Napojení nového vrtu pitné vody

Od začátku měsíce března probíhá napojení nového zdroje pitné vody na stávající vodovod. Zároveň se ve vodojemu instaluje zařízení na odstranění manganu a železa, pokud by to situace vyžadovala. Dále se realizovalo provzdušňovací zařízení na odstranění případného radonu. Montážní práce by měly končit během dubna. Poté bude následovat nezbytná legislativa a v létě by proběhla kolaudace celého díla.