Podatelna

Údaje o provozu podatelny

Adresa podatelny pro doručování dokumentů v analogové podobě
Obecní úřad Račín
Račín čp. 18
592 11 Velká Losenice


Úřední hodiny podatelny
každou středu od 9.00 do 11.00 a od 15.00 do 17.00 hodin

Elektronická adresa podatelny
obecracin@tiscali.cz

Identifikátor datové schránky
fv9awxy

Přehled datových formátů obsažených v datové zprávě
PDF, DOC, DOCX, JPG

Přehled přenosných technických nosičů dat
CD, DVD, USB FLASH

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých bude zjištěn výskyt chybného datového formátu
veřejnoprávní původce vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává. Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, veřejnoprávní původce nezpracovává.