Nový vodní zdroj HVR-1 a doplnění technologie na vodojemu Račín

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Investor: Obec Račín Datum zahájení realizace projektu: 18. 2. 2021
Dodavatel: VODASERVIS s.r.o.
Datum nejzazšího dokončení projektu: 30. 6. 2021

Celkové způsobilé výdaje: 917 422 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 642 195 Kč
Výše příspěvku žadatele: 275 227 Kč

Státní fond životního prostředí ČR: www.sfzp.cz
Ministerstvo životního prostředí: www.mzp.cz