Hydrogeologický průzkum v obci Račín

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Předmětem projektu je vybudování průzkumného hydrogeologického vrtu, pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě a vydatnosti, který bude v další fázi napojen na vodovodní řad obce Račín.

Celkové způsobilé výdaje: 263 389Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 158 033 Kč
Výše příspěvku žadatele: 105 356 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 2.1.2020
Datum nejzazšího dokončení projektu: 30.6.2020

Státní fond životního prostředí ČR: www.sfzp.cz
Ministerstvo životního prostředí: www.mzp.cz