Vítáme Vás na internetových stránkách obce Račín

Naše obec


Nohejbalový turnaj
V sobotu 2. září se konal na volnočasové ploše nohejbalový turnaj. Soutěžilo 9 týmů, bojovalo se o co nejlepší umístění. Pořadí vítězných týmů – 1. místo ZHOŘ, 2. místo JELDA a 3. místo VAŇOUS. Soutěž moderoval a řídil pan Halouska. Celý den probíhal ve veselé atmosféře, počasí přálo, bavili se jak soutěžící, tak diváci. Pořadatelé připravili bohaté občerstvení a chlazené nápoje, i po této stránce se celý den opravdu vydařil.

Ze srpnového zasedání zastupitelstva obce
ZO schválilo
1. Ověřovatele zápisu Jaromír Halouska, Jan Sláma
2. Uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství
a zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Obcí Račín a ELEKTROVIN a.s., IČ: 272 57 843
3. Uspořádání zájezdu do Pelhřimova, návštěva Muzea rekordů v termínu říjen 2023
ZO vzalo na vědomí
1. Rozpočtové opatření obce č. 1/2023 a 2/2023
2. Předání dárkových poukazů do lékárny v hodnotě 500,- Kč/ks seniorům od 65. let, které proběhne v podzimních měsících 2023

Obecní výlet do Pelhřimova
Obecní úřad Račín Vás zve na výlet do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově v sobotu 7. října 2023. Odjezd z Račína v 10.00 hodin, odjezd z Pelhřimova v 17.00 hodin. Na své si přijdou všichni – děti, dospělí i senioři. V případě skupinového vstupného (od 20. návštěvníků) by cena byla následující: dospělí 160,- Kč, senioři od 65. let 130,- Kč, děti od 7 do 15. let 110,- Kč, děti do 6. let v doprovodu rodičů zdarma. Dopravu autobusem zajistí obec na vlastní náklady. JEŠTĚ JSOU POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA. V případě zájmu dejte prosím vědět asistentce OÚ p. Subé tel.: 777 240 272, která to organizačně zajišťuje.

Pro Novinky Anna Subá, asistentka OÚ

Starší příspěvky ZDE