Povinné informace

NázevInformace
Oficiální názevObec Račín
Důvod a způsob založenídle zákona č.128/2000 Sb.
Organizační strukturastruktura OÚ
Kontaktní spojení Obec Račín, Račín 18, 592 11, Velká Losenice
Případné platby můžete poukázat KB, a.s. Žďár nad Sázavou
IČO 00842311
DIČ –
Bankovní spojení 35926751, kód banky 0100
Rozpočet v tomto a předchozím rocerozpočet
Žádosti o informaceosobně na OÚ v úřední hodiny – písemně
Příjem žádostí a dalších podáníosobně na OÚ v úřední hodiny
Opravné prostředkyosobně na OÚ v úřední hodiny
Formulářeosobně na OÚ v úřední hodiny
Doporučujeme také stránku Ministerstva vnitra.
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Nejdůležitější předpisy– zákon č. 128/2000 Sb.
– zákon č. 106/1999 Sb.
– organizační řády a interní předpisy
Sazebník úhrad za poskytování informací
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Seznam organizací