Dětský den

Poslední květnovou sobotu proběhl na Račíně Dětský den. Děti viděly vystoupení cvičených papoušků. Zájem dětí byl veliký, přijely děti i z blízkého okolí. Po vystoupení se děti přesunuly na volnočasovou plochu, kde se i za nepřízně počasí opékaly buřty. Po dlouhé době zaviněné vládními opatřeními vzhledem k epidemii Covidu se mohla konat tato akce, zaměřená pro naše nejmenší. Poděkování patří paní Hance Blumové a Anně Subé za organizaci Dětského dne.