkem. Kdo měl zájem, mohl si přímo na hrázi zakoupit čerstvou rybu. Největší prožitek z krásného dne měly děti, které se aktivně zapojily do výlovu ryb. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Svatba na Račíně

První svatba v krásném prostředí u rybníka Jordán se uskutečnila v měsíci srpnu. Hojný počet účastníků svatebního veselí prožíval spolu s novomanželi nádhernou atmosféru. Zářivé nebe, rozkvetlé lekníny a plastika raka se staly nevšední kulisou obřadu, při kterém dva mladí lidé spojili své osudy. V jejich společné cestě životem jim přejeme jen to nejlepší, Petře a Jano vítáme Vás jako nové usedlíky u nás na Račíně.

Nohejbalový turnaj
Jako každoročně poslední sobotu v srpnu proběhl na hřišti u Pijáčku nohejbalový turnaj pod záštitou pana Miloše Blumy. Turnaje se zúčastnilo osm družstev, podával se výtečný guláš z kuchyně paní Blumové, aby soutěžící měli dost sil pro sportovní klání. Vítězem se stalo družstvo ze Žďáru nad Sázavou, to však nebylo pro účastníky tak důležité, protože si užili krásný den při aktivním pohybu a dobré náladě, pane Miloši těšíme se na další ročník.

Ze srpnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
Nájemce restaurace, obchodu a bytových jednotek v obecní budově obce Račín čp. 18 pana Milana Štursu, Studentská 1704/10, 591 01 Žďár nad Sázavou za předpokladu, že bude akceptovat měsíční výši celkového nájemného 15 000,- Kč. Pokud nebude učiněna dohoda v této záležitosti, bude vypsáno nové výběrové řízení
Pronájem části obecní parcely č. 138/2 v k.ú. Račín u Polničky 150 m2 panu Pavlu Hájkovi, Račín č. ev. 25
Uzavření Nájemní smlouvy mezi obcí Račín se sídlem Račín čp. 18 jako pronajímatel a městem Žďár nad Sázavou se sídlem Žižkova 227/1 jako nájemce.
Předmět nájmu – pronajímatel je mimo jiné vlastníkem pozemku parc. č. 183 ve výměře 52 m2 v k.ú. Račín u Polničky. Část uvedeného pozemku ve výměře cca 2 m2 pro informační tabuli (lyžařské běžecké stopy) přenechává pronajímatel do nájmu nájemci na dobu neurčitou, minimálně však 5 let od data převzetí dokončené stavby. 
Uzavření Smlouvy pro provedení auditu hospodaření obce za rok 2011 firmou InForm Audits s.r.o., Ing. Hrabák Pavel
Předávací komisi pro převzetí pronajatých prostor v objektu Račín čp. 18 od stávajícího nájemce a předání novému nájemci
Předseda komice: místostarosta Leoš Zich
Členové komise: Leoš Uhlíř, Pavel Hájek 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obecní splašková kanalizace

Tento měsíc to bude rok, co byla zprovozněna obecní splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v naší obci. Bylo zhotoveno dílo, které má zásadní význam pro budoucnost a rozvoj naší krásné obce. Ze strany obecního úřadu a obecního zastupitelstva ať minulého, nebo nynějšího bylo učiněno maximum pro realizaci této akce. Jak bude obecní splašková kanalizace fungovat a jak se zhodnotí vložená investice, záleží teď už jen na vás Račíňáci. Bezchybný provoz ČOV má svá pravidla, pokud je porušíte, odrazí se to v kvalitě čištění odpadních vod a hlavně zvýšených nákladů na provoz. Proběhla osvěta co do kanalizace patří a co ne. Nepatří tam zbytky jídel, dámské hygienické prostředky, kosmetické nerozpustné ubrousky a dětské pleny. Ty dělají největší problémy, ucpávají rošty před čistící nádrží. Do obecní splaškové kanalizace se nesmí pouštět povrchové vody, dešťosvody, obsahy žump a septiků, žádné přepady ze studní a sklepů. Tyto vody dokonale zničí aktivní kaly v ČOV. Výměna kalů stojí cca 10 000,- Kč. Pokud se to stane několikrát do roka, nutně se zvýší náklady pro stočné v tom daném roce. Pokud se zjistí objekt, který takto vypouští balastní vody do obecní splaškové kanalizace a nebude sjednána náprava, objekt bude od obecní kanalizace odpojen. Při vydatnějších deštích budou prováděny kontroly revizních šachet u jednotlivých objektů. Jistě si všichni přejeme, aby dílo zhotovené s překážkami a se značným úsilím fungovalo bezchybně a abychom byli pyšní na to, co do něho vložíme. 

