naše obec

menu

úvodní stránka
kontakty
povinné informace
statistické údaje
úřední hodiny
zastupitelstvo
GDPR
historie
územní plán obce
víceúčelové hřiště
fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek
víceúčelové hřištěProvozní řád 
Volnočasová plocha Račín u „Pijáčku“

- Pravidla pro užívání víceúčelového hřiště - vlastník obec Račín
Víceúčelové hřiště je určeno pro rekreaci Račínských občanů, pokud jej bude chtít využívat jiný subjekt, musí mít povolení obecního úřadu Račín, hřiště bude užíváno pouze ke sportovním činnostem: nohejbal, volejbal, malá kopaná, tenis, basketbal a ostatní míčové hry a další aktivity, ostatní plocha k odpočinku a relaxaci. Vstup na hřiště je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi bez ostrých hrotů a znečištění. 

Na víceúčelovém hřišti je zakázáno:
• kouření
• odhazování odpadků mimo určená místa
• opírání kol o oplocení 
• jakýmkoliv způsobem ničit nebo poškozovat zařízení hřiště
• přelézat hrazení, oplocení, a vylézat na jeho konstrukci
• jízda na kole 

Při nedodržení stanovených pravidel, nevhodném chování a výtržnictví, mohou být návštěvníci z volnočasové plochy vykázáni zástupcem obce. O tomto nevhodném chování v případě nezletilých občanů budou neprodleně informováni rodiče.
Provozovatel hřiště nenese odpovědnost za případné ztráty odložených věcí a za škody na zdraví vzniklé při neorganizované sportovní činnosti, kterou zde návštěvníci vykonávají na vlastní nebezpečí. Je proto nutné, aby rodiče poučili své děti o bezpečném chování. Každý návštěvník hřiště nese odpovědnost za jím způsobené škody na zařízení hřiště.
Všechny osoby, které vstoupí do sportovního areálu, jsou povinny řídit se tímto provozním řádem 
- Provoz a údržba sportovního areálu
Areál je volně přístupný pro výše uvedenou veřejnost
sportovní činnost denně od 7:00 do 22:00
 Každý návštěvník je po užití sportovního hřiště povinen před odchodem upravit povrch hřiště do roviny (kartáč, hrablo) 
- Ochrana zdraví návštěvníků- každý návštěvník sportovního areálu je povinen své chování přispůsobit tak, aby nedošlo ke zranění jeho a ostatních uživatelů 
K seznámení návštěvníků s provozem sportovního areálu je tento řád k dispozici v kanceláři OÚ, na webu obce a rovněž je vyvěšen na vstupní bráně do sportovního areálu.

Obecní úřad Račín 
Dne: 25.7.2016
 

úřední e-deska

nové fotografie

Dětský den
v Račíně

Velikonoční tvoření

Dětský karneval
a představení obecní vlajky

Rozsvícení vánočního stromu a lampiónový průvod

Dětský karneval

Rozsvěcení vánočního stromu
a lampiónový průvod

Důchodcovská hostina

Zlatá svatba

Výlov rybníka Jordán

Račínský nohejbalový turnaj

Račínští vodáci

Stavba technického zázemí

Rozštípená skála

Račínská lávka

Račínský kříž

Halloween

Halloweenské tvoření

Vyrábění z těsta

Výlov rybníka Jordán

Račínský nohejbalový turnaj

Stopovaná Račín - Dářko pro děti

Víceúčelové hřiště

Stavění májky
a pálení čarodějnic

Jarní tvoření s dětmi

Masopustní průvod Račínem

Tři králové

Vítání občánků

Nohejbalový turnaj

Revitalizace zeleně
v okolí vodojemu

Račínská lávka

Dětský den
na Rozštípené skále

Masopustní průvod Račínem

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku a Mikulášská nadílka

Halloween na Račíně

Nohejbalový turnaj

Račínská lávka

Vítání občánků

Den dětí

Čarodějnice

Račínská lávka

Dětský den

Pálení čarodějnic

Masopust

My Tři králové … 

Masopust 2012

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic
Letecké snímky
Letecké snímky
Dračí lodě 2008 Velké Dářko
Dračí lodě 2008 Velké Dářko
čarodějnice
čarodějnice
výlov rybníka Jordán
výlov rybníka Jordán
Račínská lávka
Račínská lávka
dětský den
dětský den