Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce Račín pro volební období 2022 – 2026

Jiří Subý starosta
Leoš Zich místostarosta

Finanční výbor
předseda Martin Zich
členové Pavel Zelený, Jaromír Halouska

Kontrolní výbor
předseda Ing. Ivana Königová
členové Miloš Bluma, Jan Sláma

Komise životního prostředí
Petr Vaněk, Luděk Mach

Zastupitelstvo obce Račín
Jiří Subý
Leoš Zich
Ing. Ivana Königová
Martin Tecl
Jaroslav Kubíček st.
Luděk Mach
Pavel Zelený
Jan Sláma
Miloš Bluma
Martin Zich
Jaromír Halouska
Petr Vaněk
Jaroslav Kubíček ml.