Divadlo na Račíně
V sále Hotelu Račín se konalo 6.8.2011 představení amatérského divadla DraS. Občané Račína všech věkových kategorií vzhlédli podařené představení, které mladí herci hráli s upřímným nasazením. Mladým ochotníkům patří dík za to, že svůj volný čas věnovali pro pobavení a zábavu obyvatel Račína. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obec Račín vyhlašuje výběrové řízení na pronájem obecního objektu Račín č.p. 18 (ZDE).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Račínská lávka

Počasí, ze kterého měli pořadatelé oprávněné obavy se celkem vydařilo a hlavně nepršelo. Diváci a účastníci sportovního klání prožili krásné odpoledne plné smíchu a veselí. Hráz rybníka Jordán byla plná lidí všech věkových kategorií a atmosféra byla obzvlášť přátelská, téměř rodinná. Račíňáci se sešli, aby se pobavili a podpořili srdnaté závodníky. Za rok se všichni těšíme na 8. ročník Račínské lávky. 

Svatba
První svatba na Račíně u plastiky raka se uskuteční 20.8.2011. Po vydařené akci vítání občánků v roce 2010 i letos Račín zažije slavnostní událost, kdy dva mladí lidé spojí své osudy a naše krásná obec bude jejich němým svědkem.

Z červnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu – Leoš Uhlíř, Pavel Hájek
2. Stočné ve výši 27,- Kč/m3. Stočné bude vybíráno od 1.7.2011
3. Rozpočtové opatření obce č. 1/2011

ZO vzalo na vědomí
1. Organizaci a přípravu Račínské lávky

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Svoz velkoobjemového odpadu

V naší obci proběhl v květnu svoz velkoobjemového odpadu. Občané byli upozorněni, že nebezpečný odpad do této komodity nepatří. Přesto známý-neznámý „dobrák“ samozřejmě přinesl použité pneumatiky. Svozová firma tento druh odpadu neodvezla. A tak nám u autobusové čekárny zůstaly jako ozdoba staré pneumatiky. Možná, že se pachatel zastydí a odnese je, uvidíme. Pokud se tato situace bude opakovat, zastupitelstvo obce uvažuje, že kontejner na velkoobjemový odpad nebude zajišťovat. 

Dětský den
Dne 29.5. místní sbor dobrovolných hasičů uspořádal „Dětský den“. Počasí přálo a akce se opravdu vydařila. Děti absolvovaly různé soutěže a hlavně si vyzkoušely použití hasičské techniky. Všichni přítomní prožili krásné odpoledne. Našim hasičům patří slova chvály a uznání.

Volné pobíhání psů
Množí se stížnosti občanů na volné pobíhání psů. Jedná se o lokalitu u rybníka Pijáček, přestože v obci platí obecně závazná vyhláška, ve které je uvedeno, že volný pohyb psů po obci je nepřípustný, majitel psa z čp. 46 a z chaty č.ev. 15 tuto vyhlášku nedodržuje. Psi z těchto objektů volně pobíhají po okolí a byl hlášen případ napadení dítěte. Pokud majitelé nadále nebudou dodržovat obecně závaznou vyhlášku, bude s nimi zahájeno správní řízení.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z dubnového zasedání zastupitelstva obce

ZO schválilo

Zprávu auditora a závěrečný účet obce za rok 2010 a to s výhradou drobných méně významných nedostatků uvedených v bodě b zprávy auditora za rok 2010. Opatření vyplývající ze zprávy jsou během roku 2011 průběžně odstraňovány účetní obce.
Prodej obecní parcely č. 13 v k.ú. Račín u Polničky paní Ivaně Uhlířové, Račín čp. 15.
Pronájem části obecní parcely č. 138/1 v k.ú. Račín u Polničky o výměře cca 20 m2 panu Luďkovi Machovi, Račín čp. 29.
Podání žádosti na Pozemkový fond ČR krajské pracoviště Jihlava o bezúplatný převod parcely č. 259/7 KN ostatní plocha, dle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů do vlastnictví obce Račín.
ZO rozhodlo
Že se dále záležitostí provozu místního obchodu nebude zabývat.

