Zastupitelstvo

starosta
Jiří Subý

místostarosta
Leoš Zich

finanční výbor 
předseda – Martin Zich
členové – Pavel Zelený, Jaromír Halouska

kontrolní výbor
předseda – Ing. Ivana Königová
členové – Miloš Bluma, Jan Sláma

komise životního prostředí 
členové Luděk Mach , Petr Vaněk

Zastupitelstvo obce Račín
Jaroslav Kubíček 
Jan Sláma
Pavel Zelený
Petr Vaněk 
Zich Martin 
Zich Leoš
Luděk Mach
Ing Ivana Königová
Jiří Subý 
Miloš Bluma 
Milan Jeřábek
Karel Ošťádal
Jaromír Halouska