Přátelské setkání
V pátek 6.5.2011 proběhlo v místní hospůdce přátelské setkání při příležitosti významného dne „Svátku matek“. Račínské ženy se sešly, aby veselou formou oslavily svůj svátek. Starosta obce jim za vydatné pomoci dětí předal květiny jako výraz úcty k jejich životnímu poslání. Děti poté zapáleně recitovaly básně pro své maminky. K tomu všemu vesele zněly harmoniky v podání paní Hemzové a pana Čekana. Akce se opravdu vydařila a zbývá ještě poděkovat paní Miroslavě Machové, která toto hezké setkání připravila a zorganizovala.

Račínská lávka
V sobotu 25.6.2011 se koná známá akce „Račínská lávka“. Opět budou u rybníka Jordán hlaholit veselé hlasy a smích. Závodníci se budou zoufale snažit, aby udrželi rovnováhu a nespadli mezi lekníny. Po skončení akce se bude večer v místní hospůdce debatovat o průběhu sportovního klání. K tomu bude hrát k poslechu country kapela, aby se den opravdu vydařil. Zveme srdečně širokou veřejnost.

Den dětí
Tuto akci pořádá opět Račínský sbor dobrovolných hasičů. Dne 29.5.2011 od 15.00 hodin se sejdou Račínské děti, aby prožily odpoledne plné radovánek a her. Přijďte se všichni pobavit a zasmát. Pokud nás zaskočí nepřízeň počasí, bude akce odložena a nový termín včas oznámen. 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Svátek matek

Obec Račín pořádá dne 6.5.2011 od 17 hod. Slavnostní posezení při příležitosti svátku matek. 
Akce se koná v místní hospůdce, je zajištěna hudební produkce známých harmonikářů paní Hemzové a pana Čekana. Zveme širokou veřejnost k účasti na tomto přátelském posezení.

Upozornění
Obecně závazná vyhláška obce Račín č. 5/2007 stanovuje pravidlo:
„ Na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku“
Slušní lidé mají také v kapse sáček na úklid exkrementů po svém psovi. Obecní úřad Račín důrazně žádá majitele psů, aby zajistili případný úklid psí nadílky. Samotný pes za to samozřejmě nemůže, záleží na ohleduplnosti a slušnosti jeho majitele.
Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gratulace

V měsíci březnu bude paní Marie Šimková slavit 70. výročí narozenin. Přejeme jenom to nejlepší v dalším životě a hodně krásných dnů prožitých v naší malebné obci Račín.

Místní obchůdek
Zastupitelstvo obce Račín vyhlásilo v prosinci minulého roku anketu pro občany Račína. Mohli se vyjádřit k poskytovaným službám Račínského obchůdku. Na obecní úřad bylo doručeno 11 odpovědí. V převážné většině byly ohlasy kladné. Pokud některý z místních občanů chce ještě podat návrh, nebo připomínku k provozování obchodu, může tak učinit přímo u pana Špičáka, který obchod provozuje, nebo na obecním úřadě. Upozorňujeme Račíňáky, že v žádném případě zastupitelstvo obce nehodlá jediný obchod v obci rušit. Jedná se pouze o případné zlepšení služeb, zvláště pro starší občany. 

Výzva pro majitele psů
V poslední době se množí stížnosti občanů na velké množství psích výkalů, které „zdobí“ naši obec. Zvláště u rybníka Jordán a přilehlé oblasti. Žádáme důrazně majitele psů, aby nevenčili své miláčky na veřejných prostranstvích obce. Je smutné, že někteří majitelé svého psa na Račíně nemají ani přihlášeného a přesto jejich „mazlík“ rozsévá své exkrementy po vsi. Je to vidět u památné lípy a v javorové aleji. V této záležitosti žádáme majitele psů a nejenom trvale přihlášené o větší ohleduplnost!!!

Upozornění
Upozorňujeme občany, že nová úřední deska obce Račín je umístěna na objektu obecního úřadu.

Z jednání únorového zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu – Leoš Uhlíř, Pavel Hájek
2. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Račín a MěÚ Žďár nad Sázavou – agenda přestupky
3. uzavření Nájemní smlouvy mezi obcí Račín a p. Václavem Špičákem o pronájmu bytové jednotky v obecním objektu Račín čp. 18
4. Plán financování obnovy kanalizace a ČOV Račín 
5. Směrnici č. 1/2011 pro časové rozlišování k § 69 vyhl. Č. 410/2009 Sb.
6. Rozpočtové opatření obce č. 2/2010 a č. 3/2010

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konstatování

Jako starosta obce musím s radostí konstatovat, že po podzimních komunálních volbách se mnohonásobně zvýšila návštěvnost veřejných jednání zastupitelstva obce. V Račíně tak bude větší informovanost o tom, jak pracuje zastupitelstvo obce. Předejde se rozšiřování výmyslů a zkreslujících úsudků. Občané se mohou na jednáních zastupitelstva obce vyjadřovat k projednávaným bodům programu. Pokud to bude dobře myšlený a konstruktivní dialog, je to jen ku prospěchu věci. O dobrou a užitečnou věc pro obec a občany nám jde určitě všem. Na závěr bych chtěl vzkázat poctivým Račíňákům – přijďte na schůze mezi nás, naši obec povedeme společně tak, aby se nám v ní žilo co nejlépe. 

Z jednání prosincového zastupitelstva obce
ZO schválilo

Rozpočet obce na rok 2011
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místních poplatcích
Uzavření Dohody o provedené práci na úklid sněhu v obci mezi obcí Račín a panem Leošem Uhlířem
Podání žádosti o dotaci v rámci programu Obnovy venkova Vysočiny na zastřešení čistírny odpadních vod

ZO vzalo na vědomí
Prohrnování sněhu bude řídit a organizačně zajišťovat místostarosta Leoš Zich 

Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mikuláš

Jako každý rok obec Račín připraví pro naše malé občánky dárkový mikulášský balíček. Roznášet je budou „Mikuláš, čert a anděl“ v podání místních hasičů. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anketa
Na ustavující schůzi zastupitelstva obce dne 11.11.2010 vystoupili někteří občané Račína s připomínkami týkajícími se místního obchůdku. V rámci objektivity a ve snaze zlepšit služby občanům Račína, proběhne v naší obci anketa, ve které mohou občané vyjádřit svůj názor, nebo požadavky na provoz našeho obchůdku. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z listopadového ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. ověřovatele zápisu - Miroslava Machová, Pavel Hájek
2. návrhovou komisi - Leoš Uhlíř, Ing. Iva Konigová
3. starostu obce - Jiří Subý
4. místostarostu obce – Leoš Zich
5. finanční výbor předseda - Miroslava Machová
členy - Pavel Hájek, Luděk Mach
6. kontrolní výbor předseda - Ing. Iva Königová
členy - Leoš Uhlíř, Luděk Mach
7. výši měsíčních odměn a příplatků poskytovaných členům zastupitelstva obce dle přílohy č.
1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
8. inventarizační komisi předseda - Miroslava Machová
členy - Leoš Uhlíř, Luděk Mach
9. uzavření Smlouvy o převzetí a zpracování biologického odpadu v Zařízení pro využívání bilogicky rozložitelných odpadů v obci Sázava mezi obcí Račín a Svazkem obcí pod Peperkem, Sázava 159
ZO vzalo na vědomí
1. slib členů zastupitelstva obce
                                        Pro Novinky Jiří Subý, starosta obce Račín
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výlet

Račínští hasiči uspořádali v srpnu exkurzi pro malé občánky Račína. Navštívili žďárské hasiče, kde si prohlédli moderní hasičskou techniku. Našla se i možnost přímého vyzkoušení hasičské výzbroje. Děti prožily příjemné odpoledne plné nevšedních zážitků. Závěr proběhl k všeobecné spokojenosti a byl završen konzumací zmrzliny. Na akci se podílela hasičská pětka pánové J. Zach, J. Halouska, L. Uhlíř, K. Ošťádal a J. Kubíček. Tímto jim jako starosta obce děkuji za zájem o malé račíňáky. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zásady pro správné napojení objektů na obecní splaškovou kanalizaci
Pro úplnost připomínáme zásady správné montáže kanalizačních přípojek. Každý vlastník nemovitosti má zpracovaný projekt na svoji přípojku a je povinen tuto přípojku postavit dle uvedeného projektu. V první řadě musí být použit předepsaný materiál, přípojka musí být podsypána a odsypána vhodným (předepsaným) materiálem. Dále upozorňujeme na dodržení dalších nezbytných zásad výstavby. 
1. Do splaškové kanalizace nesmí být za žádných okolností napojeny povrchové a dešťové vody
2. Odpadní vody z vnitřní kanalizace nemovitosti musí být vypouštěny přímo do kanalizačního řadu a nesmí být vypouštěny přes žumpy a septiky
3. Při výkopových pracích je nutno dbát zvýšené pozornosti u revizní šachty, aby nedošlo k poškození nátkového hrdla revizní šachty, případně celé revizní šachty. Nátokové hrdlo přesahuje obrys revizní šachty. Poškození revizní šachty je neopravitelné. Tuto událost je třeba neprodleně nahlásit starostovi obce, který zajistí další opatření.
4. Kanalizační přípojku lze provést pouze z předepsaného materiálu. 
5. Těsnící gumu i trubku je třeba řádně očistit a namazat těsnící gumu i trubku montážní vaselinou, která se zakoupí spolu s trubním materiálem. Je možno použít i běžnou Indulonu.
6. Při zakrácení trubky se musí vhodným způsobem vytvořit nový úkos na této zakrácené trubce (např. rozbrušovací bruskou (tzv. flexou), pilníkem apod. Úkos musí zhruba odpovídat původnímu úkosu. Před montáží se musí opět řádně namazat vaselinou nebo Indulonou tento konec trubky vč. gumy na navazující trubce.
7. Při montáži musí být trubky řádně doraženy do sebe.
8. Tok odpadních vod je ve směru od hrdla s gumou k další trubce. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ze srpnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schvaluje

Pana Zdeňka Gabriela jako osobu odpovědnou na provoz obecní splaškové kanalizace a ČOV Račín 
ZO bere na vědomí 
Uzavření Smlouvy na likvidaci kalů z čistírny odpadních vod mezi obcí Račín a firmou Miloslav Odvárka - ODAS

Pro Novinky připravil – Jiří Subý, starosta obce Račín
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z červencového mimořádného zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
3. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Račín a městem Žďár nad Sázavou:
(1) Podle § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č.313/2002 Sb., budou orgány města Žďáru nad Sázavou místo orgánů obce Račín podle zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat následující:

a) Orgány města Žďáru nad Sázavou budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a §10b, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručování písemností, její změny nebo zrušení, podle zákona o evidenci obyvatel.

b) Orgány obce Račín budou údaje podle Čl.II bodu (1) písm.a) této smlouvy, získané od občanů obce předávat orgánu města Žďáru nad Sázavou, a to vždy nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení a orgány města Žďáru nad Sázavou jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení. 

c) Orgány obce Račín jsou povinny pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle §12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu města Žďáru nad Sázavou nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí a orgány města Žďáru nad Sázavou jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí.

Informace zastupitelstva obce Račín o uvedení splaškové kanalizace a ČOV do provozu a doporučení vlastníkům nemovitostí k dalšímu jejich postupu

V měsíci květnu jste byli zastupitelstvem obce informováni o postupu výstavby kanalizace a ČOV vč. předpokládaného harmonogramu výstavby. Vlivem dlouhodobé nepřízni počasí byly práce na stavbě zastaveny a došlo ke skluzu v plnění harmonogramu výstavby. V dalším období, zejména v začátku prázdnin, došlo k výraznému zlepšení klimatických podmínek a harmonogram výstavby se podařilo díky úsilí dodavatele dohnat a k dnešnímu dni dokonce výrazně zkrátit. Stavba krom některých drobných vad a nedodělků je prakticky dokončena a bude dodavatelem dne 6.8.2010 předána investorovi, t.j. obci Račín do zkušebního provozu a do předčasného užívání. Uvedení ČOV do zkušebního provozu bude nejpozději do 12.8.2010. Současně nejpozději k tomuto datu budou hlavní řády splaškové kanalizace uvedeny do předčasného užívání. K dokončení stavby zbývá pouze provedení oprav asfaltových povrchů. Toto bude provedeno koncem měsíce srpna, popř. začátkem měsíce září. Následně po dokončení asfaltových povrchů budou hlavní řády vč. některých ostatních objektů uvedeny do trvalého užívání. ČOV a další objekty budou ve zkušebním provozu v délce trvání 1 rok. 

V květnové informaci bylo v předpokládanému harmonogramu mimo jiné uvedeno: 
- doporučený termín výstavby kanalizačních přípojek od revizní šachty
k objektu znečištění (mimo propojení s objektem)                  do 31.7.2010
- doporučený termín propojení objektu s hlavním kanalizačním řádem 
                                                                                         do 15.9.2010
Tyto termíny k dnešnímu dni zpřesňujeme v tom smyslu, že díky zkrácení harmonogramu je možné provést propojení všech objektů s revizní šachtou, tedy i s hlavním kanalizačním řádem již ve 32. týdnu roku, t.j. v době od 9.8.2010. 

Zastupitelstvo obce žádá naléhavě, aby všichni vlastníci nemovitostí - znečišťovatelé se v co nejkratší době napojili na veřejnou kanalizaci a ČOV tak dosahovala projektovaných parametrů čištění odpadních vod. Zahajte práce již zítra!! V této souvislosti ukládáme všem, kteří se napojili na veřejnou kanalizaci, aby tuto skutečnost nejpozději do 14 dnů po propoji nahlásili v úředních hodinách na obecním úřadě. Tato informace je nezbytně nutná k získání přehledu o počtu napojených objektů vzhledem k tomu, že v počátku zahájení provozu ČOV nebude dosahovat projektovaných parametrů. Toto bude způsobeno tím, že ČOV nebude mít potřebný nátok znečištěných odpadních vod. Proto je nutné, aby v co možná nejkratším termínu se napojil maximální počet objektů. Informace o počtu napojených objektů je nutná nejen pro posouzení funkce ČOV, její seřízení, ale i pro kontrolní orgány. Rychle se všichni připojme na veřejnou kanalizaci, aby do zimních měsíců byla ČOV již plně funkční a měla potřebný nátok znečištěných vod. Ať v potoce pod obcí je jen čistá voda plná života.

V květnové informaci Vám byla nabídnuta možnost do 31.7.2010 využít k uložení přebytečné zeminy skládku dodavatele stavby pod vepřínem. Toto od uvedeného data již není možné, neboť skládka je již zrekultivována a je oseta trávou. v této souvislosti zastupitelstvo obce upozorňuje na zákaz skládek na obecních pozemcích. Každý si musí případnou přebytečnou zeminu uložit na vlastním pozemku. 
                                                                                 Jiří Subý
                                                                          starosta obce Račín
V Račíně dne 5.8.2010

Pro Novinky připravil – Jiří Subý, starosta obce Račín


 

úřední e-deska

nové fotografie

Dětský den
v Račíně

Velikonoční tvoření

Dětský karneval
a představení obecní vlajky

Rozsvícení vánočního stromu a lampiónový průvod

Dětský karneval

Rozsvěcení vánočního stromu
a lampiónový průvod

Důchodcovská hostina

Zlatá svatba

Výlov rybníka Jordán

Račínský nohejbalový turnaj

Račínští vodáci

Stavba technického zázemí

Rozštípená skála

Račínská lávka

Račínský kříž

Halloween

Halloweenské tvoření

Vyrábění z těsta

Výlov rybníka Jordán

Račínský nohejbalový turnaj

Stopovaná Račín - Dářko pro děti

Víceúčelové hřiště

Stavění májky
a pálení čarodějnic

Jarní tvoření s dětmi

Masopustní průvod Račínem

Tři králové

Vítání občánků

Nohejbalový turnaj

Revitalizace zeleně
v okolí vodojemu

Račínská lávka

Dětský den
na Rozštípené skále

Masopustní průvod Račínem

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku a Mikulášská nadílka

Halloween na Račíně

Nohejbalový turnaj

Račínská lávka

Vítání občánků

Den dětí

Čarodějnice

Račínská lávka

Dětský den

Pálení čarodějnic

Masopust

My Tři králové … 

Masopust 2012

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic
Letecké snímky
Letecké snímky
Dračí lodě 2008 Velké Dářko
Dračí lodě 2008 Velké Dářko
čarodějnice
čarodějnice
výlov rybníka Jordán
výlov rybníka Jordán
Račínská lávka
Račínská lávka
dětský den
dětský den